Pályázható PhD témák  / Proposals for research issues

2012/ 2015 képzési periódusra

 

Elérhetőségek / Addresses:

 

SZIE ÁOTK

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar

Szent István University Faculty of Veterinary Sciences

1078 Budapest VII. Istvan u. 2.

 

     Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

     Nagyállat Klinika

     All other chairs

1143 Budapest XIV. Hungária krt. 23-25

2225 Üllő, Dóra major

1078 Budapest VII. Istvan u. 2.

MTA ATK ÁOTI

VMRI CAR HAS

MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi Intézet

Institute for Veterinary Medical Research, Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences

1143 Budapest XIV. Hungária. Krt. 21.

MGSzH

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Central Agricultural Office

 

ÁDI

Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Veterinary Diagnostic Directorate

149 Budapest XIV. Tábornok u. 2.

 

ÁGyTI

Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

Directorate of Veterinary Medicinal Products

1107 Budapest X. Szállás u. 8

ÁTK

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutató Intézet

Research Institute for Animal Breeding and Nutrition

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1.

 

A részletek megtekintésére kattintson a kívánt címre / Click on the title required for details

A témavezetők publikációi megtekinthetők itt: http://www.mtakoztest.hu/kpa_ker.htm

 

 

Bajcsy Árpád Csaba

A méh belső nyomásváltozásán alapuló vizsgálatok tejhasznú tehenek korai involúciós időszakában

Investigations on intrauterine pressure changes in dairy cows during the early involution period

Bakonyi Tamás

A fertőző bursitis vírus interferáló hatásának vizsgálata virális hepatitisekre

The interference between the Infectious Bursal Disease virus and hepatitis viruses

Balogh Lajos

Hybrid egésztest és 3D képalkotó eljárások (PET/CT, SPECT/CT) az állatorvosi klinikum területén.

Whole body and 3D hybrid diagnostic imaging techniques (PET/CT, SPECT/CT) in veterinary clinics.

Bányai Krisztián1  és  Tuboly Tamás2

Új kórokozók keresése enterális kórképekben

Searching for new pathogens in enteric diseases

Benkő Mária

Majom-adenovírusok molekuláris jellemzése

Molecular characterization of simian adenoviruses

Benkő Mária

Ősibb gerincesek különféle vírusainak vizsgálata

Study of different viruses in lower vertebrates

Cseh Sándor

T-2 mikotoxin reprodukciós- és embrió toxicitásának vizsgálata

Investigation on the reproductive and embryo toxicity of T-2 mycotoxin

Dán Ádám

Sertésinfluenza vírusok. Az általuk okozott korképek jellemzése és elkülönítése klasszikus és molekuláris biológia módszerekkel.

Differential diagnosis and molecular biological characterisation of swine influenza viruses and diseases caused by SIV.

Eszterbauer Edit

Nyálkaspórás élősködők (Myxozoa) gazdafajlagosságának összehasonlító vizsgálata halakban

Comparative study on the host specificity of myxozoans (Myxozoa) in fish

Farkas Róbert

Lovak kullancsossága és az általuk terjesztett kórokozók vzsgálata

Studies on tick infestation and tick-borne pathogens of horses

Farkas Róbert1  és Bakonyi Tamás2  társtémavezető

Igazi szúnyogok (Diptera:Culicidae) hazai állat- és közegészségügyi jelentőségének kutatása

Studies on mosquitoes (Diptera:Culicidae) of veterinary and public health importance in Hungary

Fekete Sándor György

Új módszerek és eljárások a kísérleti állatok jólétének fokozásában („Refinement”)

Földvári Gábor

Kullancsok és az általuk terjesztett kórokozók járványtani, ökológiai vizsgálata vadon élő kisemlősökben

Epidemiological and ecological investigation of wild small mammals’ ticks and tick-borne pathogens

Frenyó Vilmos László

Mikro-RNS-ek szerepe a központi idegrendszerben található pajzsmirigyhormon receptor fehérjék expressziójának szabályozásában.

The role of micro-RNAs in the regulation of thyroid hormone receptor expressionin the brain.

Gálfi Péter

Gyulladás és oxidatív stressz okozta sejtkárosodás megelőzésének lehetőségei in vitro sejtmodellen

Prospects in the prevention of inflammation and oxidative stress-induced cell death on in vitro cell model

Gálfi Péter

Fluorokinolonok és kombinációik alkalmazása állatgyógyászati topicalis készítményekben

Fluoroquinolones and their combinations in veterinary topical products

Gáspárdy András

A magyar juh (Ovis aries strepsiceros Hungaricus) történeti összehasonlító vizsgálata

Historical comparison study on the Hungarian sheep (Ovis aries strepsiceros Hungaricus)

Hornok Sándor

Vektorok és rezervoárok járványtani szerepének vizsgálata egyes haemotropicus baktériumok (Rickettsiales és Mycoplasmatales rend) terjesztésében

Evaluation of vectors and reservoirs for their epidemiological role in the transmission of certain haemotropic bacteria (orders Rickettsiales, Mycoplasmatales)

Halasy Katalin

A táplálékfelvételt szabályozó gliális és neuronális peptidek az emlős idegrendszerben

Glial and neuronal peptides regulating food intake in the mammalian nervous system

Harrach Balázs1 és Csorba Gábor2

Új denevérfajok és denevér-vírusok keresése, denevérek és vírusaik koevolúciója

Search for novel bat species and bat viruses; coevolution of bats and their viruses

Jancsik Veronika

Neuropeptidek és a disztrofin fehérjecsalád kölcsönhatásai.

Interactions of neuropeptides with dystrophin family proteins

Kis János1

társtémavezető: Harnos Andrea2 (statisztika, modellezés)

Nektárnövény kínálat és használat Kis Apolló-lepkéknél (Parnassius mnemosyne)

Nectar plant availability and use in the Clouded Apollo butterfly (Parnassius mnemosyne)

Laczay Péter

A nyers tej hőkezelésére használt különböző eljárások hatása egyes gyógyszermaradékok stabilitására és antimikrobiális aktivitására.

Effect of heat treatment processes on the stability and antimicrobial activity of some antibiotic residues in milk.

Magyar Tibor

A Riemerella anatipestifer hazai előfordulása, a törzsek jellemzése klasszikus és molekuláris módszerekkel

The prevalence of Riemerella anatipestifer in Hungary, characterisation of the strains by traditional and molecular methods

Nagy Béla

Mobilis genetikai elemek szerepe az E. coli és Salmonella baktériumok virulenciájában és antibiotikum rezisztenciájában

Role of mobile genetic elements in virulence and antimicrobial resistance of E. coli and Salmonella bacteria

Rácz Bence

Az energiaháztartásért felelős neuronok elektronmikroszkópos és molekuláris jellemzése rágcsáló hippokampuszban

Electronmicroscopic and molecular characterization of neurons responsible for energy-homeostasis in the rodent hippocampus

Rusvai Miklós

A mézelő méh (Apis mellifera) vírusfertőzéseinek és parazitózisainak vizsgálata

Investigation of the viral infections and parasitoses of the honey bee (Apismellifera)

Szenci Ottó

A csikómagzat egészségi állapotának kombinált vizsgálata a magasvemhesség és a megszületést követő időszakban

Monitoring of equine fetal and neonatal well-being from mid-gestation to periparturient period

Zádori Zoltán

A CpG metiláció hatása a parvovírusok replikációjára

The effect of CpG methylation to the parvoviral replication

Zsarnovszky Attila

Környezeti ösztrogének hatása az ösztrogén- és pajzsmirigyhormonok expressziójára felődő patkány kisagyban.

Effects of environmental estrogens on the expression of estrogen- and thyroid hormone receptor expression in the developing rat cerebellum.

Gáspárdy András

A postagalamb versenyteljesítményével összefüggésben álló alkati tulajdonságok, valamint örökletes- és környezeti tényezők értékelése

Evaluation of type traits, as well of genetic- and environmental impacts related to the racing performances of homing pigeon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bajcsy Árpád Csaba

SzIE ÁOTK Nagyállatklinika

PhD, tudományos főmunkatárs, senior scientist

e-mail: Bajcsy.Csaba@aotk.szie.hu

A méh belső nyomásváltozásán alapuló vizsgálatok tejhasznú tehenek korai involúciós időszakában

 Investigations on intrauterine pressure changes in dairy cows during the early involution period

A téma rövid összefoglalása:

A tejhasznú szarvasmarha állományok termelésének gazdaságosságát a két ellés közötti idő hossza alapvetően befolyásolja. Megnyúlásáért részben felelős lehet a méh elhúzódó, vagy kóros involúciója, melyek hátterében különféle tényezők állhatnak, pl. magzatburok-visszamaradás, anyagforgalmi zavarok, a méh mechanikai aktivitásának csökkenése, de ikerellés, császármetszés is okozhatja. A szabálytalan, elhúzódó involúció termeléskiesést okoz és többletkiadást jelent a tehenészetek számára.

Ezért a puerpérium időszakában az alábbi vizsgálatokat tervezzük:

1. Ismételt oxytocin-kezelések belső méhnyomásra (IUP) és involúcióra gyakorolt hatásának vizsgálata vér- (anyagcsere-, endokrinológiai paraméterek) és rektális ultrahang-vizsgálattal kiegészítve

2., IUP-mérések Ca-kezelés hatására hipokalcémiás tehenekben

3., Vizsgálatok ikerellett teheneken méhszarvankénti IUP méréssel a két méhszarv kontraktilitásának lehetséges összehangoltságáról

4., Uterotonikus kezelésekkel és ikerelléssel kapcsolatos gazdaságossági elemzések tejhasznú tehenészetekben

5., Az IUP mérési és értékelési módszerének továbbfejlesztése

Az IUP változásait, a metabolikus, hormonális és ultrahang-vizsgálatok eredményein alapuló új, az involúció folyamatát érintő összefüggéseket tárhatunk fel a szarvasmarha méhműködésével kapcsolatban.

Short summary:

Calving interval significantly influences the economics of production of dairy cattle farming. One of the reasons behind the increase in this parameter, is the prolonged or pathological involution, with various factors in their background, eg. fetal membrane retention, metabolic disorders, the decline of uterine mehanical activity, but it also often occurs after twinning or caesarean section. Production loss and the increased costs due to abnormal involution are crucial economic factors for dairies.

