Pályázható PhD témák  / Proposals for research issues

2013/ 2016 képzési periódusra

 

Elérhetőségek / Addresses:

 

SZIE ÁOTK

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar

Szent István University Faculty of Veterinary Sciences

1078 Budapest VII. Istvan u. 2.

 

     Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

     Nagyállat Klinika

     All other chairs

1143 Budapest XIV. Hungária krt. 23-25

2225 Üllő, Dóra major

1078 Budapest VII. Istvan u. 2.

MTA ATK ÁOTI

VMRI CAR HAS

MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi Intézet

Institute for Veterinary Medical Research, Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences

1143 Budapest XIV. Hungária. Krt. 21.

MGSzH

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Central Agricultural Office

 

ÁDI

Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Veterinary Diagnostic Directorate

149 Budapest XIV. Tábornok u. 2.

 

ÁGyTI

Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

Directorate of Veterinary Medicinal Products

1107 Budapest X. Szállás u. 8

ÁTK

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutató Intézet

Research Institute for Animal Breeding and Nutrition

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1.

 

 

Bajcsy Árpád Csaba dr.

SzIE ÁOTK Nagyállatklinika

 

 

PhD, tudományos főmunkatárs, senior scientist

e-mail: Bajcsy.Csaba@aotk.szie.hu

 

 

A méh belső nyomásváltozásán alapuló vizsgálatok tejhasznú tehenek korai involúciós időszakában

Cím angolul: Investigations on intrauterine pressure changes in dairy cows during the early involution period

 

 

A téma rövid összefoglalása:

A tejhasznú szarvasmarha állományok termelésének gazdaságosságát a két ellés közötti idő hossza alapvetően befolyásolja. Megnyúlásáért részben felelős lehet a méh elhúzódó, vagy kóros involúciója, melyek hátterében különféle tényezők állhatnak, pl. magzatburok-visszamaradás, anyagforgalmi zavarok, a méh mechanikai aktivitásának csökkenése, de ikerellés, császármetszés is okozhatja. A szabálytalan, elhúzódó involúció termeléskiesést okoz és többletkiadást jelent a tehenészetek számára.

Ezért a puerpérium időszakában az alábbi vizsgálatokat tervezzük:

1. Ismételt oxytocin-kezelések belső méhnyomásra (IUP) és involúcióra gyakorolt hatásának vizsgálata vér- (anyagcsere-, endokrinológiai paraméterek) és rektális ultrahang-vizsgálattal kiegészítve

2., IUP-mérések Ca-kezelés hatására hipokalcémiás tehenekben

3., Vizsgálatok ikerellett teheneken méhszarvankénti IUP méréssel a két méhszarv kontraktilitásának lehetséges összehangoltságáról

4., Uterotonikus kezelésekkel és ikerelléssel kapcsolatos gazdaságossági elemzések tejhasznú tehenészetekben

5., Az IUP mérési és értékelési módszerének továbbfejlesztése

Az IUP változásait, a metabolikus, hormonális és ultrahang-vizsgálatok eredményein alapuló új, az involúció folyamatát érintő összefüggéseket tárhatunk fel a szarvasmarha méhműködésével kapcsolatban.

Short summary:

Calving interval significantly influences the economics of production of dairy cattle farming. One of the reasons behind the increase in this parameter, is the prolonged or pathological involution, with various factors in their background, eg. fetal membrane retention, metabolic disorders, the decline of uterine mehanical activity, but it also often occurs after twinning or caesarean section. Production loss and the increased costs due to abnormal involution are crucial economic factors for dairies.

Therefore, we plan the following studies during the puerperal phase:

1., Investigations of repeated treatments with oxytocin on intrauterine pressure (IUP) and on involution with further measurements of various blood parameters (metabolic and hormonal) and transrectal US

2., IUP-recordings due to treatment with Ca in hypocalcaemic cows

3., Simultaneous recordings of IUP in both uterine horns in cows after twinnings: searching for possible contractility pattern synchrony of the two uterine horns

4., Performing economical analyses in relation to uterotonic treatments and twin calvings in dairy farms

5., Development of the recording and evaluation method of IUP

Based on the changes in IUP, on the results of metabolic and hormonal analyses as well as on ultrasonographic results, novel associations may be explored that influence the process of involution of the bovine uterine function.

 

 

Elvárások: Kutatómunka iránti érdeklődés; lehetőleg állatorvos, de biológus, orvos, egyéb természettudományi diplomás jelentkezését is várjuk.

Angol nyelv legalább középfokú ismerete feltétel, német nyelv ismerete előny, de nem feltétel.

Szarvasmarha szaporodásbiológia, anyagforgalom terén szerzett gyakorlat, technikai készség, statisztikai ismeretek előnyt jelentenek, de nem alapfeltételek.

Requirements: Motivation for research; DVM diploma is preferred but a biologist, a medical doctor or other fellow from nature sciences may also apply.

Good written and spoken English (at least medium level) is required, written and spoken German is advantageous but not essential.

Practice in bovine reproduction and metabolism, technical affinity, statistical knowledge are advantageous but not obligatory.

 

 

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

Külföldi együttműködések valós lehetősége, lezárt 2011-es NKB Kut. keret, tervezett további pályázatok, ill. egyéb kutatási keret

 

 

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

1.) Bajcsy, Á.Cs., Szenci O., van der Weijden, G.C., Doornenbal, A., Bartyik, J., Rezazadeh, F., Szabó-Ari, K., Taverne, M.A.M.: Comparison of the changes in intrauterine pressure after treatment with various prostaglandins in early postpartum cows. (Oral presentation), 25th Jubilee World Buiatrics Congress, Budapest, Hungary, 2008. Jul. 6-10. Magy. Állatorv. Lapja, 2008. 130, Supplement II. (Oral and Poster Abstracts) 186.

 

 

2.) Bajcsy, Á.Cs., Szabó-Ari, K., Tibold, J., Mádl, I., Kovács, R., Szenci, O.: Investigations on uterine contractility in dairy cows after stillbirth during puerperium (Oral presentation), Proceedings 14th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Eger, Hungary, 2010. Sept. 15-18. pp. 58-59., Reprod. Domest. Anim., 2010. 45, Suppl. 3, Oral Communications, pp. 58-59. (Abstract OC2-1).

 

 

3.) Bajcsy, Á.Cs, Kindahl, H., Szenci, O., van der Weijden, G.C., Bartyik, J., Taverne, M.A.M.: The effect of two different routes of administration of oxytocin on peripheral plasma prostaglandin F2a metabolite levels in early post-partum dairy cows. In Press, Reprod. Domest. Anim., 2011.

 

 

Egyéb közölnivaló:

 

 

 

 

 

 

 

Bakonyi Tamás

SzIE ÁOTK Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

 

 

PhD egyetemi docens

e-mail: bakonyi.tamas@aotk.szie.hu

 

 

A fertőző bursitis vírus interferáló hatásának vizsgálata virális hepatitisekre

The interference between the Infectious Bursal Disease virus and hepatitis viruses

 

 

A téma rövid összefoglalása

A fertőző bursitis vírus (Infectious bursal disease virus, IBDV) humán krónikus virális hepatitisekre (hepatitis B és C) kifejtett hatására klinikai megfigyelések utalnak. A kutatás célja az IBDV és hepatitis vírusok közötti interakció vizsgálata in vitro sejt és szövettenyészetekben, valamint in vivo állatmodellben (pl. kacsahepatitis vírus 1 / naposkacsa; hepatitis E vírus / sertés).

angolul

The inhibitory effect of Infectious bursal disease virus (IBDV) on human chronic viral hepatitises (hepatitis B and C) has been observed in clinical cases. The aim of the current study is to investigate the interaction between IBDV and hepatitis viruses in vitro in cell and tussue cultures, and in vivo in animal models (i.e. Duck hepatitis virus 1 / ducklings; hepatitis E virus / swine).

 

 

Elvárások:

Szakirányú (pl. állatorvosi, orvosi, biológus, zoológus) végzettség; angol nyelvismeret, laboratóriumi, molekuláris biológiai munka iránti érdeklődés; virológiai laboratóriumi gyakorlat előny, mobilitás (pl. külföldi részképzésre/kutatásra való hajlandóság).

Requirements:

Specific diploma (i.e.: DVM, MD, Biology-Master, Zoology-Master); good command of English, interest in laboratory and molecular biology work; experience in virology laboratory work is a vantage, mobility (i.e.: willingness of study/research abroad)

 

 

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

Eureka - Eurostars projekt „E!6559 Superinfection” - Superinfection Therapy of Advanced Hepatitis C Virus Infection

 

 

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Forgách P, Nowotny N, Erdélyi K, Boncz A, Zentai J, Szűcs G, Reuter G, Bakonyi T. Detection of Hepatitis E virus in samples of animal origin collected in Hungary. VET MICROBIOL 143:106-116. (2010)

 

 

 

2.) Bakonyi T., Palya V., Ivanics É., Benyeda Zs., Kőrösi L., Rusvai M. (2007) A kacsahepatitis vírus nukleinsavának kimutatása és a hazai törzsek genetikai vizsgálata, Derzsy-napok, Balatonfüred

 

 

Egyéb közölnivaló:

 

 

 

 

 

 

 

Benkő Mária

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet

 

 

MTA doktora, egyetemi magántanár

e-mail: benko.maria@agrar.mta.hu

 

 

Ősibb gerincesek különféle vírusainak vizsgálata

Study of different viruses in lower vertebrates

 

 

A téma rövid összefoglalása:

Kutatócsoportunk az adeno-, herpesz- és parvovírusok diverzitását és evolúcióját vizsgálja. Az Adenoviridae családot jelenleg öt nemzetségre osztjuk, melyek tagjai nagyjából az öt, főbb gerinces osztály képviselőiben fordulnak elő. A korábban a hüllők illetve kétéltűek vírusainak feltételezett, Atadenovirus illetve Siadenovirus, nemzetség közül az előbbit ma a pikkelyes hüllőkkel együtt fejlődött vonalnak tekintjük, míg a siadenovírusok gazda eredete pillanatnyilag tisztázatlan. Az eddig ismert egyetlen hal-adenovírust a fehér tokból izolálták, és jellegzetesen eltérő genom szerveződése alapján önálló genusba soroltuk. A PhD téma keretében alacsonyabbrendű gerincesek adenovírusainak szisztematikus keresését kell végezni PCR-es szűrés segítségével, majd ezek molekuláris jellemzését. Emellett parvovírusok, esetleg egyéb vírusok előfordulását is vizsgálnánk. A kutatás sikeres végrehajtása az adenovírusok rendszertanának további tökéletesítéséhez szolgáltatna adatokat. Egyéb víruscsaládok alacsonyabb rendű (ősibb) gerincesekben előforduló tagjainak felismerésére, így a vírusok által képviselt biodiverzitás jobb feltárására is számítunk.

Angolul:

The main field of our research team is the study of diversity and evolution of adenoviruses, herpesviruses and parvoviruses. The family Adenoviridae is now divided into five genera, the members of which occur generally in the representatives of five major vertebrate classes. Previously, the genera Atadenovirus and Siadenovirus had been hypothesized to represent the adenovirus lineages coevolving with reptiles and amphibians repsectively. Presently, the atadenoviruses are considered the viruses of squamate reptiles, whereas the host origin of the siadenoviruses is unclear. The single fish adenovirus (originating from white sturgeon) known to date has been classified into an individual genus based on its peculiar genome organization. The main topic of the PhD work is the targeted PCR screening of samples from lower vertebrates for the recognition of additional adenoviruses and their molecular characterization. The presence of parvoviruses and certain other viruses will be studied, too. The successful completion of the planned work would provide new data for the amelioration of the adenoviral taxonomy. The eventual recognition of novel members of other virus families in the lower vertebrates would provide new insights into the biodiversity represented by these viruses.

 

 

 

Elvárások:

 

A tudományos pálya iránti elkötelezettség, szorgalom, számítógépes ismeretek, magas szintű angol nyelvtudás, együttműködési képesség. Molekuláris technikai ismeretek és második nyelvvizsga előny.

Requirements:

 

Devotion to scientific work, diligence, computer usage education, good command of English, team-working spirit. Proficiency in molecular techniques and official exam from a second foreign language are an advantage.

 

 

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

OTKA K100163

 

 

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

1.) Kovács ER, Benkő M (2011): Complete sequence of raptor adenovirus 1 confirms the characteristic genome organization of siadenoviruses, INFECTION, GENETICS AND EVOLUTION 11: 1058-1065.

 

 

2.) Kovács ER, Jánoska M, Dán Á, Harrach B, Benkő M (2010): Recognition and partial genome characterization by non-specific DNA amplification and PCR of a new siadenovirus species in a sample originating from Parus major, a great tit, JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS 163: 262-268.

 

 

3.) Farkas SL, Harrach B, Benkő M (2008): Completion of the genome analysis of snake adenovirus type 1, a representative of the reptilian lineage within the novel genus Atadenovirus, VIRUS RESEARCH 132: 132-139.

 

 

Egyéb közölnivaló:

 

 

 

 

 

 

Benkő Mária

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet

 

MTA doktora, egyetemi magántanár

e-mail: benko.maria@agrar.mta.hu

 

Majom-adenovírusok molekuláris jellemzése

Molecular characterization of simian adenoviruses

 

A téma rövid összefoglalása:

Az adenovírusok egyre népszerűbb génszállító vektorok és daganat-terápiás eszközök. A humán populáció azonban széles körben fertőzött emberi adenovírusokkal, és a specifikus ellenanyagok jelenléte erősen korlátozza gyógyászati felhasználásukat. Ezért újabban majom-adenovírusok esetleges alkalmazásának lehetőségét kezdik vizsgálni, ám ezek ismerete ma még meglehetősen elmaradt színvonalú. A PhD munka célja majom-adenovírus genomok szekvenálása és összehasonlító jellemzése, hogy megkönnyítsük vektorként való alkalmazásuk előkészítését. A doktorandusz tanulmányozni fogja hogy előfordul-e simian és humán adenovírusok közötti homológ rekombináció. Milyen típusú rekombinációk lehetnek, és milyen gyakorisággal. A tervek szerint modellként egér-adenovírusok tanulmányozására is sor kerül. A kutatási munkát és a doktorandusz képzését az „ADVance” EU FP7 konzorciumi pályázat keretében tervezzük, így a doktorandusz tanulmányutakon vesz majd részt a konzorciumi partnereknél (egyetemeknél és ipari vállalatoknál) való tanulás és munka céljából.

