Kedves Látogatónk – Üdvözlünk!

 

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény az egyetemek feladatává tette a tudományos munka végzésére felkészítő képzést, és annak elismerését a doktori cím odaítélését. Ez a képzés az egyetemi képzés három szintje (BScMSc – PhD) közül a legmagasabb.

A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara több, mint 200 éves jogelődje - az Állatorvos-tudományi Egyetem - keretei között 1994-ben indult a képzés doktori programok formájában. 2000-ben rendelte az oktatási kormányzat a doktori iskolák megalapítását. Az Állatorvos-tudományi Doktori Iskola a korábban indított programokra alapozva jött létre, nyerte a MAB „megfelel” elismerését, és kezdte meg működését 2001.01.01.-én. Azóta a folyamotos javítás, „minőség fejlesztés” jegyében törekszünk, mind szakmailag, mind szervezetileg egyre jobbat nyújtani.

 

Küldetésünk:

·   az Állatorvos-tudományi Kar történelmi hagyományait követve

·   a fenntartható mezőgazdasági termelésben,  

·   a biztonságos élelmiszer-előállításban és   

·   az állatorvosi és határterületi tudományok művelésében

·   hazai és nemzetközi szinten kiváló,

·   a tudásalapú társadalom és a környezet védelme elvárásainak megfelelni képes

vezető oktatók és kutatók jövő generációjának képzése.

 

A magyar vagy angol nyelven folyó képzés az MTA Állatorvos-tudományi Kutató Intézetével, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal intézeteivel és más akadémiai kutatóhelyekkel szoros együttműködésben valósul meg elsődlegesen az alábbi területeken:

 

·         állatorvosi alaptudományok (sejtbiológia, fejlődéstan, anatómia és szövettan; élettan és biokémia; általános állattan, zoológia, ökológia és etológia)

·         Preklinikai állatorvos-tudományok (mikrobiológiai; immunológia; parazitológia; általános kórtan és kórélettan; állattenyésztés- és takarmányozástan; laborállat-tudomány; szaporodásbiológia; gyógyszertan és toxikológia)

·         Klinikai állatorvos-tudományok (labordiagnosztikai és műszeres diagnosztikai eljárások; belgyógyászat; sebészet és szemészet; szülészet, tőgyegészségtan, klinikai szaporodásbiológia és asszisztált reprodukciós eljárások; állomány-egészségtan; baktériumok, vírusok és paraziták okozta megbetegedések)

·         Paraklinikai állatorvos-tudományok (állategészségügyi igazgatás; igazságügyi állatorvostan; praxismanagement; állategészségügyi ökonómia és szervezéstudomány)

·         Élelmiszerhigiéniai és élelmiszerbiztonsági tudományok

·         Inter- és multidiszciplinális (határterületi) tudományok