Therefore, we plan the following studies during the puerperal phase:

1., Investigations of repeated treatments with oxytocin on intrauterine pressure (IUP) and on involution with further measurements of various blood parameters (metabolic and hormonal) and transrectal US

2., IUP-recordings due to treatment with Ca in hypocalcaemic cows

3., Simultaneous recordings of IUP in both uterine horns in cows after twinnings: searching for possible contractility pattern synchrony of the two uterine horns

4., Performing economical analyses in relation to uterotonic treatments and twin calvings in dairy farms

5., Development of the recording and evaluation method of IUP

Based on the changes in IUP, on the results of metabolic and hormonal analyses as well as on ultrasonographic results, novel associations may be explored that influence the process of involution of the bovine uterine function.

Elvárások: Kutatómunka iránti érdeklődés; lehetőleg állatorvos, de biológus, orvos, egyéb természettudományi diplomás jelentkezését is várjuk.

Angol nyelv legalább középfokú ismerete feltétel, német nyelv ismerete előny, de nem feltétel.

Szarvasmarha szaporodásbiológia, anyagforgalom terén szerzett gyakorlat, technikai készség, statisztikai ismeretek előnyt jelentenek, de nem alapfeltételek.

Requirements: Motivation for research; DVM diploma is preferred but a biologist, a medical doctor or other fellow from nature sciences may also apply.

Good written and spoken English (at least medium level) is required, written and spoken German is advantageous but not essential.

Practice in bovine reproduction and metabolism, technical affinity, statistical knowledge are advantageous but not obligatory.

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

Külföldi együttműködések valós lehetősége, lezárt 2011-es NKB Kut. keret, tervezett további pályázatok, ill. egyéb kutatási keret

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Bajcsy, Á.Cs., Szenci O., van der Weijden, G.C., Doornenbal, A., Bartyik, J., Rezazadeh, F., Szabó-Ari, K., Taverne, M.A.M.: Comparison of the changes in intrauterine pressure after treatment with various prostaglandins in early postpartum cows. (Oral presentation), 25th Jubilee World Buiatrics Congress, Budapest, Hungary, 2008. Jul. 6-10. Magy. Állatorv. Lapja, 2008. 130, Supplement II. (Oral and Poster Abstracts) 186.

2.) Bajcsy, Á.Cs., Szabó-Ari, K., Tibold, J., Mádl, I., Kovács, R., Szenci, O.: Investigations on uterine contractility in dairy cows after stillbirth during puerperium (Oral presentation), Proceedings 14th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Eger, Hungary, 2010. Sept. 15-18. pp. 58-59., Reprod. Domest. Anim., 2010. 45, Suppl. 3, Oral Communications, pp. 58-59. (Abstract OC2-1).

3.) Bajcsy, Á.Cs, Kindahl, H., Szenci, O., van der Weijden, G.C., Bartyik, J., Taverne, M.A.M.: The effect of two different routes of administration of oxytocin on peripheral plasma prostaglandin F2a metabolite levels in early post-partum dairy cows. In Press, Reprod. Domest. Anim., 2011.

Egyéb közölnivaló:

 

Bakonyi Tamás

SzIE ÁOTK Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

PhD egyetemi docens

e-mail: bakonyi.tamas@aotk.szie.hu

A fertőző bursitis vírus interferáló hatásának vizsgálata virális hepatitisekre

The interference between the Infectious Bursal Disease virus and hepatitis viruses

A téma rövid összefoglalása

A fertőző bursitis vírus (Infectious bursal disease virus, IBDV) humán krónikus virális hepatitisekre (hepatitis B és C) kifejtett hatására klinikai megfigyelések utalnak. A kutatás célja az IBDV és hepatitis vírusok közötti interakció vizsgálata in vitro sejt és szövettenyészetekben, valamint in vivo állatmodellben (pl. kacsahepatitis vírus 1 / naposkacsa; hepatitis E vírus / sertés).

angolul

The inhibitory effect of Infectious bursal disease virus (IBDV) on human chronic viral hepatitises (hepatitis B and C) has been observed in clinical cases. The aim of the current study is to investigate the interaction between IBDV and hepatitis viruses in vitro in cell and tussue cultures, and in vivo in animal models (i.e. Duck hepatitis virus 1 / ducklings; hepatitis E virus / swine).

Elvárások:

Szakirányú (pl. állatorvosi, orvosi, biológus, zoológus) végzettség; angol nyelvismeret, laboratóriumi, molekuláris biológiai munka iránti érdeklődés; virológiai laboratóriumi gyakorlat előny, mobilitás (pl. külföldi részképzésre/kutatásra való hajlandóság).

Requirements:

Specific diploma (i.e.: DVM, MD, Biology-Master, Zoology-Master); good command of English, interest in laboratory and molecular biology work; experience in virology laboratory work is a vantage, mobility (i.e.: willingness of study/research abroad)

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

Eureka - Eurostars projekt „E!6559 Superinfection” - Superinfection Therapy of Advanced Hepatitis C Virus Infection

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Forgách P, Nowotny N, Erdélyi K, Boncz A, Zentai J, Szűcs G, Reuter G, Bakonyi T. Detection of Hepatitis E virus in samples of animal origin collected in Hungary. VET MICROBIOL 143:106-116. (2010)

 

2.) Bakonyi T., Palya V., Ivanics É., Benyeda Zs., Kőrösi L., Rusvai M. (2007) A kacsahepatitis vírus nukleinsavának kimutatása és a hazai törzsek genetikai vizsgálata, Derzsy-napok, Balatonfüred

Egyéb közölnivaló:

 

Balogh Lajos

Országos ”F.J.C” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet

PhD, habil, főigazgató helyettes

e-mail: lbalogh@hp.osski.hu

Hybrid egésztest és 3D képalkotó eljárások (PET/CT, SPECT/CT) az állatorvosi klinikum területén.

Whole body and 3D hybrid diagnostic imaging techniques (PET/CT, SPECT/CT) in veterinary clinics.

A hybrid képalkotás előnyei a humán klinikai diagnosztika területén már jól ismertek ugyanakkor jóval kevesebb ismeret létezik az állatorvoslásban. Referált állatorvosi onkológiai-, kardiológiai-, ortopédiai-, neurológiai betegek PET/CT és SPECT/CT vizsgálati módszereinek kidolgozását tervezzük. Tisztázzuk a vizsgálatok alapjait (anaesthézia, pozícionálás, műszaki paraméterek) a klinikai indikációkat, a vizsgálatok érzékenységét és specifikusságát az ismert társ-képalkotó eljárásokkal szemben – valamint felétárjuk a hybrid módszerek esetleges hátrányait (magas költség, páciens/környezeti és személyzeti dózisok, biztonságos páciens hazabocsájtás …) is.

Despite that the usefulness of hybrid imaging techniques in human clinical sciences is well understood much less data are available from the veterinary side. We goal to work-out clinical PET/CT and SPECT/CT imaging techniques for referred client-owned veterinary oncological-, cardiological-, orthopaedic-, neurologic patients. Basic methodology (eg: anaesthesia, positions, acquisition parameters) will be cleared-out, clinical indications, sensitivity and specificity will be estimated as compared to  other conventional imaging methods and meanwhile the possible disadvantages (costs, patient/environment and staff doses, guides of safe patient release) will be clarified.

Elvárások:

Állatorvos (biológus, orvos) diplomás jelentkezőt várunk jó szóbeli és írásbeli angol nyelvtudással. Néhány éves gyakorlat képalkotó diagnosztika és/vagy laboratóriumi munka területén, valamint jártasság statisztikai értékelésben előnyt élvez az elbírálásnál. Külföldiek jelentkezését is várjuk, nem feltétel a folyamatos budapesti/magyarországi tartózkodás.

Requirements:

Fluent spoken and written english and veterinary (biologist, medical doctor) diploma is necessary, few years experience in clinical imaging and/or laboratory work, and/or in statistical amalysis is a vantage. Foreigner applicants are encouraged, no need for continous stay in Budapest/Hungary.

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

JEDIONKO (2008-12),VETFUSION (2011-13), IAEA (2010-13), GOP(2010-13)

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Balog J, Szaniszlo T, Schaefer KC, Denes J, Lopata A, Godorhazy L, Szalay D, Balogh L, Sasi-Szabo L, Toth M, Takats Z. Identification of biological tissues by rapid evaporative ionization mass spectrometry. Anal Chem. 2010 Sep 1;82(17):7343-50.

 

2.) D. Máthé, L. Balogh, A. Polyák, R. Király, T. Márián, D. Pawlak, J. Zaknun, M.R.A. Pillai, Gy.A. Jánoki Multi-species animal investigation on biodistribution, pharmacokinetics and toxicity of 177Lu-EDTMP, a potential bone pain palliation agent Nucl Med Biol 2010 Feb;37(2):215

 

3.) Balogh, Lajos; Polyak, Andras; Mathe, Domokos; Kiraly, Reka; Thuroczy, Juliana; Terez, Marian; Janoki, Gyozo; Ting, Yaoting; Bucci, Luke; Schauss, Alexander: Absorption, Uptake and Tissue Affinity of High-Molecular Weight Hyaluronan after Oral Administration in Rats and Dogs. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2008. 56: 10583-93

Egyéb közölnivaló:

 

Bányai Krisztián1  és  Tuboly Tamás2

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet

SZIE Állatorvos-tudományi Kar Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

1: PhD , tudományos főmunkatárs

2: kandidátus, egyetemi tanár

e-mail: banyai@vmri.hu

Új kórokozók keresése enterális kórképekben

Searching for new pathogens in enteric diseases

A háziállatok gyomor-bélrendszeri fertőzései számos ágazatban jelentősen befolyásolják a tenyésztés hatékonyságát, nyereségességét szerte a világban. Bár a kórképben számos kórokozó etiológiai szerepe tisztázott, a diagnosztika időnként még ma is kudarcot vall. Ez felveti annak lehetőségét, hogy esetenként új, addig nem ismert kórokozó áll egy-egy eset (értsd akár járványkitörés) hátterében. A PhD program célja, hogy a hagyományos diagnosztikai arzenállal nem azonosítható, feltételezhetően fertőző eredetű hasmenéses megbetegedésekben megtalálja a ma még ismeretlen kórokozókat, valamint laboratóriumi módszerek fejlesztésével és alkalmazásával, illetve fertőzési kísérletekkel az okozati kapcsolatot feltárja.