 

Angolul:

Adenoviruses have a growing popularity as gene delivery vectors and possible anti-cancer therapeutic agents. However, the human population is widely infected by adenoviruses and the existing specific antibodies significantly limit the medical usage of human adenoviruses. For this reason there is an increase of interest in the possible use of simian adenoviruses, but they are far less studied than human adenoviruses. The target of the PhD work is the DNA sequencing and comparative analysis of simian adenovirus genomes to facilitate their application as vectors. The frequency and nature of homologous recombinations of simian and human adenoviruses will be assessed and characterized. As a model, murine adenoviruses will be studied, too. The research and the PhD education will be carried out in the frames of the “ADVance” EU FP7 Training Network Project, and will involve provisional study and work in the partner universities and industrial companies.

 

Elvárások:

A tudományos pálya iránti elkötelezettség, szorgalom, számítógépes ismeretek, magas szintű angol nyelvtudás, együttműködési képesség. Molekuláris technikai ismeretek és korábbi munka adenovírusokkal előnyt jelentenek.

Requirements:

Devotion to scientific work, diligence, computer usage education, good command of English, team-working spirit. Proficiency in molecular techniques and earlier work with adenoviruses are an advantage.

 

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

„ADVance”, Marie Curie Initial Training Network, EU FP7 290002,
OTKA K100163

 

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Aoki K, Benkő M, Davison AJ, et al. (2011) Towards an integrated human adenovirus designation system that utilizes molecular and serological data and serves both clinical and fundamental virology. J Virol 85 (11) 5703-5704

 

2.) Benkő M (2008) Adenoviridae. Pathogenesis. In Mahy B, van Regenmortel M (eds): Encyclopedia of Virology. Third Edition. Elsevier, Oxford vol 1 pp 24-29

 

3.) Kovács ER, Benkő M (2011) Complete sequence of raptor adenovirus 1 confirms the characteristic genome organization of siadenoviruses. Infect Genet Evol 11 (5) 1058-1065

 

Egyéb közölnivaló:

 

 

 

 

 

Dr. Dénes Béla

NÉBIH Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

 

az állatorvos-tudomány kandidátusa, Immunológiai Laboratórium vezetője, igazgatóhelyettes

e-mail: denesb@nebih.gov.hu

 

A virális gén- immun- és kemotherápia intravesicalis alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata állatkísérletes hólyagtumor modellben

Exploring the therapeutic potential of intravesical virus-mediated gene, immune and chemotherapy in a validated animal model of bladder cancer

 

A hólyagtumorok egyes stádiumainak gyógykezelése a humán és az állatorvosi gyakorlatban az intenzív kutatások tárgyát képezik. A gyógykezelések egyik lehetősége a gén- immun- és kemoterápiás készítmények intravesicalis alkalmazása. Ugyanakkor a húgyhólyag luminális felszínén található glükózaminoglikán réteg jelentős akadályt jelenthet a kezelés során. Korábbi kísérleteinkben bizonyítottuk, hogy az általunk előállított rekombináns vaccinia vírusok képesek megfertőzni az MB49 egér hólyagtumorsejteket. Az in vivo kísérletek megerősítették, hogy a vírusba inzertált génszakasz expresszálódik a célszövetben. Célunk a vírussal történő kezelés során expresszálódó tumor szupresszor vagy citokin gének hatásának vizsgálata in vitro humán és egér eredetű hólyagtumor sejtkultúrákon, illetve más kemoterápiás anyagokkal történő összehasonlító vizsgálata in vivo egér hólyagtumor modellben.

The treatment of bladder cancer is in focus of interest and intensive research in both human and veterinary practices. One possibility is the administration of gene, immune and chemotherapy using intravesical administration. However it appears that the glycosaminoglycan layer of the bladder urothelium represents a significant barrier to any potential orthotopic gene therapy. Previous experiments demonstrated that our recombinant vaccinia viruses (VV) are able to infect the cultured murine MB49 bladder cancer cells and in vivo experiments have shown that the VV are also capable of prolonged expression of transgenes in cultured cells and animals. Our aim is to examine the biological effects of the recombinant vaccinia virus expressing tumor suppressors or cytokines in human and murine cells, and compare the efficacy of VV-mediated tumor suppressor gene therapy with intravesical chemotherapeutic agents in vivo in a validated mouse model for orthotopic bladder cancer.

 

Elvárások: Állatorvosi/Orvosi diploma, állatkísérletek végzése terén szerzett szakmai tapasztalat, angol nyelvismeret.

Requirements: Veterinarian (DVM) or MD degree, professional experience in the field of animal experimentation, English language knowledge.

 

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

Levelező PhD program, a jelölt és a kutatás finanszírozója: Uro Optika Alapítvány, Budapest

 

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

1.) Reddy G., Dénes B., Kovács G.: The efficacy of varying concentrations of intravesical apaziquone on murine bladder cancer in an animal model. In: Proceedings of the 2011 AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics; 2011 Nov 12-16; San Francisco, California. Philadelphia (PA): AACR; Mol Cancer Ther, 2011. 10(11 Suppl): Abstract nr A220

 

2.) Denes B.S., Dénes B., Nardo C., Kovács G.: The efficacy of varying concentrations of intravesical apaziquone on murine bladder cancer in an animal model. Journal of Clinical Oncology, 2010 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). 2010. 28(15 Suppl) (May 20 Supplement): e15101

 

3.) Dénes B., Fodor, N., Obenaus, A., Fodor I.: Engineering oncolytic vaccinia viruses for non-invasive optical imaging of tumors. The Open Biotechnology Journal, 2008. 2. 252-261.

 

 

Egyéb közölnivaló: a témával összefüggő korábbi publikációk

Dénes B., Gridley D.S., Fodor N., Takátsy Zs., Timiryasova T.M., Fodor I.: Attenuation of a vaccine strain of vaccinia virus via inactivation of interferon viroceptor. Journal of Gene Medicine, 2006. 8(7): 818-823.

Fodor I., Timiryasova T., Dénes B., Yoshida Y., Ruckle, H., Lilly M.: Vaccinia virus-mediated p53 gene therapy of bladder cancer in an orthotopic murine model. Journal of Urology, 2005. 173(2): 604-609.

Allen G.A., Dénes B., Fodor I., De Leon, M.: Vaccinia virus infection and gene transduction in cultured neurons. Microbes and Infection, 2005. 7(9-10): 1087-1096.

 

 

 

 

Eszterbauer Edit

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet

 

PhD, tudományos főmunkatárs

e-mail: eedit@vmri.hu

 

Gazdaságilag jelentős egysejtű halparaziták fertőzőképességének vizsgálata

Studies on the virulence of economically relevant protozoan parasites of fish

 

A téma rövid összefoglalása:

 

A tógazdasági gyakorlatban az egysejtű halparaziták a leggyakoribb kártevők. A számos ostoros, csillós és spórás egysejtű közül kiemelkedő gazdasági jelentősége a darakórt okozó Ichthyophthirius multifiliis-nek van. A hal bőrének és kopoltyújának hámjában élősködő parazita elleni védekezés a hatékony szerek használatát betiltó szigorú EU szabályozás miatt meglehetősen nehézkes. Ezért nagy szükség lenne megfelelő hatékonyságú, engedélyezett kezelési módok kidolgozására a betegség okozta gazdasági károk megszüntetéséhez. A hatékony védekezési stratégiák kifejlesztéséhez viszont a veszélyeztetett halfajok köre mellett ismernünk kell az adott kórokozó fertőzőképességét. A tervezett kutatás során választ keresünk egyrészt arra a kérdésre, hogy a különböző földrajzi elterjedésű parazita izolátumok között feltételezett genetikai változatosság összefüggésben van-e azok fertőző-képességével. Továbbá a laboratóriumi kísérletek során különböző kezelési módok kipróbálásával meg kívánjuk alapozni egy halgazdasági körülmények között, étkezési célú halon alkalmazható protozoon ellenes gyógykezelés kidolgozását.

 

 

Angolul:

 

Protozoan fish parasites are the most common pathogens in fish farming practice. Among numerous flagellate, ciliate and sporozoans, Ichthyophthirius multifiliis causing white spot disease, has the highest economical significance. Protection against this parasite, which develops in skin and gill epithelium, is limited due to banning of effective drugs by the strict EU regulations. Thus, there is a great need to evolve an efficient, permitted treatment to eliminate the economical losses. To develop effective control strategies, endangered fish species and the virulence of the specific pathogen must be known. In the course of our research, we are looking for an answer to the relation of infectivity and putative genetic differences between parasites isolated in geographically distributed areas. Furthermore with laboratory experiments, we intend to ground the development of an anti-protozoal treatment method suitable for fish farms producing for human consumption.

 

Elvárások:

           szakirányú végzettség

           legalább középfokú angol nyelvvizsga,

           gyakorlat az alapvető molekuláris biológiai módszerekben (DNS feltárás, PCR, molekuláris klónozás stb.),

           állatkísérleti gyakorlat,

           elkötelezettség a kutatómunka iránt.

Requirements:

           fluency in English ( /at least medium level language exam),

           experience in basic molecular biology techniques (DNA extraction, PCR, molecular cloning etc.),

           experience in animal experiments,

           strong commitment for research.

 

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

OTKA K75873 (2009-2013.12.31.)

Német-magyar együttműködési pályázat (2011-2013)

 

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Eszterbauer, E., Kallert, D. M., Grabner, D., El-Matbouli, M. (2009): Differentially expressed parasite genes involved in host recognition and invasion of the triactinomyxon stage of Myxobolus cerebralis (Myxozoa). Parasitology 136:367-377.

 

2.) Molnár, K., Marton, Sz., Székely, Cs., Eszterbauer, E. (2010): Differentiation of Myxobolus spp. (Myxozoa: Myxobolidae) infecting roach (Rutilus rutilus) in Hungary. Parasitol. Res. 107:1137-1150.

 

3.) Marton, Sz., Eszterbauer, E. (2011): The development of Myxobolus pavlovskii (Myxozoa: Myxobolidae) includes an echinactinomyxon-type actinospore. Folia Parasitol. 58:157-163.

 

Egyéb közölnivaló:

 

 

 

 

 

Farkas Szilvia1

Tuboly Tamás2

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet

SZIE Állatorvos-tudományi Kar Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

1: PhD , tudományos főmunkatárs

2: egyetemi tanár, dékánhelyettes

e-mail: fszilvi@yahoo.com

Hüllő vírusok molekuláris jellemzése.

Molecular characterization of reptilian viruses.

Annak ellenére, hogy a hüllő vírusok kutatása az utóbbi évtizedekben jelentős mértékben fellendült a Génbankban sok esetben csak részleges szekvencia-adatok állnak rendelkezésünkre, a teljes genom szekvenciák száma csekély. Az új-generációs szekvenálás segítségével lehetőség nyílik teljes vírus genomok szekvenciájának gyors meghatározására, valamint új kórokozók kimutatására is. A PhD program keretében hüllő gyűjtemények virológiai vizsgálatát, már korábban leírt, és ismeretlen hüllő vírusok kimutatását, izolálását, a vírusok szekvenciájának részleges vagy teljes meghatározását tervezzük. A felhalmozott adatok segítségével lehetőség nyílik a vírusok közötti rokonsági kapcsolatok felderítésére, valamint új diagnosztikai rendszerek fejlesztésére.

Despite the fact that reptilian viruses have been in the focus of considerable research efforts in recent decades, in many cases only partial sequence data is available in the Genbank and the number of complete genome sequences is limited. New generation sequencing enables us to determine complete sequences of viral genomes in a short period of time, as well as gives us the opportunity of discovering new pathogenic agents. The objective of this PhD program is the virological examination of reptile collections, detection and isolation of previously described and new viruses. Partial and complete genome sequencing of the detected viruses will help us better understanding the genetic relationships between viruses and development of new diagnostic systems.

Elvárások:

Angol nyelvismeret, állatorvosi- vagy biológusi diploma

Requirements:

English language knowledge, DVM or MSc in biology

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

MTA Lendület program

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Papp T, Gál J, Abbas MD, Marschang RE, Farkas SL: A novel type of paramyxovirus found in Hungary in a masked water snake (Homalopsis buccata) with pneumonia supports the suggested new taxonomy within the Ferlavirus genus. VETERINARY MICROBIOLOGY: (2013)

2.) Dandár E, Borzák R, Bányai K, Farkas SL: Hüllők, madarak és emlősök reovírus okozta megbetegedései. MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 134: pp. 564-573. (2012)

3.) Farkas SL, Gál J: Adenovirus and Mycoplasma infection in an ornate box turtle (Terrapene ornata ornata) in Hungary. VETERINARY MICROBIOLOGY 138:(1-2) pp. 169-173. (2009)

 

Egyéb közölnivaló:

 

 

 

Földvári Gábor

SzIE ÁOTK  Parazitológiai és Állattani tanszék

PhD, egyetemi adjunktus

e-mail: FoldvariGabor@gmx.de

Kullancsok és az általuk terjesztett kórokozók járványtani, ökológiai vizsgálata vadon élő kisemlősökben

Epidemiological and ecological investigation of wild small mammals’ ticks and tick-borne pathogens

A kisemlősök (rágcsálók és rovarevők) különböző fajai szinte minden élőhelyen nagy egyedszámban előfordulnak. Emiatt is játszhatnak szerepet sokféle orvosi, állatorvosi és vadegészségügyi jelentőséggel bíró kórokozó terjesztésében és fenntartásában. Ezek közül a kullancsok által terjesztett egyes kórokozók járványtanának és ökológiájának megértésére irányul a tervezett kutatás. A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.-vel együttműködésben évek óta végzünk kisemlős csapdázásokat és az ehhez kapcsolódó járványtani-parazitológiai vizsgálatokat. A tervezett munka keretében lehetőség nyílik az itteni kisemlős fauna rendszeres monitorozására, ektoparazitáik és az általuk terjesztett kórokozók vizsgálatára. Egyes kórokozók (pl. a Borrelia burgdorferi sensu lato) városi környezetben is stabilan fennmaradhatnak a megfelelő rezervoár jelenlétében. A Margit-szigeten megkezdett, a Lyme kórt okozó spirochéták járványtanára irányuló vizsgálatainkat is kiterjeszteni tervezzük ennek a projektnek a keretében.

Small mammals (rodents and insectivores) are abundant at nearly every habitat type. Probably, for this reason they play a key role in the maintenance and spread of various pathogens of human, veterinary or wildlife health importance. The planned research focuses on the understanding of the ecology and epidemiology of tick-borne pathogens. We have been trapping small mammals and performing epidemiological-parasitological studies for years in cooperation with the Gemenc Forestry and Hunting Co. In the frame of the planned work the regular monitoring of the local small mammal fauna and the investigation of their ectoparasites and pathogens could be realised. Some pathogens (e.g. Borrelia burgdorferi sensu lato) can be maintained in urban environment in the presence of reservoir hosts. We plan to extend our studies on the epidemiology of Lyme borreliosis spirochetes in Margaret Island in the frame of this project.