 

Gastrointestinal infections of domestic animals have significant influence on efficacy and productiveness of animal breeding all over the world. Several pathogens are identified as causative agents of diarrhea, but in numerous cases commonly used diagnostic methods turn out to be inefficient. This suggests that in some cases novel, so far unknown pathogens might be responsible for the infection (even epidemic outbreak). The objective of this PhD study is to discover the putative new pathogenic agents in infectious diarrhea, which cannot be identified by using conventional diagnostic tools. Development and utilization of new laboratory methods, and the use of infection experiments for revealing the causal relation between the pathogen and the disease are also aimed.

Elvárások:

Angol nyelvismeret, állatorvosi- vagy biológusi diploma

Requirements:

English language knowledge, DVM or MSc in biology

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

MTA Lendület program

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Bányai K, Martella V, Bogdán Á, Forgách P, Jakab F, Meleg E, Bíró H, Melegh B, Szűcs G. 2008. Genogroup I picobirnaviruses in pigs: genetic diversity and evidence for relatedness with human strains. Journal of General Virolgy 89:534-539

 

2.) Bányai K, Martella V, Meleg E, Kisfali P, Péterfi Z, Benkő M, Melegh B, Szűcs G. 2009. Searching for HAdV-52, the putative gastroenteritis-associated human adenovirus serotype in Southern Hungary. New Microbiologica; 32: 185-188

 

3.) Martella V, Bányai K, Lorusso E, Bellacicco AL, Decaro N, Mari V, Saif L, Costantini V, De Grazia S, Pezzotti G, Lavazza A, Buonavoglia C. 2008. Genetic hetereogeneity within porcine enteric caliciviruses identified from diarrhoeic piglets. Virus Genes 36:365-373

Egyéb közölnivaló:

 

Benkő Mária

MTA ATK ÁOTI

MTA doktora, egyetemi magántanár

e-mail: benko@vmri.hu

Majom-adenovírusok molekuláris jellemzése

Molecular characterization of simian adenoviruses

A téma rövid összefoglalása:

Az adenovírusok egyre népszerűbb génszállító vektorok és daganat-terápiás eszközök is. A humán populáció azonban széles körben fertőzött emberi adenovírusokkal, így az ezek ellen keletkezett ellenanyagok erősen limitálják a humán adenovírusok gyógyászati felhasználását. Ezért megnőtt az érdeklődés a majom-adenovírusok esetleges alkalmazása iránt, ám ezek ismerete ma még meglehetősen elmaradt színvonalú. A PhD munka célja eddig ismeretlen félmajom- és majom-adenovírusok keresése, genomjuk szekvenálása, a különböző simian adenovírusok összehasonlító genomikai jellemzése, hogy megkönnyítsük vektorként való alkalmazásuk előkészítését. A doktorandusz tanulmányozni fogja a simian és humán adenovírusok homológ rekombinációinak eseteit, gyakoriságát és mibenlétét is, valamint modellként várhatóan egér-adenovírusokat is fog tanulmányozni. A kutatási munkára és doktorandusz képzésére az „ADVance” EU konzorciumi pályázat keretében kerül sor, és a partner egyetemeknél és ipari vállalatoknál való tanulást és munkát is magában foglal.

Angolul:

Adenoviruses have a growing popularity as gene delivery vectors and possible anti-cancer therapeutic agents. However, the human population is widely infected by adenoviruses and the existing specific antibodies significantly limit the medical usage of human adenoviruses. For this reason there is an increase of interest in the possible use of simian adenoviruses that are far less studied than human adenoviruses. The target of the PhD work is a hunt for novel prosimian, tarsier and simian adenoviruses, the DNA sequencing of their genome, comparative genome analysis of the different simian adenoviruses to facilitate their application as vectors. The frequency and nature of homologous recombinations of simian and human adenoviruses will be assessed and characterized. As a model, murine adenoviruses will be studied, too. The research and the PhD education will be carried out in the frames of the “ADVance” EU Training Net Work, and will involve provisional study and work in the partner universities and industrial companies.

Elvárások:

A tudományos pálya iránti elkötelezettség, szorgalom, számítógépes ismeretek, magas szintű angol nyelvtudás, együttműködési képesség. Molekuláris technikai és zoológiai ismeretek, korábbi munka adenovírusokkal és második nyelvvizsga világnyelvből előnyt jelentenek.

Requirements:

Devotion to scientific work, diligence, computer usage education, high level of English language knowledge, team-working spirit. Knowledge in molecular techniques and zoology, earlier work with adenoviruses, and official exam in a second major foreign language is an advantage.

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

„ADVance”, Marie Curie Initial Training Network, FP7 290002

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Aoki K, Benkő M, Davison AJ, et al. (2011) Towards an integrated human adenovirus designation system that utilizes molecular and serological data and serves both clinical and fundamental virology. J Virol 85 (11) 5703-5704

 

2.) Benkő M (2008) Adenoviridae. Pathogenesis. In Mahy B, van Regenmortel M (eds): Encyclopedia of Virology. Third Edition. Elsevier, Oxford vol 1 pp 24-29

 

3.) Kovács ER, Benkő M (2011) Complete sequence of raptor adenovirus 1 confirms the characteristic genome organization of siadenoviruses. Infect Genet Evol 11 (5) 1058-1065

Egyéb közölnivaló:

 

Benkő Mária

MTA ATK ÁOTI

MTA doktora, egyetemi magántanár

e-mail: benko@vmri.hu

Ősibb gerincesek különféle vírusainak vizsgálata

Study of different viruses in lower vertebrates

A téma rövid összefoglalása:

Kutatócsoportunk az adeno-, herpesz- és parvovírusok diverzitását és evolúcióját vizsgálja. Az Adenoviridae családot jelenleg öt nemzetségre osztjuk, melyek tagjai nagyjából az öt, főbb gerinces osztály képviselőiben fordulnak elő. A korábban a hüllők illetve kétéltűek vírusainak feltételezett, Atadenovirus és Siadenovirus, nemzetség közül az előbbit ma a pikkelyes hüllőkkel együtt fejlődött vonalnak tekintjük, míg a siadenovírusok gazda eredete pillanatnyilag tisztázatlan. Az eddig ismert egyetlen hal-adenovírust a fehér tokból izolálták, és jellegzetesen eltérő genom szerveződése alapján önálló genusba soroltuk. A PhD téma keretében elsősorban további hal-adenovírusok szisztematikus keresését kell végezni PCR-es szűrés segítségével. A hazai és külföldi halminták mellett kétéltűek, valamint nem a Squamata rendbe tartozó hüllők mintáinak szűrését is tervezzük adenovírusok jelenlétére, de herpeszvírusok, parvovírusok, esetleg egyéb vírusok előfordulását is vizsgálnánk. A kutatás sikeres végrehajtása az adenovírusok rendszertanának további tökéletesítéséhez szolgáltatnának adatokat. Egyéb víruscsaládok alacsonyabb rendű (ősibb) gerincesekben előforduló tagjainak felismerésére, így a vírusok által képviselt biodiverzitás jobb feltárására is számítunk.

Angolul:

The main field of our research team is the study of diversity and evolution of adeno-, herpes- and parvoviruses. The family Adenoviridae is now divided into five genera, the members of which occur generally in the representatives of the five major vertebrate classes. Previously, the genera Atadenovirus and Siadenovirus had been hypothesized to represent the adenovirus lineages coevolving with the reptiles and the amphibians, respectively. Presently, atadenoviruses are considered the viruses of squamate reptiles, whereas the host origin of siadenoviruses is unclear. The single fish adenovirus (originating from white sturgeon) known to date has been classified into an individual genus based on its peculiar genome organization. The main topic of the PhD work is a targeted PCR screening of samples for the recognition of additional fish adenoviruses. Besides local and foreign fishes, samples from different amphibian hosts as well as from non-squamate reptiles will also be tested for adeno-, herpes- and parvoviruses and certain other viruses. The successful completion of the planned work would provide new data for the amelioration of the adenoviral taxonomy. The eventual recognition of novel members of other virus families in lower vertebrate hosts would provide new insights into the biodiversity represented by such viruses.

Elvárások:

A tudományos pálya iránti elkötelezettség, szorgalom, számítógépes ismeretek, magas szintű angol nyelvtudás, együttműködési képesség. Molekuláris technikai ismeretek és második nyelvvizsga előny.

Requirements:

Devotion to scientific work, diligence, computer usage education, high level of English language knowledge, team-working spirit. Knowledge in molecular techniques and official exam in a second foreign language is an advantage.

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

OTKA K100163

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

1.) Kovács ER, Benkő M: Complete sequence of raptor adenovirus 1 confirms the characteristic genome organization of siadenoviruses, INFECTION, GENETICS AND EVOLUTION 11: 1058-1065.

 

2.) Kovács ER, Jánoska M, Dán Á, Harrach B, Benkő M: Recognition and partial genome characterization by non-specific DNA amplification and PCR of a new siadenovirus species in a sample originating from Parus major, a great tit, JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS 163: 262-268.

 

3.) Farkas SL, Harrach B, Benkő M: Completion of the genome analysis of snake adenovirus type 1, a representative of the reptilian lineage within the novel genus Atadenovirus, VIRUS RESEARCH 132: 132-139.

Egyéb közölnivaló:

 

Cseh Sándor

SzIE ÁOTK Szülészeti Tanszék

MTA doktora, egyetemi tanár

e-mail: cseh.sandor@aotk.szie.hu

T-2 mikotoxin reprodukciós- és embrió toxicitásának vizsgálata

Investigation on the reproductive and embryo toxicity of T-2 mycotoxin

A téma rövid összefoglalása:

Egér modell kísérletben a T-2 mikotoxinnak a donorok szuperovulációs válaszkészségére, a termelt embriók minőségére, in vitro és in vivo továbbfejlődésére, mélyhűthetőségére és néhány fontosabb sejtszerv elhelyeződésére és funkciójára gyakorolt hatását vizsgáljuk.

Angolul:

In this study we use mouse model to evaluate the effect of T-2 mycotoxin on superovulatory responsiveness, quality of the embryos, in vitro and in vivo development, freeze-ability, location and function of some major cell organelles.

Elvárások:

Zoológus/biológus MSc diploma, angol nyelvismeret, autóvezetői engedély.

 

Requirements:

Animal science/zoology MSc degree, driving license. English language knowledge.

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

OTKA pályázat (2012-2014), szerződéskötés folyamatban

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

1.) Konc, J., Kanyo, K., Cseh, S. (2008): The effect of condition/state of testicular spermatozoa injected to the outcome of TESE-ICSI-ET cycles. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 14(1). 39-43.

 

2.) Havlicek, V., Kuzmany, A., Cseh, S., Brem, G., Besenfelder, U. (2009): The effect of long-term in vivo culture in bovine oviduct and uterus on the development and cryotolerance of in vitro produced bovine embryos. Reprod Dom Anim, 45 (5). 832-837.

 

3.) Kovacs, M., Tornyos, G., Matics, Zs., Kametler, L., Rajli, V., Bodnar, Zs., Kulcsar, M., Huszenicza, Gy., Keresztes, Zs., Cseh, S.: Subsequent effect of subacute T-2 toxicosis on spermatozoa, seminal plasma and testosterone production in rabbits. Animal, 5. 1563-1569.

Egyéb közölnivaló:

nincs

Dán Ádám

MGSZH ÁDI Molekuláris Biológia Laboratórium

PhD, Molekuláris Biológia Laboratórium vezetője

danadam.hu@gmail.com

Sertésinfluenza vírusok. Az általuk okozott korképek jellemzése és elkülönítése klasszikus és molekuláris biológia módszerekkel.

Differential diagnosis and molecular biological characterisation of swine influenza viruses and diseases caused by SIV.

A téma rövid összefoglalása:

A sertésinfluenza vírusok (SIV) által okozott betegségek jelentős gazdasági károkat okozhatnak világszerte a sertésállományokban. Ezen felül ismert, hogy a sertések „keverőtégelyként” is szolgálhatnak reasszortáns vírusok kialakulásában, amelyek potenciálisan pándémiát okozhatnak. Erre jó példa a 2009-es világjárvány kapcsán kimutatott és jellemzett, új, az ideig nem ismert H1N1 vírus, amely ismételten és fokozottan felhívta a szakemberek figyelmét a sertésinfluenza korszerű diagnosztizálásának szükségességére, a különböző régi és új SIV törzsek genetikai jellemzésére. Tervezett kutatásaink célja az elmúlt években intézetünkben izolált vírusok genetikai, molekuláris epidemiológiai vizsgálata, filogenetikai összehasonlítása, a munkánk során kimutatásra kerülő új törzsek azonosítása, valamint a vírusok laboratóriumi diagnosztikájának fejlesztése. A kutatás fontos része lesz a korszövettani, korbonctani, járványtani adatok gyűjtése és értékelése.

Angolul:

Swine influenza is a highly contagious viral infection in pigs that can have significant economic impact on the swine industry worldwide. Furthermore, it is well known that pigs can act as a ‘‘mixing vessel’’, having an important role in the emerging of reassortant viruses with pandemic impact. A relevant example is the pandemic H1N1 virus described in 2009. The outbreak highlighted the importance of an up-to-date laboratory diagnosis of swine influenza and also urged the necessity of genetic characterisation of the old and emerging SIV strains. The main objectives of our research work will include the genetic, molecular epidemiologic and phylogenetic analysis of the strains isolated in our Institute during the past few years. Detection and characterisation of new circulating SIV strains. Improvement of the laboratory diagnosis. An essential part of the research will be the collection and interpretation of histological, gross-pathological and epidemiological data.

Elvárások:

Angol nyelvtudás.

Általános laboratóriumi ismeretek és elhívatottság a tudományos kutatómunka iránt.

Requirements:

English language skills.

General lab experience and devotion to scientific research work.

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

ESNIP3-European Surveillance Network for Influenza in Pigs 3. FP7-INFLUENZA-2010; projekt szám: 259949

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Szeleczky, Zs., Bálint, Á., Gyarmati, P., Metreveli, G., Dán, Á., Ursu, K., Belák, S., Lomniczi, B. & Kiss, I. (2010). Characterization of two low pathogenic avian influenza viruses isolated in Hungary in 2007. Veterinary Microbiology, 145. 142-147.

 

2.) Nagy, A., Vostinakova, V., Pirchanova, Z., Cernikova, L., Dirbakova, Z., Mojzis, M., Jirincova, H., Havlickova, M., Dan, A., Ursu, K., Vilcek, S. & Hornickova, J. (2010). Development and evaluation of a one-step real-time RT-PCR assay for universal detection of influenza A viruses from avian and mammal species. Archives of Virology, 155, 665-673.

 

3.) Szeleczky, Zs., Dán, Á.,Ursu, K., Ivanics, É., Kiss, I., Erdélyi, K., Belák, S., Muller, C., P., Brown, I. H. & Bálint, Á. (2009). Four different sublineages of highly pathogenic avian influenza H5N1 introduced in Hungary in 2006–2007. Veterinary Microbiology, 139, 24-33.

Egyéb közölnivaló:

 

Eszterbauer Edit

MTA ATK ÁOTI

Hal-parazitológia Kutatócsoport

PhD, tudományos főmunkatárs

eedit@vmri.hu

Nyálkaspórás élősködők (Myxozoa) gazdafajlagosságának összehasonlító vizsgálata halakban

Comparative study on the host specificity of myxozoans (Myxozoa) in fish

A nyálkaspórások (Myxozoa) a halak gyakori belső élősködői. Gazdasági jelentőségüket néhány fajuk extrém patogenitása okozza. A csoport legtöbb tagja egy gazdafajjal rendelkező erősen gazdaspecifikus élősködő. Vannak azonban viszonylag széles gazdaspektrummal rendelkező fajok is. Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy a halgazda felismerésének folyamata nem fajspecifikus reakció, a halnyálkában általánosan jelen lévő kis nukleozid molekula, az inozin és a hal úszása során kiváltott mechanikai inger együttes hatása váltja ki a parazita invazív viselkedését. Azt is megfigyelték azonban, hogy a nem fogékony gazdában a parazita fejlődése a bejutás után előbb-utóbb leáll. A gazdafajlagosság molekuláris és biokémiai hátteréről azonban nem rendelkezünk információval. A doktori munka során elsősorban azokra a kérdésekre keressük a választ, hogy a parazita fejlődése a nem fogékony halfajokban a fejlődés melyik szakaszában áll le pontosan, és hogy a hal immunrendszere vagy más tényezők játszanak-e ebben szerepet. A tervezett munka során mikroszkópos és hisztokémiai vizsgálatok mellett molekuláris módszerek széles skálájának alkalmazására nyílik lehetőség. Ezenkívül az in vivo fertőzési kísérletek megtervezésében és kivitelezésében is gyakorlatot szerez a doktorandusz.

Myxozoans are common internal parasites of fish. Their economic significance is accounted for by the extreme pathogenicity of certain species. Most members of the group are largely host-specific infecting only one host species, but some have a relatively broad host range. Previous studies showed that the process of host recognition is not a species-specific reaction. The parasite’s invasive behaviour is triggered by the coupled effect of a small nucleoside molecule, inosine, omnipresent in the fish mucus, and the mechanical stimulus of the swimming fish. However, it was also observed that sooner or later after entry, the development of the parasite in a non-susceptible host comes to a stop. Information with regard to the molecular and biochemical background of host specificity is scarce. In the course of the doctoral study, we aim to find answer for the questions: in exactly what stages does the parasite’s development is aborted in non-susceptible fish species? Is the fish’s immune system responsible for the effect or do other factors play a role? During the proposed project, opportunities open for the use of microscopy and histochemistry as well as a range of molecular methods. Besides, the PhD student would gain experience in the design and execution of in vivo infection experiments.

Elvárások:

  • állatorvos vagy biológus diploma,
  • legalább középfokú angol nyelvvizsga,
  • gyakorlat az alapvető molekuláris biológiai módszerekben (DNS feltárás, PCR, molekuláris klónozás stb.),
  • elkötelezettség a kutatómunka iránt.

Requirements:

  • DVM or biologist degree,
  • fluency in English ( /at least medium level language exam),
  • experience in basic molecular biology techniques (DNA extraction, PCR, molecular cloning etc.)
  • strong commitment for research.

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

OTKA K75873 (2009-2012)

Német-magyar együttműködési pályázat (2011-2013)

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Eszterbauer, E., Kallert, D. M., Grabner, D., El-Matbouli, M. (2009): Differentially expressed parasite genes involved in host recognition and invasion of the triactinomyxon stage of Myxobolus cerebralis (Myxozoa). Parasitology 136:367-377.

 

2.) Molnár, K., Marton, Sz., Székely, Cs., Eszterbauer, E. (2010): Differentiation of Myxobolus spp. (Myxozoa: Myxobolidae) infecting roach (Rutilus rutilus) in Hungary. Parasitol. Res. 107:1137-1150.

 

3.) Marton, Sz., Eszterbauer, E. (2011): The development of Myxobolus pavlovskii (Myxozoa: Myxobolidae) includes an echinactinomyxon-type actinospore. Folia Parasitol. 58:157-163.

Egyéb közölnivaló:

 

Farkas Róbert

SzIE ÁOTK Parazitológiai és Állattani Tanszék

állatorvos-tud. kandidátusa, egyetemi tanár

farkas.robert@aotk.szie.hu

Lovak kullancsossága és az általuk terjesztett kórokozók vzsgálata

Studies on tick infestation and tick-borne pathogens of horses

Összefoglaló:

Az ország különböző részein tartott lovakon gyakoriak a kullancsok, de nem ismert az egyes fajok jelentősége valamint az sem, hogy milyen kórokozók terjesztésében vesznek részt. Vér- és savómintákban valamint a lovakról és környezetükből gyűjtött kullancsokban egysejtű és más kórokozók vizsgálatai történnek hagyományos, molekuláris és szerológiai módszerekkel. Az eredmények járványtani szempontból is értékelve lesznek.

Summary:

The tick infestation of horses is common in many parts of Hungary, but no information is known about the importance of the different tick species and their vector-born pathogens. Blood samples, ticks collected from horses and environment will be studied with traditional, molecular biological and serological methods for protozoons and other pathogens. The results will be also analysed from epidemiological point of views.

Elvárások:

Állatorvosi végzettség; angol és számítógépes ismeret, szorgalom, terep, laboratóriumi és molekuláris biológiai munka iránti érdeklődés; mobilitás (pl. külföldi részképzésre/kutatásra való hajlandóság).