Elvárások:

Szakirányú (pl. biológus, zoológus, állatorvos, orvos) végzettség; angol nyelvismeret, laboratóriumi, molekuláris biológiai és terepi munka iránti érdeklődés és tapasztalat; mobilitás (pl. külföldi részképzésre/kutatásra való hajlandóság).

Requirements:

Specific diploma (e.g.: Biology MSc, Zoology MSc, DVM, MD); good command of English, interest and basic practice in molecular biology methods and field work; mobility (i.e.: willingness of study/research abroad).

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

Korábbi és tervezett támogatási együttműködés a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.-vel és részben az EDENext EU-s FP7-es pályázat

 

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Földvári, G., Rigó, K., Jablonszky, M., Majoros, G., Biró, N., Molnár, V., Tóth, M. (2011) Ticks and the city: ectoparasites of the Northern white-breasted hedgehog (Erinaceus roumanicus) in an urban park. Ticks and Tick-borne Diseases 2: 231-234.

2.) Rigó, K., Gyuranecz, M., Tóth, Á.G., Földvári, G. (2011) Detection of Borrelia burgdorferi sensu lato and Anaplasma phagocytophilum in small mammals and ectoparasites in Hungary. Vector-borne and Zoonotic Diseases 11: 1499-1501.

3.) Földvári, G., Rigó, K., Majláthová, V., Majláth, I., Farkas, R., Pet’ko, B. (2009) Detection of Borrelia burgdorferi sensu lato in lizards and their ticks from Hungary. - Vector-Borne and Zoonotic Diseases 9: 331-336.

Egyéb közölnivaló:

 

 

 

Frenyó Vilmos László

SzIE ÁOTK  Élettani és Biokémiai  tanszék

D.V.M., Ph.D., Egyetemi tanár

e-mail: frenyo.laszlo@aotk.szie.hu

A téma rövid összefoglalása:

Az utóbbi évek során végzett kutatásaink eredményeképpen karakterizáltuk a pajzsmirigyhormon receptorok és ösztrogén receptorok közötti komplex szabályzó mechanizmusok több fontos aspektusát. Az említett mechanizmusokat transzkripciós és transzlációs szinten is vizsgáltuk. Az eredmények nyilvánvalóvá tették, hogy további, a transzkripció és transzláció közé iktatott szabályzó folyamatok befolyásolhatják az említett hormonok receptorainak kifejeződési szintjét. A meghirdetésre kerülő kutatási téma fő célja azon mikro-RNS-ek minőségi és mennyiségi vizsgálata, amelyek döntő mértékben meghatározzák, hogy a transzkripció során képződött messenger-RNS effektor fehérjévé történő átírása milyen mértékben realizálódjon a központi idegrendszerben.

 

Angolul:

We have recently characterized some crucial aspects of the complex mechanism that regulates the expression level of thyroid hormone receptors and estrogen receptors in the CNS. Those studies included the determination of hormone receptor expression levels on both transcriptional and translational levels. Results clearly indicated the existence of one or more interposed regulatory mechanism(s) that likely regulate the process of mRNA translation into receptor proteins. The main goal of the posted research topic is the investigation of qualitative and quantitative aspects of micro-RNAs that are the most likely candidates to regulate the effectiveness of translation of receptor mRNAs into effector receptor proteins.

Elvárások:

 

Requirements:

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás: OTKA 81745

 

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Scalise TJ, Győrffy A, Tóth I, Kiss DS, Somogyi V, Goszleth G, Bartha T, Frenyó VL, Zsarnovszky A. Ligand-induced changes in estrogen- and thyroid hormone receptor expression in the developing rat cerebellum: a comparative quantitative PCR and Western blot study. Acta Vet Hung. 2012 (Accepted for publication)

2.) Somogyi V, Gyorffy A, Scalise TJ, Kiss DS, Goszleth G, Bartha T, Frenyo VL, Zsarnovszky A . Endocrine factors in the hypothalamic regulation of food-intake in females: a review of the physiological roles and interactions of ghrelin, leptin, thyroid hormones, estrogen and insulin. Nutrition Research Reviews 2011, Mar; 22:1-23.

3.) Gyorffy A, Sayed-Ahmed A, Zsarnovszky A, Frenyó VL, Decuypere E, Bartha T. Effects of energy restriction on thyroid hormone metabolism in chickens. Acta Vet Hung. 2009 Jun;57(2):319-30.

Egyéb közölnivaló: további, a témával kapcsolatos publikációk

Zsarnovszky A, Földvári EG, Rónai Z, Bartha T, Frenyó LV. Oestrogens in the mammalian brain: from conception to adulthood--a review. Acta Vet Hung. 2007 Sep;55(3):333-47.

 

Gyorffy A, Keresztes M, Faigl V, Frenyó VL, Kulcsár M, Gaál T, Mézes M, Zsarnovszky A, Huszenicza G, Bartha T. Glycogenic induction of thyroid hormone conversion and leptin system activation in the liver of postpartum dairy cows. Acta Vet Hung. 2009 Mar;57(1):139-46.

 

Rudas P, Bartha T, Frenyó VL. Elimination and metabolism of triiodothyronine depend on the thyroid status in the brain of young chickens. Acta Vet Hung. 1994;42(4):465-76.

 

 

Gálfi Péter

SzIE ÁOTK Gyógyszertani és Méregtani tanszék tanszék

MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

e-mail: Galfi.Peter@aotk.szie.hu

Gyulladás és oxidatív stressz okozta sejtkárosodás megelőzésének lehetőségei in vitro sejtmodellen

Prospects in the prevention of inflammation and oxidative stress-induced cell death on in vitro cell model

A téma rövid összefoglalása:

A lipopoliszacharid és hidrogén-peroxid által előidézett oxidatív stressz súlyos sejt- és szövetkárosodást okoz, ezáltal különböző betegségek kialakulásához vezet (szív-és érrendszeri megbetegedés, bélgyulladás, rák stb.). Jelen Ph.D. munka keretében in vitro sejtmodellen bifidobaktériumok, tejsavbaktériumok és anyagcseretermékeik lehetséges védő hatását kívánjuk megvizsgálni LPS és hidrogén-peroxid által kiváltott oxidatív stressz esetén. A kísérletek során a gyulladásos folyamatokban szerepet játszó citokinek (pl. IL-8), stressz fehérjék (Hsp 70) termelését, szabályozását, jelátviteli mechanizmusokat és a különböző sejthalál típusokat és azok megelőzésének lehetőségét, valamint a xenobiotikumok metabolizmusát tanulmányozzuk.

Short description of subject:

Lipopolisaccharide and hydrogen peroxide-induced oxidative stress causes serious cell-and tissue damage, which leads to the generation of different diseases (coronary heart disease, inflammatory bowel disease, cancer etc.). The goal of this Ph.D. study is to investigate the possible preventive effects of bifidobacteria, lactic acid bacteria and their metabolic products against LPS and hydrogen peroxide-induced oxidative stress. Cytokine (e.g. IL-8) production related to inflammatory processes, expression of stress proteins (Hsp 70), their regulations and signal transduction mechanisms will be studied in the experiments. Furthermore different types of cell deaths and the possibility of their prevention and xenobiotic metabolism will be also investigated.

Elvárások: Állatorvosi vagy biológus diploma, angol nyelvismeret

 

Requirements: Diplom of veterinary medicine or biology, English languague knowledge

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás: 100701 OTKA

 

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

Paszti-Gere E, Szeker K, Csibrik-Nemeth E, Csizinszky R, Marosi A, Palocz O, Farkas O, Galfi P: Metabolites of Lactobacillus plantarum 2142 Prevent Oxidative Stress-Induced Overexpression of Proinflammatory Cytokines in IPEC-J2 Cell Line. INFLAMMATION 35:(4) pp. 1487-1499. (2012)

Erzsébet P-G, Edina Cs-N, Krisztina Sz, Csaba J, Péter Gálfi: Acute oxidative stress affects IL-8 and TNF-α expression in IPEC-J2 porcine epithelial cells. INFLAMMATION 35:(3) pp. 994-1004. (2012)

Dorota Garczarczyk, Krisztina Szeker, Peter Galfi, Adam Csordas, Johann Hofmann Protein kinase Cgamma in colon cancer cells: expression, Thr514 phosphorylation and sensitivity to butyrate-mediated upregulation as related to the degree of differentiation. CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS 185:(1) pp. 25-32. (2010)

 

1.) Paszti-Gere E, Szeker K, Csibrik-Nemeth E, Csizinszky R, Marosi A, Palocz O, Farkas O, Galfi P: Metabolites of Lactobacillus plantarum 2142 Prevent Oxidative Stress-Induced Overexpression of Proinflammatory Cytokines in IPEC-J2 Cell Line. INFLAMMATION 35:(4) pp. 1487-1499. (2012)

2.) Erzsébet P-G, Edina Cs-N, Krisztina Sz, Csaba J, Péter Gálfi: Acute oxidative stress affects IL-8 and TNF-α expression in IPEC-J2 porcine epithelial cells. INFLAMMATION 35:(3) pp. 994-1004. (2012)

3.) Dorota Garczarczyk, Krisztina Szeker, Peter Galfi, Adam Csordas, Johann Hofmann Protein kinase Cgamma in colon cancer cells: expression, Thr514 phosphorylation and sensitivity to butyrate-mediated upregulation as related to the degree of differentiation. CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS 185:(1) pp. 25-32. (2010)

Egyéb közölnivaló:

 

 

 

Gáspárdy András

SzIE ÁOTK Állattenyésztéstani, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet, Állattenyésztési és Genetikai Osztály

Institute for Animal Breeding, Nutrition and Laboratory Animal Science, Dept. for Animal Breeding and Genetics

Dr. habil., egyetemi docens

e-mail: Gaspardy.Andras@aotk.szie.hu

A postagalamb versenyteljesítményével összefüggésben álló alkati tulajdonságok, valamint örökletes- és környezeti tényezők értékelése

Evaluation of type traits, as well of genetic- and environmental impacts related to the racing performances of homing pigeon

A téma rövid összefoglalása:

Hazai versenyeztetett postagalambok teljesítményének értékelése a versenyeredményeik alapján több szempont figyelembe vételével. A feldolgozás kiterjed a madarak alkati tulajdonságainak (pl. élősúly, testméretek, testméret-indexek, szárny- és szemtulajdonságok) megállapítására. A genetikai hatások (pl. egyed, anya) és a környezeti hatások (pl. tenyészet, életkor, versenyút, időjárási viszonyok) beépítése az egyed-modellbe, ami a postagalambok versenyeredményeinek értékelésében, tenyészérték-becslésükben újszerű. Az feldolgozás megmutatja a szelekciós előrehaladás érdekében figyelembe veendő tulajdonságokat és tényezőket.

Summary of the subject:

The evaluation of the racing ability of the homing pigeons will be carried out by taking several aspects into consideration. The investigation includes determining of constitutional characteristics (e.g. live weight, body measurements, measurement indices, and wing- and eye traits) of the birds. The genetic impacts (e.g. individual, dam) and the environmental impacts (e.g. stock, age, flight, and weather conditions) are built in the individual animal model, which is novel in the evaluation, in the estimation of breeding value of the homing pigeons. The processing will sows the valuable traits, as well as the factors, which are needed to be taken into account while selecting the birds.

Elvárások: Állatorvosi-, agrármérnöki- vagy biológusi diploma;

populációgenetikai ismeretek, előnyt jelent a galambászatban szerzett tapasztalat, vagy ilyen jellegű vizsgálatokban való elkötelezettség;

angol nyelvtudás

Requirements: Veterinarian- (DVM), agronomist- or biologist (MSc degree) education;

knowledge of population genetics, experience in pigeon is advantage, or commitment to carry out such investigations;

command of English language

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás: tanszéki szolgáltatás bevétele, saját kutatási keret

 

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Gáspárdy A; Bárdos I; Nyitrai G. (2011): Postagalambok versenyteljesítményére ható környezeti tényezők. (Environmental factors affecting the racing performance of homing pigeons), “III. Gödöllői Állattenyésztési Tudományos Napok” „Tisztelgés Horn Artúr professzor úr szakmai munkássága előtt születésének 100. évfordulója alkalmából” c. konferencia, Gödöllő, 2011. október 14-15.

2.) Nyitrai G. – Gáspárdy, A. - Bárdos I. (2011): Az egek hírvivőinek sikere - az időjárási körülmények alakulása szerint. Postagalamb Sport, LVII. évf. november (11), 14-15. (The succsess of sky messengers – after climatic conditions)

3.) Nyitrai G. – Bárdos, I. – Veress, Gy. - Gáspárdy, A. (2010): Az idegrendszer válaszkészségének vizsgálata - a postagalamb pupilláján keresztül. Magyar Állatorvosok Lapja, Budapest, 132(8), 479-488.p. (Evaluation of the Nerve System’s Responsibility through the Pupil of the Racing Pigeon)

Egyéb közölnivaló: beadott, de még el nem bírált TÉT-pályázat; a témában benyújtandó OTKA és más pályázat

 

 

 

Harrach Balázs

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet

MTA doktora, címzetes egyetemi tanár

e-mail: harrach.balazs@agrar.mta.hu

Majom-adenovírusok összehasonlító molekuláris vizsgálata

Comparative molecular study of simian adenoviruses

A téma rövid összefoglalása:

Feltételezésünk szerint minden gerincesnek van saját, vele együtt fejlődött adenovírusa. A vírusgenomok összehasonlító elemzése sokat elárul az adenovírusok diverzitásáról, evolúciójáról, az egyes gének funkciójáról és esetleges nélkülözhetőségéről. Míg a humán adenovírusok a legalaposabban tanulmányozott vírusoknak számítanak és az emberszabású majmok adenovírusairól is aránylag sok ismeretünk van, addig az ősibb (főleg az újvilági) majmok adenovírusairól sokkal kevesebbet tudunk, félmajmokból pedig még nem is írtak le adenovírust. A PhD munka célja eddig ismeretlen félmajom- és újvilági majom-adenovírusok keresése, genomjuk szekvenálása, a különböző simian adenovírusok összehasonlító genomikai jellemzése. A tervezett munka segítheti e vírusok szövet-specificitásának, receptor használatának, variálódásának, filogenetikájának és pathogenitásának megértését. A téma a félmajmoktól az emberszabásúakig minél több simian faj adenovírusának összehasonlító vizsgálatát célozza.

Angolul:

According to our hypothesis, every vertebrate host has its own adenovirus that has coevolved with the host species. The comparative genome analysis of these adenoviruses reveals much about their diversity, evolution, the function of certain genes, or even on their eventual non-essential nature. While human adenoviruses are among the best-studied viruses and we have relatively much knowledge about the ape adenoviruses, the adenoviruses of the more ancient simian lineages, especially of the New World monkeys are hardly known. No adenovirus has been reported from any prosimian host. The goal of the PhD work is screening samples from prosimians and New World monkeys for the presence of novel adenoviruses. Genome-wide sequencing and comparative genome analysis of the different simian adenoviruses will also be preformed. The planned work may help in understanding tissue specificity, receptor usage, variability, phylogeny and pathogenicity of these viruses. The aim is to characterize adenoviruses of as many simian hosts as possible (from prosimian to hominid species).

Elvárások:

A tudományos pálya iránti elkötelezettség, szorgalom, számítógépes ismeretek, magas szintű angol nyelvtudás, együttműködési képesség. Molekuláris technikai és zoológiai ismeretek, korábbi munka adenovírusokkal és második nyelvvizsga világnyelvből előnyt jelentenek.

Requirements:

Devotion to scientific work, diligence, computer usage education, high level of English language knowledge, team-working spirit. Proficiency in molecular techniques and zoology, previous experiences with adenoviruses, and command of a second foreign language (preferably with certificate) are an advantage.

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

OTKA NN107632; „AD-VEC”, EU FP7 Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) 324325

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Harrach B, Benkő M, Both GW, Brown M, Davison AJ, Echavarría M, Hess M, Jones MS, Kajon A, Lehmkuhl HD, Mautner V, Mittal SK, Wadell G (2011) Family Adenoviridae. King AMQ, Adams MJ, Carstens EB, Lefkowitz EJ (eds) Virus Taxonomy: Classification and Nomenclature of Viruses. Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. Elsevier, San Diego pp. 125-141

2.) Kohl C, Vidovszky MZ, Mühldorfer K, Dabrowski PW, Radonic A, Nitsche A, Wibbelt G, Kurth A, Harrach B (2012) Genome analysis of bat adenovirus 2: indications of interspecies transmission. J Virol 86 (3) 1888-1892

3.) Harrach B (2008) Adenoviruses. General features. Mahy BWJ, van Regenmortel MHV (eds): Encyclopedia of Virology, 5 vols. Third Edition. Elsevier, Oxford vol 1, pp 1-9

Egyéb közölnivaló:

 

 

 

Dr. Hornok Sándor

SzIE ÁOTK  Parazitológia és Állattani Tanszék

egyetemi docens

e-mail: Hornok.Sandor@aotk.szie.hu

Madarak és denevérek szerepe a kullancsok által terjesztett kórokozók járványtanában

Role of birds and bats in the epidemiology of tick-borne pathogens

Kullancsok és más vérszívó ízeltlábúak gyűjtése madarakról, denevérekről és azok környezetéből, valamint vérmintavétel különféle potenciális rezervoár fajokból. DNS kivonás ezen mintákból, majd konvencionális, ill. valós idejű PCR alapú vizsgálatok állategészségügyi és humán jelentőségű kórokozók jelenlétére: elsősorban az Anaplasmataceae családból, továbbá a Rickettsia- és haemotropicus Mycoplasma-fajok közül. A kullancsok (más vektorok), rezervoárok és az általuk közvetíthető ágensek tér- és időbeli előfordulásának elemzése.

Collection of ticks and other blood-sucking arthropods from birds and bats and their habitats; and blood sampling from potential reservoirs. DNA extraction from these samples, and their analysis with conventional and real-time PCR for the presence of important animal and human pathogens: mainly from the family Anaplasmataceae, and also for Rickettsia and haemotropic Mycoplasma spp. Analysis of the spatio-temporal distribution of ticks (other vectors), reservoirs and agents potentially transmitted by them.

Elvárások:

- érdeklődés a parazitológia iránt

- állatorvosi, orvosi, mikrobiológiai vagy biológusi végzettség

- középfokú angol nyelvtudás

- molekuláris biológiai gyakorlati tapasztalat

Requirements:

- interest in parasitology

- graduated as DVM, MD or microbiologist, biologist

- practical experience in molecular biology

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás: EDENEXT (Ixodes ricinus vonatkozású vizsgálatok)

-

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Hornok S, Csörgő T, de la Fuente J, Gyuranecz M, Privigyei Cs, Meli ML, Kreizinger Zs, Gönczi E, Fernández de Mera IG, Hofmann-Lehmann R. (2012) Synanthropic birds associated with high prevalence of tick-borne rickettsiae and with the first detection of Rickettsia aeschlimannii in Hungary. Vector-Borne and Zoonotic Diseases, in press.

2.) Hornok S, Kovács R, Meli ML, Kontschán J, Gönczi E, Gyuranecz M, Dán Á, Molnár V, Hofmann-Lehmann R. (2012) First detection of bartonellae in a broad range of bat ectoparasites. Veterinary Microbiology 159: 541-543.

3.) Hornok S, Meli ML, Perreten A, Farkas R, Willi B, Beugnet F, Lutz H, Hofmann-Lehmann R. (2010) Molecular investigation of hard ticks (Acari: Ixodidae) and fleas (Siphonaptera: Pulicidae) as potential vectors of rickettsial and mycoplasmal agents. Veterinary Microbiology 140(1-2):98-104.

 

 

Dr. Hornok Sándor, Dr. Farkas Róbert

SzIE ÁOTK  Parazitológia és Állattani Tanszék

egyetemi docens, egyetemi tanár

e-mail: Hornok.Sandor@aotk.szie.hu, Farkas.Robert@aotk.szie.hu

Hazai nagyvadak szerepe a kullancsok által terjesztett kórokozók járványtanában

Role of Hungarian game animals in the epidemiology of tick-borne pathogens

Vér- és lépminták gyűjtése szarvasokból, dámvadakból, őzekből, vaddisznókból, muflonokból és bivalyokból. DNS kivonás ezen mintákból, majd konvencionális, ill. valós idejű PCR alapú vizsgálatok olyan állategészségügyi és humán jelentőségű kórokozókra, amelyek hazai előfordulása növekvő tendenciát mutat vagy nemrég vált ismertté: elsősorban az Anaplasmataceae családból, továbbá a Rickettsia- és haemotropicus Mycoplasma-fajok közül. A kimutatott kórokozók tér- és időbeli előfordulásának elemzése.

Collection of blood and spleen samples from red deer, fallow deer, roe deer, wild boars, mouflons, buffalos. DNA extraction from these samples, and their analysis with conventional and real-time PCR for the presence of important animal and human agents that are considered emerging or newly recognized in Hungary: mainly from the family Anaplasmataceae, and also for Rickettsia and haemotropic Mycoplasma spp. Analysis of the spatio-temporal distribution of detected pathogens.

Elvárások:

- érdeklődés a parazitológia iránt

- állatorvosi, orvosi, mikrobiológiai vagy biológusi végzettség

- középfokú angol nyelvtudás

- molekuláris biológiai gyakorlati tapasztalat

Requirements:

- interest in parasitology

- graduated as DVM, MD or microbiologist, biologist

- practical experience in molecular biology

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás: EDENEXT (Ixodes ricinus vonatkozású vizsgálatok)

-

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Hornok S, Horváth G, Jongejan F, Farkas R. (2012) Ixodid ticks on ruminants, with on-host initiated moulting (apolysis) of Ixodes, Haemaphysalis and Dermacentor larvae. Veterinary Parasitology 187:350-353.

2.) Hornok S, Micsutka A, Fernández de Mera IG, Meli ML, Gönczi E, Tánczos B, Mangold AJ, Farkas R, Lutz H, Hofmann-Lehmann R, de la Fuente J. (2012) Fatal bovine anaplasmosis in a herd with new genotypes of Anaplasma marginale, A. ovis and concurrent haemoplasmosis. Research in Veterinary Science 92:30-35.

3.) Hornok S, de la Fuente J, Biró N, Fernández de Mera IG, Meli ML, Elek V, Gönczi E, Meili T, Tánczos B, Farkas R, Lutz H, Hofmann-Lehmann R. (2011) First molecular evidence of Anaplasma ovis and Rickettsia spp. in keds (Diptera: Hippoboscidae) of sheep and wild ruminants. Vector-Borne and Zoonotic Diseases 11(10):1319-1321.

 

 

Hornung Erzsébet

SzIE ÁOTK  Biológiai Intézet, Ökológiai tanszék

CSc, egyetemi tanár

e-mail: Hornung.Erzsebet@aotk.szie.hu

Városi élőhelyek gerinctelen talaj-élővilága (urbán élőhelyek biodiverzitás fenntartó szerepe)

Soil invertebrates of urban habitats (biodiversity reservation)

A téma rövid összefoglalása:

A fajok terjedésének, megtelepedésének fontos állomásai lehetnek az antropogén hatás alatt álló élőhelyek. Több faj emberi közreműködéssel kerül  új –sokszor földrajzilag távoli- élőhelyekre, majd ezen élőhelyekről indulva, fokozatos adaptációs lépések során telepedik meg természetközeli habitatokban, esetleg lesz invazívvá. Vizsgálatainkban az emberi tevékenység által különböző mértékben és módon befolyásolt élőhelyek talajfaunáját vizsgáljuk a botanikus kertek üvegházaitól a kertek-, parkok, telepített erdőkön, korábban természetes élőhelyek megmaradt fragmentumain át a természetközeli élőhelyekig. Eddig már több, a magyar faunára nézve új fajt találtunk. Izgalmas ökológiai kérdések állnak a megtelepedés hátterében (adaptáció, életmenet stratégiák stb.)!

Summary of the planned project:

Habitats under anthropogenic influence may play an important role in spreading, dispersal and establishment of species. Nowadays more and more species occurre in anthropogenic habitats of far geographic distances by human transport. After establishment, adaptation these species may dispers into new habitats endangering local communities. In our studies we plan to investigate and compare the soil invertebrate fauna of different urban habitat types (from hot houses through parks, established forest to remnants of nature-close habitat fragments). During previous studies we have proved the presence of several species new to the Hungarian soil fauna. There are exciting ecological processes behind the phenomena of succesful establishment (adaptation, life history strategies etc.)

Elvárások:

Zootaxonómiai, állatökológiai alapismeretek

Requirements:

Basic knowledge in Zootaxonomy, Animal Ecology

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

A téma kivitelezéséhez szükséges infrastruktúrális háttér rendelkezésünkre áll. A mintavételezésnek nincsenek komoly anyagi igényei, a fogyóeszközök a hallgató keretéből bőven fedezhetők.

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Hornung E

Evolutionary adaptation of oniscidean isopods to terrestrial life: Structural – physiological – behavioural aspects

TERRESTRIAL ARTHROPOD REVIEWS 4:(2) pp. 95-130. (2011)

2.) Vilisics Ferenc, Hornung Erzsébet

Újabb adatok Magyarország szárazföldi ászkarák faunájához (Crustacea, Isopoda, Oniscidea)

ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK 95:(1) pp. 87-120. (2010)

3.) Vilisics F, Hornung E

Urban areas as hot-spots for introduced and shelters for native isopod species

URBAN ECOSYSTEMS 12: pp. 333-345. (2009)

Egyéb közölnivaló:

 

 

 

Dr. Kövér Szilvia

SzIE ÁOTK  Ökológiai  tanszék

PhD, tudományos munkatárs

e-mail: kover.szilvia@aotk.szie.hu

Filogeográfiai és populáció-genetikai vizsgálatok a Kárpát-medencei rétisas-populációban (Haliaeetus albicilla)

Population genetics and phylogeography of the white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) population in the Carpathian Basin

A téma rövid összefoglalása:

 

A rétisas (Haliaeetus albicilla) Kárpát-medencei populációjának mérete és költőterülete az 1900-as évek közepétől az intenzív agrárgazdálkodás és a vadászat következtében drasztikusan lecsökkent, csupán a Kárpát-medence déli részén (Dél-Duna, Dél-Tisza) maradt fenn számottevő állomány. A faj az utóbbi 30 év során újra elfoglalta korábbi költőhelyeit, és állománya is megsokszorozódott.

 

Vizsgálatunk során fiókáktól és felnőtt egyedektől gyűjtött tollminták elemzésével kívánjuk megállapítani a Kárpát-medencei populáció genetikai struktúráját és rokonsági viszonyait, az állomány méretének változásai során (palacknyak-hatás majd expanzió) létrejött populációs mintázatot. Ezzel képet kaphatunk arról is, hogy a visszatelepült állományok egyedei kizárólag a déli refúgiumokból származnak-e, vagy esetleg az Európa északabbi részeiről telelni érkező egyedek is hozzájárultak a mai költőpopuláció genetikai állományához.

 

Ezeket a kérdéseket populáció-genetikai és filogeográfiai skálán elvégzett analízisekkel kívánjuk megválaszolni: egyrészt a Kárpát-medencén belüli állományok vizsgálatával, másrészt a Kárpát-mecencei állomány és más európai költőpopulációk összevetése révén.

 

Summary of the planned project:

 

Breeding populations of the white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) have disappeared from most regions of the Carpathian Basin during the 20th century, with only a few remains in the southern part of the Carpathian Basin. In the last 30 years, however, a population census recovery have taken place, together with an expansion of the breeding area.

 

Based on genetic data extracted from feathers of unfledged chicks and adult eagles, we attempt to reveal genetic structure of the Carpathian Basin population, by analysing our samples on both population genetics scale (fine genetic structure inside of the Carpatihan Basin) and phylogeography level (comparing the Carpathian Basin eagles to other European populations). Our work focuses primarily on the origin of the recovered breeding areas, investigating whether new breeding territories are occupied only by individuals coming from the southern refugium populations, or also wintering individuals coming form Northern European regions have contributed to the genetic pool of the recent population.

Elvárások:

Jártasság a molekuláris ökológiai munkák elméleti és gyakorlati módszereiben (genetikai markerek, filogeográfiai és populációgenetikai szoftverek, tollakból történő DNS-kivonás, PCR). Tapasztalat az ehhez kapcsolódó laboratóriumi munkákban. Angol szaknyelv ismerete.

Requirements:

Experiences in molecular ecological methods: DNA extraction from feathers, PCR, analysis of microsatellite loci, softwares used in phylogeography and population genetics, knowledge of English terminology.

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás: Duna-Dráva Nemzeti Park egyszeri anyagi hozzájárulása (300.000 HUF)

Duna-Dráva Nemzeti Park egyszeri anyagi hozzájárulása (300.000 HUF). A téma kivitelezéséhez szükséges DNS-labor rendelkezésünkre áll a Biológiai Intézetben, a fogyóeszközök a hallgató keretéből fedezhetők.

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Kőrösi Á, Örvössy N, Batáry P, Kövér S, Peregovits L: Restricted within-habitat movement and time-constrained egg-laying in female Maculinea rebeli butterflies, OECOLOGIA 156: pp. 455-464.