Requirements:

DVM diploma, English language knowledge, computer usage education, diligence, interest on field, laboratory and molecular biology work; mobility (i.e.: willingness of study/research abroad)

 

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

EU FP-7 keretében támogatott kutatás (EDENext)

Biology and control of vector-borne infections in Europe. FP7- HEALTH-2010-single-stage Biology and control of vector-borne infections in Europe.

 

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

1.) Horváth, G., Blahó, Gy., Kriska, Gy., Heged_s, R., Gerics, B., Farkas, R., Akesson, S. (2010): An unexpected advantage of whiteness in horses: the most horsefly-proof horse. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh Section B-Biological Sciences, 277: 1643-1650.

 

2.) Hornok, S., Edelhofer, R., Földvári, B., Joachim, A. and Farkas, R. (2007): Serological evidence for Babesia canis infection of horses and an endemic focus of B. caballi in Hungary. Acta Veterinaria Hungarica, 55: 491-500.

 

3.) Hornok, S. and Farkas, R. (2009): Influence of biotope on the distribution and peak activity of questing ixodid ticks in Hungary. Medical and Veterinary Entomology, 23: 41-46.

Egyéb közölnivaló:

 

Farkas Róbert1  és Bakonyi Tamás2  társtémavezető

1SzIE ÁOTK Parazitológiai és Állattani Tanszék

2 SzIE ÁOTK Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

1állatorvos-tud. kandidátusa, egyetemi tanár 

2 PhD egyetemi docens

farkas.robert@aotk.szie.hu

bakonyi.tamas@aotk.szie.hu

Igazi szúnyogok (Diptera:Culicidae) hazai állat- és közegészségügyi jelentőségének kutatása

Studies on mosquitoes (Diptera:Culicidae) of veterinary and public health importance in Hungary

A család számos fajának növekvő vektorjelentősége van Európában, de a kórokozók hazai terjesztésében szerepet játszó fajokat és ezek földraji elfordulását nem ismerjük.  A kutatás célja egyfelől feltérképezni a hazai faunát, másfelől hagyományos és molekuláris biológiai módszerekkel tanulmányozni az ezekben előforduló kórokozókat (pl. vírusok, paraziták), amelyeknek számottevő állat- és közegészségügyi jelentősége van vagy lehet hazánkban. 

The importance of the vector capacity of many species of the family has been increasing in Europe. However the main vectorial mosquito species and their geographical occurrence are unknown in Hungary. The aims of the studies are to map the Hungarian fauna and to detect the pathogens of veterinary and medical importance (e. g. viruses, parasites) using classical and molecular biological methods in specimens collected.

Elvárások:

Biológus, zoológus vagy állatorvosi végzettség; angol és számítógépes ismeret, szorgalom, terep, laboratóriumi és molekuláris biológiai munka iránti érdeklődés; mobilitás (pl. külföldi részképzésre/kutatásra való hajlandóság).

Requirements:

Diploma in biology, zoology or veterinary science, English language knowledge, computer usage education, diligence, interest on field, laboratory and molecular biology work; mobility (i.e.: willingness of study/research abroad)

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

 

EU FP-7 keretében támogatott kutatás (EDENext)

Biology and control of vector-borne infections in Europe. FP7- HEALTH-2010-single-stage Biology and control of vector-borne infections in Europe.

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Hubálek Z, Rudolf I, Bakonyi T, Kazdová K, Halouzka J, Sebesta O, Sikutová S, Juricová Z, Nowotny N.: Mosquito (Diptera: Culicidae) surveillance for arboviruses in an area endemic for West Nile (Lineage Rabensburg) and Tahyna viruses in Central Europe. J Med Entomol. 2010 May;47(3):466-72.

 

2.) Hornok, S. and Farkas, R. (2009): Influence of biotope on the distribution and peak activity of questing ixodid ticks in Hungary. Medical and Veterinary Entomology, 23: 41-46.

 

3.) Bakonyi T, Ivanics E, Erdélyi K, Ursu K, Ferenczi E, Weissenböck H, Nowotny N. : Lineage 1 and 2 strains of encephalitic West Nile virus, central Europe. Emerg Infect Dis. 2006 Apr;12(4):618-23.

Egyéb közölnivaló:

 

Fekete Sándor György

SzIE ÁOTK/ ÁTLI tanszék

MTA doktora, egyetemi tanár

e-mail: sandorgyorgyfekete@gmail.com

Új módszerek és eljárások a kísérleti állatok jólétének fokozásában („Refinement”)

 

A téma rövid összefoglalása

Az ún. „3R” harmadik tagja a „Refinement” mindazon új területein való eszközeit és lehetőségeit kívánjuk kutatni, amelyek a kísérleti állatok fájdalmat, szenvedést vagy rossz közérzetét okozó tényezőit megelőzi vagy mérsékli. Így elsősorban a takarmányozás és a környezetgazdagítás területéről keresünk – a nutri-, epigenomika módszereivel is vizsgálható - olyan lehetőségeket, amelyekkel megóvhatjuk vagy javíthatjuk a kísérleti állatok egészségét, immunműködését, napi ritmusát és jó közérzetét.

All methods, measures and possibilities are intended to be studied that, as 3rd part of the 3”R”s  (Refinement) are able to prevent or alleviate  pain, suffering or distress of experimental animals. In fact, the feeding and environmental enrichment, possibly detectable by the methods of nutri- and epigenomics, able to protect or improve the health status, immune response, circardian rhythm and wellfare  experimental animals

Elvárások:

Egyetemi (MSc- szintű) végzettség

Aktív angol nyelvtudás

Az állatokkal való közvetlen érintkezést befolyásoló, megtiltó állapot vagy betegség (pl. allergia) hiánya

Requirements:

MSc- level university degree.

Working English knowledge

Lack of health status (e.g. allergy) inhibiting direct contact with living animals

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

A) MÁOK dietetikai tagozatának évi 500.000 Ft kutatási támogatása

B) 200.000 Ft tanszéki keret

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

1.) Fekete S Gy, Andrásofszky E, Glávits R: Pathological changes induced by rancid feed in rats and effects on growth and protein utilisation. ACTA VETERINARIA HUNGARICA 57: pp. 247-261. (2009)

 

2.) Fekete S Gy, Cetinsu A, Reist A, Dettwiler R, Pozivil A, Weillemann R: Makákó (Macaca fascucularis) cukorbetegségének diagnózisa és kezelése. Esetismertetés.: Diagnosis and treatment of diabetes mellitus in cynomolgus monkey (Macaca fascicularis) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 130: pp. 762-768. (2008)

 

3.) Gyuris Éva, Maróti Agóts Ákos, Fekete Sándor: How Different Environmental Enrichments May Affect the Gerbil's Daylight Activity.  Proceedings of the CEELA-I 2009, Budapest: pp. 81-84.

Egyéb közölnivaló:

Előnyt jelent, hogy ha a jelölt gyakorlattal rendelkezik a laborállatokkal való bánásban és legalább B -szintű FELASA-ekvivalens bizonyítvánnyal rendelkezik

Others: Having practice in handling laboratory animals and at least B-level FELASA-equivalent certificate mean advantage.

Földvári Gábor

SzIE ÁOTK  Parazitológiai és Állattani tanszék

PhD, egyetemi adjunktus

FoldvariGabor@gmx.de

Kullancsok és az általuk terjesztett kórokozók járványtani, ökológiai vizsgálata vadon élő kisemlősökben

Epidemiological and ecological investigation of wild small mammals’ ticks and tick-borne pathogens

A kisemlősök (rágcsálók és rovarevők) különböző fajai szinte minden élőhelyen nagy egyedszámban előfordulnak. Valószínűleg pont emiatt nagyon sokféle orvosi, állatorvosi és vadegészségügyi jelentőséggel bíró kórokozó terjesztésében és fenntartásában szerepet játszhatnak.  Ezek közül a kullancsok által terjesztett egyes kórokozók járványtanának és ökológiájának megértésére irányul a tervezett kutatás. A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.-vel együttműködésben évek óta végzünk kisemlős csapdázásokat és az ehhez kapcsolódó járványtani-parazitológiai vizsgálatokat. A tervezett munka keretében lehetőség nyílik az itteni kisemlős fauna rendszeres monitorozására, ektoparazitáik és az általuk terjesztett kórokozók vizsgálatára.

Small mammals (rodents and insectivores) are abundant at nearly every habitat type. Probably, for this reason they play a key role in the maintenance and spread of various pathogens of human, veterinary or wildlife health importance. The planned research focuses on the understanding of the ecology and epidemiology of tick-borne pathogens. We have been trapping small mammals and performing epidemiological-parasitological studies for years in cooperation with the Gemenc Forestry and Hunting Co. In the frame of the planned work the regular monitoring of the local small mammal fauna and the investigation of their ectoparasites and pathogens could be realised.

Elvárások:

Szakirányú (pl. biológus, zoológus, állatorvos, orvos) végzettség; angol nyelvismeret, laboratóriumi, molekuláris biológiai és terepi munka iránti érdeklődés és tapasztalat; mobilitás (pl. külföldi részképzésre/kutatásra való hajlandóság).

Requirements:

Specific diploma (e.g.: Biology MSc, Zoology MSc, DVM, MD); good command of English, interest and basic practice in molecular biology methods and field work; mobility (i.e.: willingness of study/research abroad).

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

Korábbi és tervezett támogatási együttműködés a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.-vel

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Földvári, G., Rigó, K., Jablonszky, M., Majoros, G., Biró, N., Molnár, V., Tóth, M. (2011) Ticks and the city: ectoparasites of the Northern white-breasted hedgehog (Erinaceus roumanicus) in an urban park. Ticks and Tick-borne Diseases 2: 231-234.

 

2.) Rigó, K., Gyuranecz, M., Tóth, Á.G., Földvári, G. (2011) Detection of Borrelia burgdorferi sensu lato and Anaplasma phagocytophilum in small mammals and ectoparasites in Hungary. Vector-borne and Zoonotic Diseases 11: 1499-1501.

 

3.) Földvári, G., Rigó, K., Majláthová, V., Majláth, I., Farkas, R., Pet’ko, B. (2009) Detection of Borrelia burgdorferi sensu lato in lizards and their ticks from Hungary. - Vector-Borne and Zoonotic Diseases 9: 331-336.

Egyéb közölnivaló:

 

Frenyó Vilmos László

SzIE ÁOTK  Élettani és Biokémiai  tanszék

D.V.M., Ph.D., Egyetemi tanár

frenyo.laszlo@aotk.szie.hu

Mikro-RNS-ek szerepe a központi idegrendszerben található pajzsmirigyhormon receptor fehérjék expressziójának szabályozásában.

The role of micro-RNAs in the regulation of thyroid hormone receptor expressionin the brain.

A téma rövid összefoglalása:

Az utóbbi évek során végzett kutatásaink eredményeképpen karakterizáltuk a pajzsmirigyhormon receptorok és ösztrogén receptorok közötti komplex szabályzó mechanizmusok több fontos aspektusát. Az említett mechanizmusokat transzkripciós és transzlációs szinten is vizsgáltuk. Az eredmények nyilvánvalóvá tették, hogy további, a transzkripció és transzláció közé iktatott szabályzó folyamatok befolyásolhatják az említett hormonok receptorainak kifejeződési szintjét. A meghirdetésre kerülő kutatási téma fő célja azon mikro-RNS-ek minőségi és mennyiségi vizsgálata, amelyek döntő mértékben meghatározzák, hogy a transzkripció során képződött messenger-RNS effektor fehérjévé történő átírása milyen mértékben realizálódjon a központi idegrendszerben.

Angolul:

We have recently characterized some crucial aspects of the complex mechanism that regulates the expression level of thyroid hormone receptors and estrogen receptors in the CNS. Those studies included the determination of hormone receptor expression levels on both transcriptional and translational levels. Results clearly indicated the existence of one or more interposed regulatory mechanism(s) that likely regulate the process of mRNA translation into receptor proteins. The main goal of the posted research topic is the investigation of qualitative and quantitative aspects of micro-RNAs that are the most likely candidates to regulate the effectiveness of translation of receptor mRNAs into effector receptor proteins.

Elvárások:

Requirements:

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás

OTKA 81745

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Scalise TJ, Győrffy A, Tóth I, Kiss DS, Somogyi V, Goszleth G, Bartha T, Frenyó VL, Zsarnovszky A. Ligand-induced changes in estrogen- and thyroid hormone receptor expression in the developing rat cerebellum: a comparative quantitative PCR and Western blot study. Acta Vet Hung. 2012 (Accepted for publication)

 

2.) Somogyi V, Gyorffy A, Scalise TJ, Kiss DS, Goszleth G, Bartha T, Frenyo VL, Zsarnovszky A . Endocrine factors in the hypothalamic regulation of food-intake in females: a review of the physiological roles and interactions of ghrelin, leptin, thyroid hormones, estrogen and insulin. Nutrition Research Reviews 2011, Mar; 22:1-23.

 

3.) Gyorffy A, Sayed-Ahmed A, Zsarnovszky A, Frenyó VL, Decuypere E, Bartha T. Effects of energy restriction on thyroid hormone metabolism in chickens. Acta Vet Hung. 2009 Jun;57(2):319-30.

Egyéb közölnivaló: további, a témával kapcsolatos publikációk

Zsarnovszky A, Földvári EG, Rónai Z, Bartha T, Frenyó LV. Oestrogens in the mammalian brain: from conception to adulthood--a review. Acta Vet Hung. 2007 Sep;55(3):333-47.

Gyorffy A, Keresztes M, Faigl V, Frenyó VL, Kulcsár M, Gaál T, Mézes M, Zsarnovszky A, Huszenicza G, Bartha T. Glycogenic induction of thyroid hormone conversion and leptin system activation in the liver of postpartum dairy cows. Acta Vet Hung. 2009 Mar;57(1):139-46.

Rudas P, Bartha T, Frenyó VL. Elimination and metabolism of triiodothyronine depend on the thyroid status in the brain of young chickens. Acta Vet Hung. 1994;42(4):465-76.

Gálfi Péter

SzIE ÁOTK Gyógyszertani és Méregtani tanszék

MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

Galfi.Peter@aotk.szie.hu

Gyulladás és oxidatív stressz okozta sejtkárosodás megelőzésének lehetőségei in vitro sejtmodellen

Prospects in the prevention of inflammation and oxidative stress-induced cell death on in vitro cell model

A téma rövid összefoglalása:

A lipopoliszacharid és hidrogén-peroxid által előidézett oxidatív stressz súlyos sejt- és szövetkárosodást okoz, ezáltal különböző betegségek kialakulásához vezet (szív-és érrendszeri megbetegedés, bélgyulladás, rák stb.). Jelen Ph.D. munka keretében in vitro sejtmodellen bifidobaktériumok, tejsavbaktériumok és anyagcseretermékeik lehetséges védő hatását kívánjuk megvizsgálni LPS és hidrogén-peroxid által kiváltott oxidatív stressz esetén. A kísérletek során a gyulladásos folyamatokban szerepet játszó citokinek (pl. IL-8), stressz fehérjék (Hsp 70) termelését, szabályozását, jelátviteli mechanizmusokat és a különböző sejthalál típusokat és azok megelőzésének lehetőségét, valamint a xenobiotikumok metabolizmusát tanulmányozzuk.

Short description of subject:

Lipopolisaccharide and hydrogen peroxide-induced oxidative stress causes serious cell-and tissue damage, which leads to the generation of different diseases (coronary heart disease, inflammatory bowel disease, cancer etc.). The goal of this Ph.D. study is to investigate the possible preventive effects of bifidobacteria, lactic acid bacteria and their metabolic products against LPS and hydrogen peroxide-induced oxidative stress. Cytokine (e.g. IL-8) production related to inflammatory processes, expression of stress proteins (Hsp 70), their regulations and signal transduction mechanisms will be studied in the experiments. Furthermore different types of cell deaths and the possibility of their prevention and xenobiotic metabolism will be also investigated.

Elvárások: Állatorvosi vagy biológus diploma, angol nyelvismeret

Requirements: Diplom of veterinary medicine or biology, English languague knowledge

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

100701 OTKA

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

1.) Dorota Garczarczyk, Krisztina Szeker, Peter Galfi, Adam Csordas, Johann Hofmann Protein kinase Cgamma in colon cancer cells: expression, Thr514 phosphorylation and sensitivity to butyrate-mediated upregulation as related to the degree of differentiation. CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS 185:(1) pp. 25-32. (2010)

 

2.) Nemeth E, Halasz A, Barath A, Galfi P Influence of lactic acid bacteria and their spent culture supernatant on hydrogen peroxide-induced interleukin-8 synthesis and necrosis of Caco-2 cells. FOOD AND AGRICULTURAL IMMUNOLOGY 18:(2) pp. 95-105. (2007)

 

3.) Nemeth E, Halasz A, Barath A, Domokos M, Galfi P Effect of hydrogen peroxide on interleukin-8 synthesis and death of Caco-2 cells. IMMUNOPHARMACOLOGY AND IMMUNOTOXICOLOGY 29:(2) pp. 297-310. (2007)

Egyéb közölnivaló:

 

Gálfi Péter

SzIE ÁOTK Gyógyszertani és Méregtani tanszék

MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

Galfi.Peter@aotk.szie.hu

Fluorokinolonok és kombinációik alkalmazása állatgyógyászati topicalis készítményekben

Fluoroquinolones and their combinations in veterinary topical products

A téma rövid összefoglalása:

Tanulmányunkban egy gyakran alkalmazott antibakteriális szercsoport, a fluorokinolonok, valamint ezek kombinációinak in vitro aktivitását vizsgáljuk Staphylococcus pseudointermedius és Staphylococcus aureus, Streptococcus canis valamint Pseudomonas aeruginosa törzseken, különös tekintettel bizonyos hatóanyagok közti kölcsönhatás természetére. A fenti baktériumoknak nagy jelentősége van az állatorvosi bőrgyógyászatban. Ezekben a kórképekben a hosszútávú kezelések során gyakran alakul ki rezisztencia a fenti kórokozók, elsősorban a P. aeruginosa esetében. A bakteriális rezisztencia kialakulásának késleltetése szempontjából a fluorokinolonok kombinációinak ezért nagy jelentősége van. A vizsgálat részét képezik továbbá az állatorvosi jelentőséggel bíró gombafajok elleni hatóanyagokkal (elsősorban imidazolok) való kombinációk vizsgálata, illetve a biofilmek hatásának vizsgálata a baktériumok és gombák érzékenységére. Munkánk során Magyarországon gyűjtött, kutya és macska fülből, illetve bőrről izolált törzseket használunk fel. A MIC- és MBC- értékek (minimum inhibitory concentration és minimum bactericidal concentration) meghatározásához mikrodilúciós módszert alkalmazunk a CLSI (Committee of Laboratory Standards Institute) ajánlásának megfelelően. Az interakciók természetének igazolására a FIC (fractional inhibitory concentration, frakcionált gátló koncentráció) indexeket is kiszámítjuk.

Short description of subject:

In our study the in vitro activity of a frequently applied antibacterial group the fluoroquinolones and its combinations are to be investigated with a special emphasis on the interactions between certain substances. Staphylococcus pseudointermedius, Staphylococcus aureus, Streptococcus canis and Pseudomonas aeruginosa strains are to be involved in the study isolated in Hungary from dogs and cats showing the signs of dermatitis or external otitis. The above mentioned strains have important role in veterinary dermatology, where long term treatments potentially contribute to the emergence of resistant strains, primarily in P. aeruginosa. Synergistic combinations, however might reduce the incidence of these occurrences. In addition possible interactions with antifungal agents (primary imidazoles) are to be investigated. The effects of biofilms on bacterial and fungal sensitivity will also be studies. The MIC (minimum inhibitory concentration) and MBC (minimum bactericidal concentration) values will be determined according to the guidelines of CLSI (Committee of Laboratory Standards Institute). To ascertain the nature of interactions between the substances  against certain bacteria, FIC (fractional inhibitory concentration) index will be also determined.

Elvárások: Állatorvosi diploma, angol nyelvismeret

Requirements: University degree of veterinary medicine, English language proficiency

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló forrást az

Alphavet Állatgyógyászati Kft. biztosítja

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

1.)    Jerzsele A, Szeker K, Nagy G, Csizinszky R, Jakab Cs, Galfi P. 1% DMSO supplementation does not enhance permeation of gentamicin-sulphate across cell monolayer membranes in vitro. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. Under review.