 

2.) Batáry P, Kőrösi Á, Örvössy N, Kövér S, Peregovits L: Species-specific distribution of two sympatric Maculinea butterflies across different meadow edges, JOURNAL OF INSECT CONSERVATION 13: pp. 223-230.
dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk

 

3.) Nagy H B, László Z, Kövér Sz, Szállassy N, Dévai Gy: Population size effect on the behaviour of Libellula fulva (Odonata, Lilbellulidae) males, a five year study, NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY 7: (1) pp. 39-46. Paper 111102.

 

 

Laczay Péter

SzIE ÁOTK  Élelmiszer-higiéniai tanszék

az állatorvos-tudomány kandidátusa, egyetemi tanár

e-mail: laczay.peter@aotk.szie.hu

Aflatoxin M1 és M2 előfordulása és stabilitása fogyasztói tejekben és tejtermékekben

Occurance and stability of aflatoxin M1 and M2 in fresh milk and dairy products

A téma rövid összefoglalása:

A globális felmelegedéssel járó klímaváltozás következtében a mérsékelt égövi országokban, így Magyarországon is reális veszéllyé vált a szemes takarmányok, elsősorban a kukorica aflatoxin szennyezettsége. Egyúttal a B1 és B2 toxinból a tejelő állatok szervezetében keletkező 4-hidroxi-metabolitok, az M1 és M2 toxinok pedig megjelenhetnek a tejben és az abból készített tejtermékekben. A téma keretében részben felmérő vizsgálatokat kívánunk végezni magyarországi kiskereskedelmi forgalomba kerülő fogyasztói tejek és különböző tejtermékek alflatoxin M1 és M2 szennyezettségének megítélésére. A továbbiakban modellkísérletekben kívánjuk vizsgálni a tejbe kerülő M1 és M2 toxin hővel szembeni ellenálló képességét különböző hőmérséklet-idő kombinációkkal végzett hőkezelési eljárások során, valamint a tejben jelen levő M1 és M2 toxin megjelenését az abból gyártott tejtermékekben. Az M1 és M2 toxin koncentrációját a tejmintákban, illetve tejtermékekben UHPLC/MS-MS módszerrel vizsgáljuk. A vizsgálatok eredményei fontos adatokat szolgáltathatnak az aflatoxin M1 és M2 előfordulásáról hazai előállítású fogyasztói tejekben (az elmúlt hónapokban több RASFF riasztás is érkezett Magyarországról származó tejminták határértéket meghaladó aflatoxin szennyezettségéről) és tejtermékekben, valamint az M1 és M2 toxin gyakorlatban alkalmazott hőkezelési eljárásokkal szembeni stabilitásáról, illetve azok megjelenésének mértékéről a kontaminált tejből gyártott tejtermékekben.

Short summary:

Due to the climate change induced global  warming, in countries with moderate  climate such as Hungary, the risk of the contamination of maize  with aflatoxin has become reality. The 4-hydroxy metabolites (M1 and M2 toxins) of  B1 and B2 toxins metabolized in dairy animals  may appear in the milk and milk products. In the framework of  the proposed work, a survey is planned for determination the level of contamination with aflatoxin M1 and M2 of the Hungarian retailed  fresh milk and milk products. Further, in model experiments the heat resistance of M1 and M2 toxins will be studied applying different temperature-time heat treatment  profiles and the potential appearance of these metabolites in the milk products manufactured from the heat treated milk. The actual concentrations in milk and milk products will be measured  using UHPLC/MS-MS analytical technique. The results may represent important data on the rate of contamination with aflatoxin M1 and M2 of domestic retailed fresh milk and milk products (during recent months some RASFF were reported on the presence of over-the-threshold concentrations of aflatoxin in milk samples of Hungarian origin). Further yield of the study are data on the actual resistance of M1 and M2 toxins against the regularly applied heat-treatment methods and on the probability of their appearance in the milk products manufacted from these milk samples.

Elvárások:

Szakirányú egyetemi végzettség (állatorvos, biológus, vegyész, vegyészmérnök). UHPLC/MS-MS mérések végzésében szerzett megfelelő gyakorlat.

Requirements:

University graduation (veterinary doctor, biologist, chemist, chemical engineer). Appropriate practice in UHPLC/MS-MS measurements.

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) K.Róna, G.Kalusz, E.Keller, M.Szakay, P.Laczay,M.Shem-Tov,P.Székely-Körmöczy: Determination of paramomycin residues in turkey tissues by liquid chromatography/mass spectrometry. Journal of Chromatography B-Analytical technologies in the biomedical and Life Sciences 877,3792-3798 (2009)

2.) J.Lehel, P.Laczay, J.Déri, E.G.Darin, P.Budai: Model study on the clinical signs and residue concentrations of sublethal carbofuran poisoning in birds. Journal of Wildlife Diseases, 46, 1274-1278 (2010)

3.) I.Szatmári, T.Barcza, P.Székely-Körmöczy, P.Laczay: Ecotoxicological assessment of doxycycline in soil. Journal of Environmental Science and Health, Part B, 47, 1-7 (2012)

Egyéb közölnivaló:

 

 

 

Nagy  Béla

MTA-ATK-Állatorvos-tudományi Intézet

MTA r. tagja, c. egyet tanár

e-mail: bnagy@vmri.hu

Mobilis genetikai elemek szerepe az E. coli és Salmonella baktériumok virulenciájában és antibiotikum rezisztenciájában

Role of mobile genetic elements in virulence and antimicrobial resistance of E. coli and Salmonella bacteria

A téma rövid összefoglalása:

A kórokozó baktériumok virulencia (elsősorban adhéziós és toxikus tulajdonságokért felelős) génjeinek terjesztésében több mobilis – horizontálisan átadható - genetikai elem is szerepet játszhat (pl. plazmidok transzpozonok, profágok, patogenitási szigetek és un. genomi szigetek). A kórokozók  által előidézett megbetegedések megelőzését, gyógyítását gyakran nehezíti a különféle antibiotikumokkal szembeni rezisztencia megjelenése, melynek genetikai hátterében ugyancsak horizontális génátadási folyamatok állhatnak (l: fent).   Az itt tervezett vizsgálataink során az antibiotikum terhelésnek leginkább kitett két állatfajból (sertésből és baromfiból) gyűjtünk hazai Salmonella (S. Hadar, S. Infantis, S.Typhimurium, és S. Enteritidis), valamint hazai és külföldi kórokozó enterotoxikus és/vagy verotoxikus E. coli (ETEC/VTEC) valamint enteropatogén E. coli (EPEC) és kommenzalista E. coli törzseket. Ezeknek meghatározzuk a jellemző virulencia génjeit és azok genetikai hordozóit (l: fent), valamint antimikróbiális rezisztenciáját és azok egy részét meghatározó mobilis genetikai elemeket (integronok, plazmidok, transzpozonok). Végűl, egyes (eddig nem vagy nem egészen ismert) virulencia és antimikrobiális rezisztencia gének szerepének részletes genetikai (szekvencia) jellemzését végezzük el az irodalomban leírt, célzott gén deléciós módszerekkel és in vivo, in vitro fenotipizálási tesztekkel.

English Abstract:

Several mobile genetic elements (i.e. plasmids, transposons, prophages, pathogenicity islands) play an importan role int he horizontal transfer of virulence (primarily adhesion and toxicity) genes of pathogenic bacteria. Prevention and therapy of the disease caused by these bacteria is often hampered by antimicrobial resistance of these bacteria that may also be due to horizontal gene transfers (see: above).

During the studies planned here, Salmonella (S. Hadar, S. Infantis, S.Typhimurium, és S. Enteritidis) bacteria willl be studied from the two animal species most extensively treated with antimicrobials,  as well as Hungarian  and foreign isolates of enterotoxigenic and/or verotoxigenic E. coli (ETEC/VTEC), and  enteropathogenic E. coli (EPEC) and commensal E. coli will be investigated. The characteristic virulence genes of these strains and their genetic determinants will be identified. Furthermore the antimicrobial resistance determinants, together with their genetic transfer elements (integrons, plasmids, transposons) will be investigated. Finally, the studies will aim the genetic (sequence level) and functional characterization of some selected (new or in in some respect newly recognized) virulence and antimicrobial resistance genes, using targeted gene gene deletions, from the literature, and in vitro, in vivo phenotyping tests.

Elvárások:

Állatorvos  dr-i vagy biológusi MSc diploma, angol és német nyelvtudás.

Requirements:

University diplom in veterinary medicine or biology, with good knowledge in English and German

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás: EU FP7 PROMISE, és OTKA K101546 (vezető: Nagy B, mindkettőben)

Financial resources: Projects lead by Béla Nagy

 EU FP7 PROMISE, és OTKA K101546

A téma meghirdetőjének az elmúlt  5  évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

1.) Szmolka A., Anjum MF, La Ragione R., Kaszanyitzky EJ., Nagy B. (2012)  Microarray based comparative genotyping of gentamicin resistant Escherichia coli strains from food animals and humans. Veterinary Microbiology, 156., 110-118,     IF: 3,3

2.) Kiss J, Nagy B, Olasz F. Stability, entrapment and variant formation of Salmonella Genomic Island 1. (2012)  PLoS ONE  7 (2) e32497                 IF : 4,09

3.) Nógrády N., Király M., Davies R., Nagy B. (2012) Multidrug resistant clones of Salmonella Infantis of broiler origin in Europe.  Int. J. Food Microbiol. 157., 108-112             IF : 3,33

Egyéb közölnivaló: nincs

 

 

 

Dr. Németh Tibor

SzIE ÁOTK  Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika

PhD, tanszékvezető egyetemi docens

e-mail:nemeth.tibor@aotk.szie.hu

Elektrosebészeti eszközök összehasonlító vizsgálata

Comparison of different electrosurgical vessel sealing devices.

Az ún. elektromos szövetragasztó eszközök komoly figyelemre tettek szert mind a humán mind az állatorvosi sebészetben az utóbbi néhány évben. Elsősorban az Enseal és a LigaSure típusú elektrosebészeti műszerek terjedésével párhuzamosan egyre több alkalmazási terület nyílik meg, amelyek tudományosan megalapozott objektív és ismételhető vizsgálatokat (pl.a kollaterális szövetkárosodás mértéke, a biztonságosan lezárható érátmérők), méréseket igényel, különös tekintettel a kétféle eszköz összehasonlítára. A tervezett összehasonlító vizsgálatok a SZIE ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinikája valamint a Kecskeméti Kórház Sebészeti Osztálya közreműködésével valósítható meg.

The electric vessel sealing devices have gained wide interest and acceptance in the field of human as well as veterinary surgery over the past couple of years. The mostly recognised and spread types are the Enseal and the LigaSure, which have gradually been utilised in more and more areas of surgery, which tendency needs scientifically established, objective and repeatitable evaluation (e.g. collateral  tissue damage, diameter of safely sealable vessels) and validation with special emphasis on the comparison of the 2 devices. These planned assessments would be viable with the cooperation of the Department and Clinic of Surgery and Ophthalmology and the Surgery Department of Kecskemét City Hospital.

Elvárások:

állatorvosi diploma

érdeklődés az állatorvosi sebészet területén

magas szintű angol nyelvtudás

Requirements:

DVM

interest in veterinary surgery

competent knowledge of English language

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

-

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Dunay MP, Németh T, Makra Z, Izing S, Bodó G.: Laparoscopic cryptorchidectomy and ovariectomy in standing horses using the EnSeal® tissue-sealing device. Acta Vet Hung. 2012 Mar;60(1):41-53.

2.) Dunay MP, Jakab C, Németh T.:Evaluation of EnSeal®, an adaptive bipolar electrosurgical tissue-sealing device. Acta Vet Hung. 2012Mar;60(1):27-40.

3.) Dunay M.P., Németh T., Bodó G.: Az elektrosebészet alapjai. Magyar Állatorvosok Lapja, 2008.130. pp.498-504

Egyéb közölnivaló:

 

 

 

Samu Ferenc

MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézete

MTA doktora, tudományos tanácsadó

feri.samu@gmail.com

Hangyautánzó pókfajok mimikrijének terepi és laboratóriumi vizsgálata

Field and laboratory investigation into the mimicry of ant-mimicking spiders

Több pókfaj esetében figyelhetünk meg myrmecomorphiát és/vagy myrmecophiliát. A myrmecomorph fajoknál gyakran feltételezett a védekező mimikri, míg a kisebb hasonlósággal rendelkező myrmecophil pókfajoknál inkább az agresszív mimikrit feltételezik, vagyis a kapcsolat jellegére utalhat a mimikri pontosságának mértéke. Míg azonban a hangyautánzás morfológiailag egy jól ismert és dokumentált jelenség, kevés ténylegesen bizonyított mimikri komplex (modell, mimizáló és megtévesztett faj) ismert a pókok körében, illetve csekély információval rendelkezünk a kapcsolatok ökológiai hátteréről. Jelen PhD téma céljai: a) hangyautánzó pókfajok és hangyák koegzisztenciális mintázatának terepi vizsgálata; b) kapcsolat típusok és mimikri típusok párhuzamos osztályozása, az osztályozások közti összefüggések keresése; c) tényleges kapcsolatban álló pók-hangya fajpárok viselkedésének vizsgálata terepi és laboratóriumi megfigyelések és kémiai ökológiai vizsgálatok segítségével; d) egyes mimikri típusok evolúciós kialakulásának vizsgálata.

 

We can observe myrmecophily and myrmecomorphy in many spider species. It is often assumed that myrmecomorph species apply defensive mimicry, but myrmecophils apply aggressive mimicry, i.e. the precision of mimicking might relate to the type of the mimicry. While ant-mimicking is well known and documented as a morphological phenomenon in spiders, still very few concrete mimicry complexes (mimic, model and receiver) are known, and even less about their ecological background. The aims of the present PhD thematic proposal: a) study coexsistence patterns in ants and myrmecophile and myrmecomorph spiders; b) parallel classification of interactions and mimicry types, and seeking relationships between classifications; c) behavioural studies of spider-ant species pairs under field and laboratory circumstances and also applying chemical ecological methods; d) evolutionary studies into the forming of different mimicry types in myrmecophile and myrmecomorph spiders.

 

 

 

Elvárások:

- szakirányú MSc végzettség (biológus, állatorvos, zoológus)

- angol nyelv aktív ismerete és használata

- jártasság releváns terepi és laboratóriumi módszerekben

- pók és hangyahatározás ismerete vagy hajlandóság annak elsajátítására

- alapvető statisztikai, számítógépes ismeretek, hajlandóság ezek fejlesztésére

- terepi munka és kiszállások vállalása

 

Requirements:

- relevant MSc degree (in zoology, veterinary sci., zoology)

- active knowledge and usage of English

- practice in relevant field and laboratory methods

- knowledge in spider and ant identification or willingness to learn it

- basic computing and statistical skills, and willingness to improve them

- taking on field work, journeys

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

OTKA K81971

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Samu, F. & Szinetár, C. (2011) Regional variations in agrobiont composition and agrobiont life history of spiders (Araneae) within Hungary. Arachnol. Mitt. 40:405-109.