 

 

Gáspárdy András

SzIE ÁOTK Állattenyésztéstani, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet, Állattenyésztési és Genetikai Osztály

Institute for Animal Breeding, Nutrition and Laboratory Animal Science, Dept. for Animal Breeding and Genetics

Dr. habil., egyetemi docens

Gaspardy.Andras@aotk.szie.hu

A magyar juh (Ovis aries strepsiceros Hungaricus) történeti összehasonlító vizsgálata

Historical comparison study on the Hungarian sheep (Ovis aries strepsiceros Hungaricus)

A téma rövid összefoglalása:

A magyar juh történeti és recens mintáinak (irodalmi, néprajzi, alkat- és csonttani, valamint genetikai) gyűjtése, feldolgozása és összevetése egymással, különös tekintettel a magyar juh szarvalakulására és annak örökletes hátterére. A vizsgálat feltárja az in situ génmegőrzés időszerű feladatait és felhívja a figyelmet az in libro fajtafenntartás szükségességére, valamint alapot teremt más juhfajtákkal történő összehasonlításra.

Summary of the subject:

The aim of this study is to collect, to process as well as to compare the historical and recent samples (literary, ethnographic, constitutional, skeletal and genetic) of Hungarian sheep with each other, with special regards to the horn geometry and to its heritable background. The investigation reveals the actual tasks of in situ preservation, calls the attention to the necessity of in libro breed maintenance; furthermore it can serve as a basis for comparison with other sheep breeds.

Elvárások: Állatorvosi-, agrármérnöki- vagy biológusi diploma;

populációgenetikai ismeretek, DNS-laboratóriumi és régészeti csonttani jártasság, vagy ilyen jellegű vizsgálatokban való elkötelezettség;

angol nyelvtudás

Requirements: Veterinarian- (DVM), agronomist- or biologist (MSc degree) education;

knowledge of population genetics, routine in DNA-laboratory and in archaeological osteology, or commitment to carry out such investigations;

command of English language

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

nincs

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Gáspárdy, A. (2009): A négy szarvú racka legendája avagy, jól számolt Simplicissimus? Állattenyésztők Lapja, MÁSZ, XIV. (37):8. 18.p. (Legend of the four horned Racka or did Simplicissimus count well?)

 

2.) Gáspárdy, A. (2010): Present and forgotten diversity of the Racka sheep group. Ann. Meet. of SAVE Foundation, Castle Criewen, Germany, September 3-5. (Paper)

 

3.) Gáspárdy, A. (2011): Horn conformation by the Zackels. Journal d’Ethnozootechnie de Roumanie, 1:(1). 38-58.p.

Egyéb közölnivaló:

beadott, de még el nem bírált TÉT-pályázat; a témában benyújtandó OTKA és más pályázat

Hornok Sándor

SzIE ÁOTK  Parazitológia és Állattani Tanszék

egyetemi docens

Hornok.Sandor@aotk.szie.hu

Vektorok és rezervoárok járványtani szerepének vizsgálata egyes haemotropicus baktériumok (Rickettsiales és Mycoplasmatales rend) terjesztésében

Evaluation of vectors and reservoirs for their epidemiological role in the transmission of certain haemotropic bacteria (orders Rickettsiales, Mycoplasmatales)

Vérszívó ízeltlábúak, rezervoárok gyűjtése és konvencionális, ill. valós idejű PCR alapú vizsgálata a szóban forgó állategészségügyi és humán jelentőségű kórokozók jelenlétére. Ezen vektorok, rezervoárok és az általuk közvetíthető ágensek tér- és időbeli előfordulásának elemzése.

Collection of blood-sucking arthropods, reservoirs and their conventional and real-time PCR-based evaluation for the presence of important animal and human pathogens. Analysis of the spatio-temporal distribution of these vectors, reservoirs and agents potentially transmitted by them.

Elvárások: érdeklődés a parazitológia iránt

állatorvosi, orvosi vagy mikrobiológiai végzettség, középfokú angol nyelvtudás, molekuláris biológiai gyakorlati tapasztalat

Requirements: interest in parasitology

DVM, MD or microbiologist, practical experience in molecular biology

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

-

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Hornok S, de la Fuente J, Biró N, Fernández de Mera IG, Meli ML, Elek V, Gönczi E, Meili T, Tánczos B, Farkas R, Lutz H, Hofmann-Lehmann R. (2011) First molecular evidence of Anaplasma ovis and Rickettsia spp. in keds (Diptera: Hippoboscidae) of sheep and wild ruminants. Vector-Borne and Zoonotic Diseases 11(10):1319-1321.

 

2.) Hornok S, Meli ML, Perreten A, Farkas R, Willi B, Beugnet F, Lutz H, Hofmann-Lehmann R. (2010) Molecular investigation of hard ticks (Acari: Ixodidae) anf fleas (Siphonaptera: Pulicidae) as potential vectors of rickettsial and mycoplasmal agents. Veterinary Microbiology 140(1-2):98-104.

 

3.) Hornok S, Földvári G, Elek V, Naranjo V, Farkas R, de la Fuente J. (2008) Molecular identification of Anaplasma marginale and rickettsial endosymbionts in blood-sucking flies (Diptera: Tabanidae, Muscidae) and hard ticks (Acari: Ixodidae). Veterinary Parasitology 154(3-4):354-359.

Egyéb közölnivaló:

 

Halasy Katalin

SzIE ÁOTK  Anatómiai és Szövettani  Tanszék

MTA doktora, egyetemi tanár

e-mail:halasy.katalin@aotk.szie.hu

A táplálékfelvételt szabályozó gliális és neuronális peptidek az emlős idegrendszerben

Glial and neuronal peptides regulating food intake in the mammalian nervous system

A téma rövid összefoglalása

Eddigi munkánk során a septalis komplex neuronális mikroköreinek kémiai neuroanatómiáját vizsgáltuk. Előzetes kísérletek arra engedtek következtetni, hogy az állati szervezetet érő környezeti hatások, köztük a táplálékmegvonás, immuncytokémiailag detektálható plasztikus változásokat idéznek elő az agy lateralis septumában. Az eddig megvizsgált 3 neuropeptid (NPY, galanin, enkephalin) denzitás változásainak nyomonkövetése mellett további, eddig még nem tanulmányozott neuropeptidek (CART, MCH, orexinek, etc.) és a gliális marker GFAP immunreaktivitás változásait tervezzük nyomon követni hím, nőstény és ovariectomizált állatokban kombinált fény- és elektronmikroszkópos immuncytokémiai és computeres denzitometriás módszerekkel

We studied the chemical neuroanatomy of the neuronal microcircuitry in the septal complex in our previous work. Our previous results suggest that environmental effects, among others food deprivation cause immunocytochemically detectable plastic changes in the lateral septum of the brain. Besides the measured density changes of 3 neuropeptides (NPY, galanin, enkephalin)  we plan to follow the changes of further neuropeptides (CART, MCH, orexins,etc.) and a glial marker GFAP in male, female and ovariectomized animals with the aid of combined light and electron microscopic immunocytochemsitry and computer-assisted densitometry.

Elvárások:

Szakirányú diploma (állatorvos, biológus, zoológus, orvos, etc.). Jó angol nyelvismeret, a labormunka iránti érdeklődés, a neurokémiai kísérletekhez szükséges kémiai alaptudás.

Requirements:

Proper diploma (DVM, DHM, biology, zoology, etc.). Proficiency in the English language, interest in laboratory work, basic chemical knowledge for neurochemistry.

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

nincs

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Janzsó G, Valcz G, Thuma Á, Szőke B, Lendvai Zs, Ábrahám H, Kozicz T,  Halasy K (2010) Cocaine- and amphetamine-regulated transcript (CART) peptide-immunopositive neuronal elements in the lateral septum: rostrocaudal distribution in the male rat. Brain Res 1362, 40-47.

 

2.) Világi I, Kiss DS, Farkas A, Borbély S, Tárnok K, Halasy K, Bánóczi Z, Hudecz F, Friedrich P (2008) Synthetic calpain activator boosts neuronal excitability without extra Ca2+. Mol Cell Neurosci 38, 629-636.

 

3.) Henderson Z, Lu CB, Janzsó G, Matto N, McKinley CE, Yanagawa Y, Halasy K, (2010) Distribution and role of Kv3.1b in neurons the the medial septal diagonal band area. Neuroscience166, 952-969. doi:101016/neuroscience.2010.01.020

Egyéb közölnivaló:

 

Harrach Balázs1 és Csorba Gábor2

1 MTA ATK ÁOTI

2 Magyar Természettudományi Múzeum

1MTA doktora, c. egyet. tanár, 2PhD, gyűjteményvezető

e-mail: harrach@vmri.hu, csorba@mttm.hu

Új denevérfajok és denevér-vírusok keresése, denevérek és vírusaik koevolúciója

Search for novel bat species and bat viruses; coevolution of bats and their viruses

A téma rövid összefoglalása:

Feltételezésünk szerint minden gerincesnek lehet saját, vele együtt fejlődött adenovírusa. A vírusok diverzitásáról, evolúciójáról, egyes génjeik funkciójáról a vírusgenomok összehasonlító elemzésével kaphatunk képet. A denevérek rendkívül fajgazdag rendje (Chiroptera) egyelőre még nem kellőképpen ismert, amit a denevérfajok és alfajok számának folyamatos növekedése is mutat. A doktori kutatás témája egyrészt további, a tudományra új denevértaxonok keresése (elsősorban az Indomaláj Régióban), másrészt az ázsiai és európai denevérfajokban különféle (mindenek előtt adeno-) vírusok kimutatása és jellemezése molekuláris technikákkal. Célzottan vizsgálnánk a denevérek és vírusaik koevolúciójára vagy éppen a gazdaváltásokra utaló jeleket (beleértve a más gerinces csoportokra való gazdaváltást is). A munka sikeres végrehajtása európai és ázsiai kutatókkal való együttműködést is igényel. A tervezett kutatások mind nehéz körülmények közt végzendő (ázsiai) terepmunkát, mind pedig molekuláris vizsgálatokat és bioinformatikai elemzéseket is magukba foglalnak.