2.) Samu, F., Kadar, F., Onodi, G., Kertesz, M., Sziranyi, A., Szita, E., Fetyko, K., Neidert, D., Botos, E. & Altbacker, V. (2010) Differential ecological responses of two generalist arthropod groups, spiders and carabid beetles (Araneae, Carabidae), to the effects of wildfire. Community Ecology 11:129-139

3.) Samu, F., Csontos, P. & Szinetar, C. (2008) From multi-criteria approach to simple protocol: Assessing habitat patches for conservation value using species rarity. Biol. Cons. 141: 1310-1320.

 

Egyéb közölnivaló:

 

 

 

Sréter Tamás

NÉBIH, ÁDI, Parazitológiai, Hal- és Méhbetegségek Laboratórium

laboratóriumvezető

SreterT@nebih.gov.hu

Az echcinococcosis és trichinellosis járványtana hazánkban

The epidemiology of echinococcosis and trichinellosis in Hungary

Az echinococcosis és a trichinellosis a legkiemelkedőbb jelentőségű parazitozoonózisok az Európai Unió területén, a járványtanukra irányuló monitoring a tagállamokban kötelező (2003/99/EK irányelv). A vizsgálatok célja az Echinococcus multilocularis, az Echinococcus granulosus genotípusok, a Trichinella-fajok hazai járványtanának megimerése hagyományos és molekuláris parazitológiai módszerekkel. A vizsgálatokat az EU Parazitológiai Referencia Laboratóriummal (ISS, Róma) együttműködésben végezzük

Echinococcosis and trichinellosis are the most important parazitozoonoses in the European Union, monitoring their epidemiology is mandatory for all member states (Directive 2003/99/EC). The aim of the studies is to clarify the epidemiology of Echinococcus multilocularis, Echinococcus granulosus sensu lato and Trichinella spp. in Hungary by using classical and molecular methods. The studies are carried out in close cooperation with the EU Reference Laboratory for Parasites (ISS, Rome).

Elvárások: állatorvos vagy biológus végzettség, angol nyelvtudás

 

Requirements: veterinary or biology graduates, English knowledge

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

Laboratóriumunk a Nemzeti Parazitológiai Referencia Laboratórium, Elsődleges feladatai közé tartozik e két parazitózis járványtanának vizsgálata, amelyhez a forrásokat a nemzeti kormány köteles biztosítani (882/2004/EK rendelet). Az együttműködő EU Parazitológiai Referencia Laboratórium számára a forrásokat az Európai Bizottság biztosítja.

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

1.) Casulli A., Széll Z., Pozio E., Sréter T. 2010. Spatial distribution and genetic diversity of Echinococcus multilocularis in Hungary. Vet. Parasitol. 174(3-4):241-246.

 

2.) Széll Z., Marucci G., Ludovisi A., Gómez-Morales M.A., Sréter T., Pozio E. 2012. Spatial distribution of Trichinella britovi, T. spiralis and T. pseudospiralis of domestic pigs and wild boars (Sus scrofa) in Hungary. Vet. Parasitol. 183(3-4):393-396.

 

3.) Casulli A., Interisano M., Sréter T., Chitimia L., Kirkova Z., La Rosa G., Pozio E. 2012. Genetic variability of Echinococcus granulosus sensu stricto in Europe inferred by mitochondrial DNA sequences. Infect. Genet. Evol. 12(2):377-383.

 

 

Sótonyi Péter

SzIE ÁOTK Anatómiai és Szövettani Tanszék

Egyetemi tanár

e-mail: sotonyi.peter@aotk.szie.hu

A sertések tejmirigyének anatómiai és funkcionális vizsgálata

Functional and morphological examination of the mammary glands in swine

A téma rövid összefoglalása:

A tejmirigyek működése, megfelelő száma, anatómiai és egyéb morfológiai tulajdonsága a megszületett malacok kolosztrális- és laktogén immunitásának meghatározó tényezője.

Bizonyíték van arra, hogy a malacok genetikailag meghatározott növekedési erélyüknek általában mintegy ötven százalékát tudják realizálni a koca biológiai alapon korlátozott tejtermelő képessége miatt. Hagyományosan a tenyészkocáknak átlagosan 2,5-del van több tejmirigye, mint a született almonkénti malac számuk. A szaporaság utóbbi években bekövetkezett jelentős növekedését - részben érthető okok miatt - nem követte a tejmirigyek számának növekedése. Az egy-egy alom malacai által nem használt tejmirigyek száma a korábbi 2 - 3 helyett átlagosan 0,5-1-re csökkent, de a született malac számhoz képest az elégtelen tejmirigy szám sem ritka. Így a tejmirigyek tejtermelő képessége és megfelelő működése is felértékelődött. A kutatás célja a sertés tejmirigyek anatómiai jellemzése, működésének jobb megismerése és az alkalmazott kutatási eredmények gyakorlati hasznosítására ajánlás megfogalmazása.

 

Angolul:

The colostral and lactogenic immunity of newborn piglets is fundamentally determined by decisive factors such as the sufficient number of mammary glands, their anatomical and morphological characteristics and how they function. 

Evidence shows that piglets realize on average only about 50% of their genetically determined growth potential because of the biological limitations of milk production in the sow. Conventionally the sow used to have a surplus of 2.5 mammary glands above the number of piglets born per litter. Prolificacy has increased significantly in the past few years, but this – partly due to understandable reasons – was not followed by an increase in the number of mammary glands. The number of mammary glands not used by the piglets in a litter decreased from the previous 2 to 3 to an average of 0.5 to 1, and it is not rare to find that the number of mammary glands is insufficient for the number of piglets born. This has lead to a revaluation of the milk producing capacities and the proper functioning of the mammary glands. The aim of the study is to describe the morphology of the mammary glands in swine, to get a better understanding of how it functions and to give recommendations on how to implement research results in practice.

Elvárások: Állatorvosi diploma, angol nyelv legalább középfokú ismerete

Requirements: University degree of veterinary medicine, at least intermediate English proficiency

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló forrást a Pig Vet Kft biztosítja.

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Kertész, A.M., Bíró, H., Sótonyi, P.: The mumber of mammary glands and teat canals in culled breeding sows. Proceedings of 1st European Symposium on Porcine Health Management, Copenhagen, Denmark, August 27th  - 28th, 2009.  p. 56.

2.) Kertész, A.M.,, Bíró, H., Sótonyi, P.: Numerical and functional anatomical characterization of mammary glands of breeding sows in Hungary. Proceedings of 4th Symposium on Porcine Health Management, Bruges, Belgium, April 25-27, 2012.  p. 134

 

3.) Kertész, A.M.,, Bíró, H., Sótonyi, P.: Relationships between number of teat canals and function of mammary glands of swine. Anatomia, Histologia, Embryologia. Under review

Egyéb közölnivaló:

 

 

 

Rácz Bence

SzIE ÁOTK  Anatómiai és Szövettani Tanszék  tanszék

PhD, egyetemi adjunktus

e-mail:racz.bence@aotk.szie.hu

Az energiaháztartásért felelős neuronok elektronmikroszkópos és molekuláris jellemzése rágcsáló hippokampuszban

Electronmicroscopic and molecular characterization of neurons responsible for energy-homeostasis in the rodent hippocampus

Az utóbbi években a hippokampusz (amely a tanulás és memóriafolyamatok szempontjából a legjelentősebb agyterület) egyre nagyobb figyelmet kap sokrétű idegi funkciói miatt. Például a gherlin (amely a béltraktus által termelt hormon, alapvető energiaszabályozási hatásokkal) szinapszisképződést és tartós hatásnövekedést (”LTP”) képes kiváltani a hippokampuszban. A hippokapmusz térbeli tájékozódást és memóriát kialakító funkciója mellett igen fontos szerepet játszik a szervezet belső miliőjéből érkező információk (pl. szomjúság vagy éhség) viselkedési mintázatokká alakításában, ezáltal kapcsolófunkciót lát el a motiváció és emléknyomok koordinált viselkedéssé alakításában. Az éhségérzet amellett, hogy élettani változásokat indukál ezen agyterületen, nagy valószínűséggel morfológiai változásokat is előidéz a hippokampusz plasztikus ideghálózatában.Tanulási folyamatok egyértelműen előidéznek ilyen változásokat, de arról igen kevés ismeretünk van, hogy milyen morfológiai változások történnek a szinaptikus környezetben különböző specifikus és meghatározott motivációs hatásokra.

Az glutamáterg axonterminálisainak túlnyomó többsége aktinban gazdag dendrittüskéken végződik. A tüskék alakja és mérete preszinaptikus aktivitásmintázatoknak megfelelően változik, ezáltal tartós plaszticitási folyamatokat idéznek elő. Mivel a tüskék alak és méretváltozásai alapvető szerepet játszanak a szinaptikus hatékonyság kialakításában, olyan proteineket vizsgálunk, amelyek kulcsszerepet játszanak az f-aktin szabályozásában. Vizsgálatainkat a rágcsáló hippokampusz CA1 régióján végezzük, amely a szinaptikus plaszticitási folyamatok egyik legkedveltebb modell területe.

 

Recent work implicates the hippocampus (a brain structure critical to learning and memory) in energy regulation. For example, gherlin, a gut hormone with vital effect on energy balance, can promote synaptogenesis and enhance long-term potentiation (LTP) in the hippocampus. Beyond coding spatiotemporal context, the hippocampus plays an important role in encoding relationships between internal states (especially thirst or hunger) and action, thus providing a mechanism by which motivation and memory are coordinated to guide behavior. Besides inducing physiological changes in hippocampal activity, appetitive drives likely trigger morphological changes in this plastic network. We now have considerable evidence that learning tasks can stimulate such changes, but to date we have very little knowledge about possible morphological changes in the synaptic neuropil under specific defined motivational conditions.

Glutamatergic axons of the forebrain and especially of the hipocampus terminate predominantly onto actin-rich dendritic thorns or "spines.". Since the morphology of a spine is determined by its actin cytoskeleton, regulated remodeling of actin filaments must underlie these shape changes. This activity-dependent remodeling implies complex signaling pathways targeting the actin-based “spinoskeleton”. In view of the pivotal role of spine "morphing" for sustained changes in synaptic efficacy, we will study the organization of proteins within the spine likely to regulate remodeling of F-actin. We will focus on the CA1 field of rodent hippocampus, a particularly favorable model for studies of synaptic plasticity.

Elvárások: Állatorvosi, biológus diploma, angol nyelv legalább középfokú ismerete, jó tanulmányi eredmény. Érdeklődés a laboratóriumi munka, szövettani, immunhisztokémiai, mikroszkópos vizsgálatok iránt. Korábbi, ezen a téren szerzett tapasztalatok előnyt élveznek.

 

Requirements: Veterinary or biology MSc degree, confident knowledge of English, high qualified school achievement. Interest in laboratory work, histochemistry, immunocytochemistry and microscopy. Previous experience in these fields is preferred.

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

OTKA K 83830 2011-2014

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

1.) Sotonyi P, Mezei G, Racz B, Dallman MF, Abizaid A, Horvath TL Gonadotropin-Releasing Hormone Fibers Contact POMC Neurons in the Hypothalamic Arcuate Nucleus. REPRODUCTIVE SCIENCES (2010)

2.) Racz B, Weinberg RJ Organization of the Arp2/3 complex in hippocampal spines.JOURNAL OF NEUROSCIENCE 28:(22) pp. 5654-5659. (2008

3.) Racz B, Weinberg RJ Spatial organization of cofilin in dendritic spines.NEUROSCIENCE 138:(2) pp. 447-456. (2006)

 

 

Egyéb közölnivaló:

 

 

 

Rácz Bence1
Petneházy Örs2

1SzIE ÁOTK  Anatómiai és Szövettani Tanszék 

2Kaposvári Egyetem, Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet

1PhD, egyetemi adjunktus, 2PhD, intézeti állatorvos

e-mail1: racz.bence@aotk.szie.hu, e-mail2: petnehazy.oers@sic.hu

A kutya agyának struktúrális képalkotó módszeres és vékonyszelet-anatómiai összehasonlító vizsgálata

Comparative structural neuroimaging techniques and thin-sliced layer anatomy of the canine brain

A humán kutatásokban fontos szerepet játszó komparatív tanulmányok (Visible Human Projekt, Visible Korean Human, Chinese Visible Human) tapasztalatai alapján a kisállatgyógyászatban is egyre szélesebb körben használt strukturális képalkotó eljárások (MRI/CT) összehasonlítása a kutya agyának kriomakrotómos rétegmarással nyert vékonyszelet-anatómiai képeivel. Célunk, hogy ezzel a kombinált imaging technikával feltárjuk a kutya agyának makroszkópos anatómiai viszonyait, és ezzel elősegítsük a kutya idegrendszerének gyakorlat-orientált megközelítését.

The major human comparative neuroimaging studies (Visible Human Project, Visible Korean Human, Chinese Visible Human) are playing an important role in human medicine, however these data are obscure in the small animal practice’s. As structural neuroimaging techniques (MRI/CT) are more widely and commonly used nowadays in small animal medicine, we aim to combine neuroimaging with serial-sectioned cryomacrotomy to get a clearer, more precise and practice oriented understanding of the neuronal gross-anatomical structures of the canine brain. 

Elvárások:

     állatorvos doktori végzettség

     középfokú angol nyelvtudás

     klinikumi és egyetemi oktatási tapasztalat

     előadás/publikáció a neurológia, neuroanatómia tárgykörében

Requirements:

     veterinary graduate (DVM)

     good language skill (at least intermediate English)

     clinical and teaching (univ.) experience

     publication/lecture in the science of neurology/neuroanatomy

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

OTKA K 83830 2011-2014

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

1.) Rácz B, Weinberg RJ. (2013) Microdomains in forebrain spines: an ultrastructural perspective. Mol Neurobiol. 47(1):77-89.

2.) Petnehazy, O., Benczik, J., Takacs, I., Petrasi, Z., Süto, Z., Horn, P., Repa, I. (2012) Computed tomographical (CT) anatomy of the thoracoabdominal cavity of the male turkey (Meleagris gallopavo) Journal of Veterinary Medicine Series C: Anatomia Histologia Embryologia 41 (1) , pp. 12-20

3.) Lakosi, F., Antal, G., Vandulek, C., Kovacs, A., Garamvolgyi, R., Petnehazy, O., Bajzik, G., Hadjiev, J., Repa, I., Bogner, P (2009) Technical feasibility of transperineal MR-guided prostate interventions in a low-field open MRI unit: Canine study.  Pathology and Oncology Research 15(3): 315-322

Egyéb közölnivaló:

 

 

 

Dr. Szenci Ottó

SzIE ÁOTK Üllői Nagyállat Klinika

PhD, DSc, klinikavezető egyetemi tanár

szenci.otto@aotk.szie.hu

Lovak paranaslis sinusainak összehasonlító radiológiai vizsgálata, valamint terápiás lehetőségei

Comparative radiological examination of the equine paranasal sinuses, and treatment possibilities

A lovak paranasalis sinusainak megbetegedéseivel kapcsolatban több alkalommal is leírtak idegrendszeri tüneteket, amely esetek gyakran végzetes kimenetelűek voltak. Az orr melléküregek röntgen diagnosztikája a sinus maxillaris és sinus frontalis tekintetében jól leírtnak mondható, azonban néhány részletében nem eléggé kidolgozott, különös tekintettel az agyalapi területen, az agyidegek mellett elhelyezkedő a sinus sphenopalatinusra. Kadaver kísérlet során ló fejeken az orr melléköblök natív és kontrasztos radiológiai vizsgálatot végzünk, célunk, hogy a konvencionális vizsgálati metodika mellett új beállítások kidolgozásával tegyük precízebbé ezen nehezen vizsgálható terület diagnosztikáját. Munkánk szerves részét képezi az ex vivo vizsgálati eredményeink klinikai tesztelése és alkalmazása a Nagyállatklinika betegein. Ezzel korábban és pontosabban diagnosztizálhatóvá válhatnának az adott orr melléküregek egyes betegségei, praxis körülmények között is, így korai célzott gyógykezeléssel megelőzhetők lehetnének az idegrendszeri tünetek kialakulásai és az elhullás. A kutatás második felében az orr melléköblök sebészeti gyógykezelési lehetőségeinek (sinus trepanatio és lavage) megfelelő kivitelezését és hatékonyságát vizsgálnánk ló fejeken kadaver kísérlet során és klinikai körülmények között is

 

In some cases it is described that neurological symptoms can be related to equine paranasal sinus diseases which often ends fatal. Diagnostic X-ray examinations of the paranasal sinuses are well-known, particularly the maxillar sinus and the frontal sinus, however, some parts are not sufficiently developed, especially the sphenopalatineal sinus, which is located at the pituitary region, next to the cranial nerves. Native and contrast radiological examination is performed of the sinuses in cadaver experiment with equine heads, we aim to devise new settings in addition to the conventional examination method to make this hardly examinable region’s diagnostic more precise. An integral part of our work to clinically test and use our ex vivo test results on Large Animal Clinic’s patients. With is we could be able to diagnose paranasal sinus diseases earlier and more precisely, in field praxis as well, thus we could prevent formation of neurological symptoms and death with early aimed treatment. In the second half of the research we examine the proper execution and efficiency of the surgical treatment possibilities (trephination and lavage) of the equine paranasal sinuses with cadaver experiment on horse heads and clinical.conditions.

Elvárások: állatorvosi végzettség; angol középfokú és német társalgási szintű nyelvismeret; lovak radiológiájában való jártasság; klinikai munka iránti érdeklődés; mobilitás

 

 

Requirements: DVM diploma; appropriate English language skills (written and oral) and German as spoken language; practice in equine radiology; interest in clinical work; mobility

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

Minthogy a vizsgálatok klinikai betegeken fog történni, ezért a szolgáltatási keretből fedezzük a szükséges plussz költségeket.

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

1)  Kutasi O, Horvath A, Harnos A, Szenci O: Studies of normal rate of radiographic lung clearance in healthy neonatal foals. Veterinary Radiology & Ultrasound 2009.50.584-588. IF: 1.055      

2)  Kutasi O, Balogh N, Lajos Z, Nagy K, Szenci O: Diagnostic approaches for the assessment of equine chronic pulmonary disorders. Journal of Equine Veterinary Science 2011. 31. 400-410. IF: 0.729                         

3)  Kutasi O, Bakonyi T, Lecollinet S, Biksi I, Ferenczi E, Bahuon C, Sardi S, Zientara S, Szenci O: Equine encephalomyelitis outbreak caused by a genetic lineage 2 West Nile Virus in Hungary. Journal of Veterinary Internal Medicine 2011. 25. 586-591. IF: 1.992                         

Egyéb közölnivaló:

 

 

 

Dr. Szenci Ottó és Dr. Bajcsy Árpád Csaba

SzIE ÁOTK Üllői Nagyállatklinika

PhD, DSc, klinikavezető egyetemi tanár és tudományos főmunkatárs

szenci.otto@aotk.szie.hu

Ellés körüli anyagforgalmi és hormonális változások monitorizálása tejelő szarvasmarha-állományban

Monitoring periparturient metabolic and endocrine changes in dairy cattle herd

A halvaszületések mintegy 12%-ig történő fokozatos emelkedése, különösen Holstein-fríz üszőknél mostanáig alig kapott figyelmet. A halvaszületések közel egyharmadának oka ismeretlen, ezért ezen a területen végzett vizsgálatok nagy jelentőséggel bírnak. Korábbi vizsgálatainkkal igazoltuk, hogy egyes halvaszületések azért következnek be, mert nem veszik észre az ellés elkezdődését, és ezáltal a magzat még a méhben elpusztulhat. A jelzett vizsgálatokban elsőként egy szaporodásbiológiai minőségbiztosítási módszert kívánunk kidolgozni, amely segítségével időben felismerhetjük és megelőzhetjük az előidéző kórokokat, hogy jelentősen csökkenthessük kártételüket. A vemhes állatok gondos monitorizálásával képesek leszünk a fiziológiás körülményeket meghatározni és ebből adódóan a halvaszületésekhez vezető rizikó faktorokat is felderíteni. A halvaszületések előfordulását egy intelligens ellés ellőrejelző készülék segítségével várhatóan jelentősen csökkenthetjük.

A komplex kutatási feladat -természetéből adódóan- számos hazai kollaboráció kidolgozására is lehetőséget nyújt.

The gradual increase in stillbirth rates up to 12%, especially in Holstein-Friesian heifers, has until recently received relatively little attention. One-third of the causes of stillbirths are unknown, therefore, performing studies on this matter is essential. Our previous research proved that a part of stillbirths occurs because the onset of parturition remains unnoticed, so the foetus may die in utero. In the proposed studies, first we plan to work out a reproductive biological standard operating procedure which is suitable to identify and prevent causative agents in time and to significantly reduce their damage. By carefully monitoring pregnant cows, we will be able to define physiological conditions referring to a higher risk of stillbirths. With the help of an intelligent calving control system, stillbirth rate might be significantly decreased.

Due to the complex nature of the work, there is ample opportunity for extended inland collaborations.

Elvárások: állatorvosi végzettség; angol középfokú társalgási szintű nyelvismeret; szarvasmarha gyógyászatban való jártasság; klinikai munka iránti érdeklődés; mobilitás

 

 

Requirements: DVM diploma; appropriate English language skills (written and oral); practice in bovine medicine; interest in clinical work; mobility

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

A jelölt PhD tandíja.

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

1.         Szenci O, Karen A, Bajcsy ÁCs, Gáspárdy A, de Sousa NM, Beckers JF: Effect of restraint stress on plasma concentrations of cortisol, progesterone and pregnancy associated-glycoprotein in pregnant heifers during late embryonic development. Theriogenology, 2011.76.1380-1385. IF: 2.045.                                                         

 

2.         Breukelman SP, Perényi Z, Taverne MAM, Jonker H, van der Weijden GC, Vos PLAM, de Ruigh L, Dieleman SJ,  Beckers JF,  Szenci O. Characterisation of pregnancy losses by measuring plasma profiles of progesterone and bovine pregnancy-associated glycoprotein-1 after embryo transfer. The Veterinary Journal, 2012.194.71-76. IF: 2.239

 

3.         Karen A, Kovács P, de Sousa NM, Beckers JF, Szenci O: Plasma urea nitrogen in relation to pregnancy rate in dairy sheep. Animal Reproduction Science, 2011.124.69-72.  IF: 1.721                                         

Egyéb közölnivaló:

 

 

 

Thuróczy Julianna

SzIE ÁOTK  Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika

Ph.D, egyetemi docens

e-mail: thuroczy.julianna@aotk.szie.hu

A termékenység megőrzése petefészek mélyhűtés, xeno-, és allotransplantáció segítségével társállatokban.

Cím angolul: Fertility preservation with cryopreservation, xeno, and allotransplantation of ovarian tissue in companion animals

A téma rövid összefoglalása: A női nemi mirigyek mélyhűtése és transzplantációja ígéretes lehetőség a szaporodóképesség és biodiverzitás megőrzésére. A petefészekszövet mélyhűtése, xeno-, és allotranszplantációja döntő jelentőségű a nőivarú egyedek termékenységének megőrzése szempontjából. A hormon receptorok, apoptózis faktorok vizsgálata értékes adatokkal szolgál az átültetett, ill. mélyhűtött szövetek későbbi életképessége és működőképessége szempontjából. A vizsgálatok célja a tüszőérés, revascularizáció, nemi hormon receptor expresszió vizsgálata társállatok allotransplantált, illetve immunhiányos egérbe xenotranszplantált petefészek szövetében.

 

Angolul: The female gonadal tissue cryopreservation and transplantation is a promising option for preserving reproductive potential and for conservation of biodiversity. Crypopreservation, xeno-, and allotransplantation of ovarian tissue has a crucial role in the preservation of female fertility. Determination of hormonal receptors and apoptosis can provide useful information on functional integrity and viability of the cryopreserved and transplanted tissue, respectively. Aim is the evaluation of follicular development, revascularisation and sex-hormone receptor expression of allotransplanted ovarian tissue of companion animals or xenotransplanted to immunodeficient mice.

Elvárások: Angol nyelv középfokú ismerete. Jó tanulmányi eredmény. Érdeklődés a szaporodásbiológia, laboratóriumi munka, szövettani, immunhisztokémiai vizsgálatok iránt. Korábbi, ezen a téren szerzett tapasztalatok előnyt élveznek.

Requirements: Knowledge of English language in comparative level. High qualified school achievement. Interest in reproduction, laboratory work, histopathology, immunhistochemie. Previous experiences in these fields are in advantage.

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

IAEA-CRP HUN16580

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) J. Thuróczy, N. Oppe, E. Scheuermann, E. Perge, A. Tibold, L. Balogh. Expression pattern of markers in canine ovarian cycle. Reproduction in Domestic Animals, 2009. 44: 71-75.

2.) JuliannaThuróczy, Linda Müller, Kollár Eszter, Anna Bodri, Gaia C. Luvoni, Lajos Balogh. Immunohistochemical evaluation of xenografted cat ovaries. BIT's 3rd Annual International Congress of Antibodies-2011 Beijing, China, 23-25 March 2011.

3.) J.Thuróczy, L. Müller, K. Eszter, A. Bodri, G. C. Luvoni, L. Balogh. Immunohistochemical evaluation of xenografted cat ovarian tissue. EVSSAR Congress Milan 11 March 2011.

Egyéb közölnivaló:

 

 

 

Tóth István

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet

MTA doktora, tudományos tanácsadó, témacsoport vezető

e-mail: tothi@vmri.hu

Állatokból, élelmiszer- és környezeti mintákból izolált Escherichia coli törzsek és bakteriofágok összehasonlító molekuláris genetikai jellemzése

Comparative molecular genetic analysis of Escherichia coli strains and bacteriphages isolated from animals, food- and environmental samples

 

 

Fő céljaink: 

Egy E. coli törzs kollekció kialakítása egészséges és beteg állatokból, élelmiszerből és környezeti mintákból,

ugyanezen mintákból jellegzetes profág gének monitorozása és litikus fágok izolálása.

Az E. coli törzsek részletes molekuláris biológiai, filogenetikai és szekvencia alapú jellemzése.

Az izolált litikus fágok gazdaspecifitásának, morfológiájának és genotípusának meghatározása.

Virulenciagént és vagy új genomi szerveződést mutató új fágok teljes genom szekvenciájának meghatározása, a fág-genomok annotálása és génbanki elhelyezése.

 

 

 

 

Angolul:

 

Our main objectives are:

 

To establish an E. coli strains’ collection from healthy and sick animals, food and environmental sources

 

To screen for characteristic prophage genes and to isolate lytic phages from these samples

 

Detailed molecular biological, phylogenetic and nucleotid sequence based analysis of E. coli strains

 

Lytic phages will be characterised: bacterial host-specificity, morphology and genotype will be determined.

 

Complete genome sequence of novel phages will be annotated and the nucleotide sequences will be deposited in to the GenBank.

 

Állatorvosi vagy biológusi diploma. Kutatói munka iránti elkötelezettség.

Angol nyelvi ismeretek

 

Requirements:  University degree in veterinary sciences or in biology. Dedication to research work. Knowledge of English language.

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

OTKA  (K81252)

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

 

1.)   Tóth I, Dobrindt U, Koscsó B, Kósa A, Herpay M, Nagy B (2012) Genetic and phylogenetic analysis of avian extraintestinal and intestinal Escherichia coli. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica. 59 (3) 393-409.

 

 

2.)   Tóth I, Schmidt H, Kardos G, Lancz Zs, Creuzburg K, Damjanova I, Pászti J, Beutin L, Nagy B (2009) Virulence genes and molecular typing of different groups of Escherichia coli O157 strains in cattle.  Appl Environ Microbiol 75 (19) 6282-6291.
 

 

3.)    Tóth I, Nougayréde JP, Dobrindt U, Ledger TN, Boury M, Morabito S, Fujiwara T, Sugai M, Hacker J, Oswald E (2009) Cytolethal distending toxin type I and type IV genes are framed with lambdoid prophage genes in extraintestinal pathogenic Escherichia coli. Infect Immun 77 (1) 492-450.

Egyéb közölnivaló:

 

 

 

Vajdovich Péter

SzIE ÁOTK Belgyógyászati  tanszék

MTA doktora, egyetemi docens

e-mail: Vajdovich.Peter@aotk.szie.hu

A hypocortisolaemia és a kortizol-érzékenység vizsgálata kutyák heveny letális, immunmediált és daganatos betegségeiben

Hypocortisolemia and cortisol sensitivity in canine acute lethal, immunomediated and neoplastic diseases

A téma rövid összefoglalása:

 Kutyák súlyos, gyakran elhullással végződő betegségeinek a hátterében gyakran tapasztalható a kortizolszint csökkent volta. Ezt a kórképet az alábbi névvel foglalják össze a szakirodalomban: „critical illness-related corticosteroid insufficiency (CIRCI)”. Ezekben az esetekben (pl. pancreatitis) részben a kortizol-szint alacsony volta, részben a kortizol csökkent hatása tapasztalható. Ez utóbbi hátterében a kortizol-kötő receptorok csökkent száma, vagy működése állhat.

Az immunmediált, és egyes daganatos betegségekben (lymphoma, mastocytoma) nagy jelentőségű a glükokortikoid kezelés. Gyakran azonban, a kezelés hatékonysága elmarad a tervezettől.

A PhD téma keretében vizsgálni kívánjuk a kortizol-szint változását a plazmában, ill. izolált ép lymphoid, ill. daganatsejtek kortizol-kötő receptorainak expresszióját, és ezt vizsgálni kívánjuk egyes szövetekben is.

Angolul:

Hypocortisolemia can be detected in various serious canine diseases which are frequently ending with death. This condition is termed by „critical illness-related corticosteroid insufficiency (CIRCI)”. Decreased plasma cortisol level or decreased cortisol effcacy can be detected in theese diseases (ie. pancreatitis). Lower number or decreased function of cortisol binding receptors is suspected behind this later condition.

Glcucocorticoid administration is an essential part in the treatment of immune mediated diseases, in some lymphatic tumours and in mast cell tumour. The efficacy of the treatment is sometimes less than expected.

In the frame of PhD theme we are aiming to examine the changes of plasma cortisol-levels, and the expression of cortisol-binding receptrors in isolated normal lymphatic and neoplastic cells, such as in histopathological specimens.

Elvárások:

Állatorvosi diploma, minimum 2 éves klinikai, belgyógyászati gyakorlat, és angol nyelvtudás.

Requirements:

Diplome of veterinary science, at least 2 yoars of clinical practice in internal medicine, basic knowladge of english language.

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

 

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

1.) Vajdovich P, Kriska T, Mézes M, Szabó PR, Balogh N, Bánfi A, Arany-Tóth A, Gaál T, Jakus J.Redox status of dogs with non-hodgkin lymphomas. An ESR study. Cancer Lett. 2005 Jun 28;224(2):339-46. Epub 2004 Dec 25.

 

2.) Vajdovich P, Psáder R, Tóth ZA, Perge E. Use of the argyrophilic nucleolar region method for cytologic and histologic examination of the lymph nodes in dogs. Vet Pathol. 2004 Jul;41(4):338-45.

 

3.) Pápa K, Máthé A, Abonyi-Tóth Z, Sterczer A, Psáder R, Hetyey C, Vajdovich P, Vörös K. Occurrence, clinical features and outcome of canine pancreatitis (80 cases). Acta Vet Hung. 2011 Mar;59(1):37-52. doi: 10.1556/AVet.59.2011.1.4.

Egyéb közölnivaló:

 

 

 

dr. Vörös Judit

Magyar Természettudományi Múzeum

főmuzeológus

e-mail: jvoros@nhmus.hu

Bombina-fajok Batrachochytrium dendrobatidis rezisztenciájának vizsgálata

Batrachochytrium dendrobatidis resistance of Bombina species

A téma rövid összefoglalása:

A Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) rajzóspórás gombafaj világszerte elterjedt kétéltűeket megbetegítő patogén, mely a kitridiomikózis nevű betegséget okozza. Hazánkban 2004 óta ismert a jelenléte, többek között a Bombina variegata (sárgahasú unka) fajon. Korábbi vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy ezen a fajon magas arányban, de nagyon alacsony intenzitással található meg a Bd, tehát nem alakul ki a betegség az állatokon. A meghirdetett téma célja a sárgahasú unka és a közelrokon fajok (vöröshasú unka – Bombina bombina, keleti unka – B. orientalis) rezisztenciájának vizsgálata. A kutatás során feltárjuk, vajon az unkák bőrén termelődő vegyületek és a bőrükön élő szimbionta baktériumok által kiválasztott anyagok gátolják-e a Bd növekedését, szaporodását. Vizsgáljuk továbbá azt is, hogy a két hazai unkafaj közötti hibridizáció befolyásolja-e a rezisztencia mértékét. A kutatás további célja a Magyarországon előforduló Bd-változatok genetikai elemzése új-generációs szekvenáló módszerrel, képet kapva ezzel a patogén filogenetikájáról és virulenciájáról.

Angolul:

The chytrid fungus Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) is a widespread amphibian pathogen that causes the disease chytridiomycosis. It is present in Hungary since 2004 on several species including Bombina variegata, the yellow-bellied toad. In a previous study we found that Bd is present with high prevalence, but very low intensity on B.variegata, which means that the disease does not develop on this species. In this project we will investigate the possible reasons of resistance in yellow-bellied toad and closely related species (common fire-bellied toad – Bombina bombina, oriental fire-bellied toad – B. orientalis). We will examine whether the compounds produced in the skin or by skin bacteria inhibit the growth or reproduction of Bd. Additionally, we would like to examine whether the hybridization between the two Bombina species found in Hungary effects Bd-resistance. We also aim to perform genetic analysis using new generation sequencing methods on the Hungarian Bd lineages to gain more information on the phylogeny and the virulence of the pathogen.

Elvárások:

Biológus diploma, magas fokú angol nyelvtudás, molekuláris biológiai tapasztalat, herpetológiai ismeretek, publikációs tapasztalat

 

Requirements:

Degree in biology, excellent oral and written English skills, experience in molecular biology and scientific publication, herpetology knowledge

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

 

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Vörös J., Price, L. & Donnellan, S. (2011): The occurance of the chytrid fungus Batrachochytrium dendrobatidis on the endemic frog species Litoria raniformis in South Australia – Herpetological Review 42: 220-223.

2.) Vörös J, Satasook C, Bates P, Wangkulangkul S. (2012): First record of the amphibian chytrid fungus, Batrachochytrium dendrobatidis in Thailand. Herpetology Notes 5: 519-521.

3.) Gál, J.T., Szabó K., Vörös J. (2012): Kitridiomikózis vizsgálata egy magas-bakonyi vizes élőhely kétéltűközösségén. Állattani Közlemények 97: 47-59.

Egyéb közölnivaló:

 

 

 

Dr. Zádori Zoltán

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet

PhD, főmunkatárs

e-mail: zadori@vmri.hu

Alternatív ORF-ek vizsgálata a PRRSV genomjában

The role of Alternative ORFs in the PRRSV genome

A sertések légzőszervi és szaporodási zavarát okozó vírus (PRRSV) becsült kártétele évente a világon meghaladja a 1,5 milliárd $-t. A vírus gazdasági jelentőségének ellenére rendkívül korlátozott tudással rendelkezünk PRRSV törzsek virulenciájának, szövetspecifitásának és patogenitásának kialakításáért felelős genetikai tényezőkről.

Mások és saját kutatásaink azt mutatják, hogy egyes strukturális génekkel átfedő konzervált alternatív ORF-ek találhatóak a PRRSV genomban. Expressziós plazmid konstrukciókat készítve immunológiai módszerekkel szeretnénk bizonyítani, hogy ezek az ORF-ek fehérjéket kódolnak. Mutáns vírusok létrehozásával és ezek in vitro és in vivo vizsgálatával tanulmányozzuk az alternatív ORF-ek szerepét a virulencia és patogenitás kialakításában.

 

Estimated losses caused by PRRS in the world are at least $1.5 billion per year. Despite of the economical importance our general knowledge about the genetic factors behind the tissue specificity, pathogenicity and virulence of the virus are very limited.

Based on the results of ours and other studies it seems that conserved overlapping alternative ORFs can be found in some structural genes of the PRRSV. We will study these ORFs by expression plasmid constructs and prove that proteins are translated from them by immunological methods. Mutant viruses will be created to investigate in vitro and in vivo the role of the alternative ORFs in the pathogenicity and virulence of the PRRSV.

Elvárások:

Kutatási tapasztalat PRRSV-vel, angol nyelvtudás, bioinformatikai ismeretek

Requirements:

Experience in PRRSV research, fluent English, knowledge in bioinformatics

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás: NKTH-OTKA-EU 7KP  MB08-C 81187,

 

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Zádori Z, Szelei J, Tijssen P.  J Virol.2005;79:13129-38

2.) Qiu J, Cheng F, Yoto Y, Zádori Z, Pintel D. J Virol. 2005;79:11035-44.

3.) Bálint A, Farsang A, Zádori Z, Hornyák A, Dencso L, Almazán F, Enjuanes L, Belák S.  J Virol. 2012. 86:6258-67

Egyéb közölnivaló:

 

 

 

Dr. Zádori Zoltán

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet

PhD, főmunkatárs

e-mail: zadori@vmri.hu

A CpG metiláció hatása a parvovírusok replikációjára

The effect of CpG methylation to the parvoviral replication

A téma rövid összefoglalása

A parvovírus génusz tagjainak genomjában a CpG dinukleotidok jelentősen alul reprezentáltak, aminek okát jelenleg nem tudjuk. Más vírusokban a CpG metiláció szerepet játszik a gén átírás szabályozásában, míg a gazdákban a patogének felismerésében és az innate immunrendszer aktiválásában.

Ahhoz hogy feltárjuk a metilációs helyek hiányának okát, vizsgálatainkban először meghatározzuk a replikatív és enkapszidálódott PPV genom metilációs mintázatát. Ezután a metilációs mintázatot in vitro megváltoztatva azonosítjuk azokat a régiókat, melyek modifikációja szignifikáns hatással bír a PPV replikációjára.

 

 

CpG dinucleotides are underrepresented in the genomes of the members of the pavovirus genus, for a so far unknown reason. CpG methylation is involved in gene regulation in viruses and also, in pathogen recognition and activation of the innate immune systems in the hosts. To reveal the reason behind the lack of methylation sites in parvoviruses we first determine the methylation pattern of the packaged and replicative form of PPV DNA. This will be followed by the identification of methylation-sensitive sequences in the genome; changing the methylation pattern of the virus in specific regions in vitro is expected to have significant effects on the viral infection.

Elvárások:

Kutatási tapasztalat parvovírusokkal, angol nyelvtudás, számítógépes ismeret

Requirements:

Experience in parvoviral research, fluent English, knowledge in bioinformatics

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:  NKTH-OTKA-EU 7KP  MB08-C 81187, Együttműködési szerződés a Swedish University of Agricultural Sciences-vel

 

 

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Zádori Z, Szelei J, Tijssen P.  J Virol.2005;79:13129-38

2.) Qiu J, Cheng F, Yoto Y, Zádori Z, Pintel D. J Virol. 2005;79:11035-44.

3.) Bálint A, Farsang A, Zádori Z, Hornyák A, Dencso L, Almazán F, Enjuanes L, Belák S.  J Virol. 2012. 86:6258-67

Egyéb közölnivaló:

 

 

 

Zsarnovszky Attila

SzIE ÁOTK  Élettani és Biokémiai  tanszék

D.V.M., Ph.D., Egyetemi adjunktus

e-mail: zsarnovszky.attila@aotk.szie.hu

Környezeti ösztrogének hatása az ösztrogén- és pajzsmirigyhormonok expressziójára felődő patkány kisagyban.

Effects of environmental estrogens on the expression of estrogen- and thyroid hormone receptor expression in the developing rat cerebellum.

A téma rövid összefoglalása:

Az ösztrogének és pajzsmirighormonok kiemelten fontos szerepet játszanak a központi idegrendszer, ezen belül a kisagy fejlődésében. Patkányban a kisagy szövetfejlődésének túlnyomó része posztnatálisan zajlik, ennél fogva az egyes idegfejlődéstani lépések kitűnően tanulmányozhatók korai posztnatális korú állatokban. Tanszékünkön folyamatban lévő kutatások eredményei szerint a két említett hormon típus egyaránt és kölcsönösen hat mindkét hormon receptorainak expressziójára, amiből az ösztrogének és pajzsmirigyhormonok kisagyfejlődésben játszott interaktív szerepére következtethetünk. Jelen meghírdetett kutatási témánkban arra a kérdésre keressük majd a választ, hogy a környezetben megtalálható, endokrin „diszruptor”-ként viselkedő, ösztrogén-szerű hatással bíró vegyületek hogyan befolyásolják a normális kisagyi fejlődéshez szükséges hormonreceptorok fiziológiás expresszióját. Ezirányú vizsgálataink magukban foglalnak majd ipari melléktermékként, valamint természetes úton a szervezetbe kerülő (mikotoxin, phytoösztrogének) környezeti ösztrogénekre vonatkozó vizsgálatokat is. 

Angolul:

Estrogens and thyroid hormones play crucial roles in the development of the central nervous system, including the cerebellar. For the most part, cerebellar morphogenesis in rats takes place after birth, therefore, the postnatal rat cerebellum provides an excellent model for the study of cerebellar developmental events. Recent results from our laboratory indicate that estrogens and thyroid hormones interact to regulate the expression level of their own-, as well as each other’s cognate receptors. During our planned experiments we will investigate the modulatory effects of a number of environmental „endocrine disruptors”, including industrial pollutants, as well as naturally ingestable environmental estrogens (mycotoxins, phytoestrogens). We plan to determine the possible adverse effects of thes xenoestrogens on the regulation of normal hormone-receptor expression levels in the developing cerebellum.

Elvárások:

 

Requirements:

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás: OTKA 81745

 

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

1.) Scalise TJ, Győrffy A, Tóth I, Kiss DS, Somogyi V, Goszleth G, Bartha T, Frenyó VL, Zsarnovszky A. Ligand-induced changes in estrogen- and thyroid hormone receptor expression in the developing rat cerebellum: a comparative quantitative PCR and Western blot study. Acta Vet Hung. 2012 (Accepted for publication)

2.) Somogyi V, Gyorffy A, Scalise TJ, Kiss DS, Goszleth G, Bartha T, Frenyo VL, Zsarnovszky A . Endocrine factors in the hypothalamic regulation of food-intake in females: a review of the physiological roles and interactions of ghrelin, leptin, thyroid hormones, estrogen and insulin. Nutrition Research Reviews 2011, Mar; 22:1-23.

3.) Gyorffy A, Sayed-Ahmed A, Zsarnovszky A, Frenyó VL, Decuypere E, Bartha T. Effects of energy restriction on thyroid hormone metabolism in chickens. Acta Vet Hung. 2009 Jun;57(2):319-30.

Egyéb közölnivaló: további, a témával kapcsolatos publikációk

Zsarnovszky A, Földvári EG, Rónai Z, Bartha T, Frenyó LV. Oestrogens in the mammalian brain: from conception to adulthood--a review. Acta Vet Hung. 2007 Sep;55(3):333-47.

 

Zsarnovszky A, Le HH, Wang HS, Belcher SM. Ontogeny of rapid estrogen-mediated extracellular signal-regulated kinase signaling in the rat cerebellar cortex: potent nongenomic agonist and endocrine disrupting activity of the xenoestrogen bisphenol A. Endocrinology. 2005 Dec;146(12):5388-96.

 

Kirby M, Zsarnovszky A, Belcher SM. Estrogen receptor expression in a human primitive neuroectodermal tumor cell line from the cerebral cortex: estrogen stimulates rapid ERK1/2 activation and receptor-dependent cell migration.