According to our hypothesis, every vertebrate host may have its own adenovirus that has coevolved with the host species. With comparative genome analysis, the diversity, evolution, as well as the function of certain genes of these viruses can be revealed. The very speciose order of bats (Chiroptera) is still insufficiently known, as evidenced by recent descriptions of several new bat species. The objective of the doctoral research would be to find new bat taxa (mainly in the Indomalayan Region) and viruses (first of all adenoviruses) of Asian and European bats. These viruses would be identified and characterized by molecular techniques. The study will be focused on the recognition of signs of host - virus coevolution, or eventual host switches (including host switch to other vertebrate groups). Part of the work will be accomplished in European and Asian collaborations. The planned research will require field work in harsh environment as well as molecular studies and bioinformatics analyses.

Elvárások:

A tudományos pálya iránti elkötelezettség, szorgalom, számítógépes ismeretek, magas szintű angol nyelvtudás, együttműködési képesség. Molekuláris technikai ismeretek, korábbi munka denevérekkel és második nyelvvizsga világnyelvből előnyt jelentenek.

Requirements:

Devotion to scientific work, diligence, computer usage education, high level of English language knowledge, team-working spirit. Knowledge in molecular techniques, earlier work with bats, and official exam in a second major foreign language is an advantage.

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

OTKA K72484, OTKA K100163

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Csorba G, Son NT, Saveng I, et al. (2011): Revealing cryptic bat diversity: three new Murina and redescription of M. tubinaris from Southeast Asia. Journal of Mammalogy 92 (4) 891-904

 

2.) Jánoska M, Vidovszky M, Molnár V, Liptovszky M, Harrach B, Benkő M (2011) Novel adenoviruses and herpesviruses detected in bats in Hungary. Veterinary Journal 189 (1) 118-121

 

3.) Kohl C, Vidovszky MZ, Mühldorfer K, Dabrowski PW, Radonic A, Nitsche A, Wibbelt G, Kurth A, Harrach B (2011) Genome analysis of bat adenovirus 2: indications of interspecies transmission. Journal of Virology 86 (3) 1888-1892

Egyéb közölnivaló:

További elvárás, hogy a doktorandusz veszettség elleni érvényes immunizálással rendelkezzen a munka megkezdésekor.

Jancsik Veronika

SzIE ÁOTK Anatómiai és Szövettani Ttanszék

Csc, egyetemi magántanár

E-mail: jancsik.veronika@aotk.szie.hu

Neuropeptidek és a disztrofin fehérjecsalád kölcsönhatásai.

Interactions of neuropeptides with dystrophin family proteins

Az alpha-disztrobrevin (a-DB) a felnőtt egér agyban lévő idegsejtek közül kizárólag a hypothalamus melanin-koncentráló hormont (MCH) termelő neuronjaiban fordul elő. Jelenlegi vizsgálataink során a fenti kolokalizáció kérdéseivel foglalkozunk, kiemelt jelentőséget tulajdonítva annak, hogy a kolokalizáció milyen módon függ az állat fiziológiás állapotától és a napszaktól. A tervezett PhD munka keretében ezeknek a kísérleteknek a folytatása mellett tervezzük további neuropeptidek, illetve a disztrofin fehérjecsalád más tagjainak a vizsgálatokba való bevonását.

A munka célja annak felderítése, hogy az a-DB-MCH, illetve az esetleges további a-DB-neuropeptid kapcsolatoknak milyen szerepük van a szervezet energia homeosztázisának és az alvás-ébrenlét ciklusnak a fenntartásában.

Within the adult rodent brain, a single neuron population contains alpha-dystrobrevin (a-DB), namely those neurons expressing melanin-concentrating hormone (MCH). Our recent work is aimed at answering the questions raised by this colocalisation. Special attention is paid to the possible relationship of the colocalization with the circadian rhytm and/or the physiological state of the animal. During the prospective PhD work, these lines of investigations will be continued, by extending the tests to further neuropeptides and additional members of the dystrophin protein family.

The goal of the work planned is to reveal if  a-DB/MCH interaction participates in  the regulation of the energy homeostasis and the sleep/wake cycle.

Elvárások:

Szakirányú egyetemi végzettség (állatorvos, biológus, zoológus)

Laboratóriumi munka iránti készség és érdeklődés.

Angol szaknyelv ismerete.

Requirements:

Appropriate university degree (DVM., biology or zoology).

Motivation to perform laboratory work.

English communication skills.

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

OTKA K-81419

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

                       

1.) Chun Fu Lien, Diana Hazai, Davy Yeung, Tan Juraini, Ernst-Martin Füchtbauer, Veronika Jancsik, Dariusz C. Górecki (2007):

Expression of -dystrobrevin in blood-tissue barriers: sub-cellular localisation

and molecular characterisation in normal and dystrophic mice.

Cell and Tissue Research,  327(1):67-82.

 

2.) Hazai, D., Lien, C.-F., Hajós, F., Halasy, K., Górecki, D. C., Jancsik, V. (2008): Synaptic alpha-dystrobrevin: localisation of a short alpha-dystrobrevin isoform in melanin-concentrating hormone neurons of the hypothalamus.

Brain Research, Mar 27;1201:52-9.

 

3.) Várkonyi E, Hazai D, Jancsik V. (2010): Alpha-dystrobrevin in melanin-concentrating hormone producing neurons (in hungarian) Conference of the Hungarian Society for Microscopy.

Egyéb közölnivaló:

 

Kis János1

társtémavezető: Harnos Andrea2 (statisztika, modellezés)

SzIE ÁOTK Biológiai Intézet, Ökológiai Tanszék

SzIE ÁOTK Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék

1tudományos munkatárs

2docens

kis.janos@aotk.szie.hu

harnos.andrea@aotk.szie.hu

Nektárnövény kínálat és használat Kis Apolló-lepkéknél (Parnassius mnemosyne)

Nectar plant availability and use in the Clouded Apollo butterfly (Parnassius mnemosyne)

A kis Apolló-lepkék egynemzedékes rovarok, repülési időszakuk Magyarországon április vége – július eleje közé esik. Fontos beporzói lehetnek domb- és hegyvidéki rétek tavaszi virágos növényeinek. Egyes réteken lehetséges, hogy a leggyakrabban előforduló beporzók ebben az időszakban, ugyanakkor nektárforrás-használatuk alig ismert. E lepkéknél jelentős az ivari dimorfizmus morfológiában és színezetben, előzetes eredményeink pedig azt mutatják, hogy a nektárfogyasztásban is van ivari különbség. A hímek nagy külső erényövet (sphragis)  készíthetnek a nőstényeknek a párosodás során, amihez nagy mennyiségű anyagot használnak fel. Mindkét ivar sok időt tölt táplálkozással, feltehetően az erényövek, illetve a tojások készítésének fedezésére.

Célunk a kis Apollók táplálkozási mintázatának, valamint a helyi időjárás hatásának vizsgálata a nektárnövényeloszlásra és a lepkék repülési időszakára, ami elősegítheti pl. fajvédelmi tervek készítését ennél a Berni Egyezmény védelme alatt álló lepkénél.

2007 óta gyűjtünk adatokat a kis Apollók nektárfogyasztásáról és a nektárnövény kínálatról, 2010 óta a helyi időjárásról a Visegrádi-hegységben. A doktorandusz feladata részt venni a terepmunkában; értékelni a nektárfogyasztási mintázatot a nektárnövények időbeli dinamikája és a helyi időjárási viszonyok (pl. csapadék és hőmérséklet időbeli eloszlása) függvényében statisztikai és szimulációs eszközökkel; egyszerű terepi kísérleteket tervezni és végezni a kapott mintázatok további megértése végett.

Clouded Apollos are univoltine butterflies flying late April – beginning July in Hungary. They can be important pollinators of spring flowers growing on hill and mountain meadows. Although they might be among the most frequent pollinators on specific meadows in this period, only little is known on their nectar source use. These butterflies are sexually dimorphic in morphology, colouration and, according to our pilot studies, in nectar consumption. Males may produce large external chastity belts (sphragis) for females during mating and use a large amount of material for producing it. Both sexes spend much time on feeding, presumably for covering the costs of sphragis or egg production.

The aims of this study is to understand the patterns of feeding behaviour in Clouded Apollos and the effect of local climate on nectar plant distribution and butterfly flight period, a candidate key factor to consider  for conservation plans for a species protected under the Bern Convention.

We have been collecting data on nectar consumption and nectar plant availability since 2007 and on local climate since 2010 in the Visegrádi Mts. The task of the PhD-student is to take part in field work; evaluate nectar consumption patterns in function of the temporal dynamics of nectar plant species and local climate parameters such as the temporal distribution of precipitation and temperature with statistical and simulation tools; design and carry out simple field experiments to further understand these patterns.

Elvárások:

ñ      Gyakorlat dombsági és hegyi réti virágos növények azonosításában.

ñ      R statisztikai környezet alapos ismerete.

ñ      Angol nyelvtudás: szakirodalom olvasása, dolgozatok készítése.

Requirements:

ñ      Practice in identifying colline and submontane meadow flowers.

ñ      Sound basis in the use of the R statistical environment.

ñ      English language skills: be able to read and prepare scientific papers.

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

nincs

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

1.) Kis J & Fónagy A. Sphragis-bearing and female size in the Clouded Apollo butterfly. Sexual Selection Conference, INCORE. 2010 Bath UK

 

2.) Fónagy A, Moto K, Onishi A, Kurihara M, Kis J & Matsumoto S 2011. Studies of sex pheromone production under neuroendocrine control by analytical and morphological means in the oriental armyworm, Pseudaletia separata, Walker (Lepidoptera: Noctuidae). Gen Comp Endoc 172, SI 62-76.

 

3.) Kőrösi Á, Örvössy N, Batáry P, Harnos A & Peregovits L 2011. Different habitat selection by two sympatric Maculinea butterflies at small spatial scale. Ins Cons Div doi: 10.1111/j.1752-4598.2011.00138.x

Egyéb közölnivaló:

 

A terepmunkához szükséges hatósági engedély száma: KTVF: 28512 - 2 / 2010

A terepi munka lényeges eszközei és szállás a terepmunka időtartamára a Visegrádi-hegységben biztosított. Az adatfeldolgozáshoz szükséges számítógép a Biológiai Intézet Számítógépes Laboratóriumában rendelkezésre áll. Kizárólag szabadon használható szoftverekre van szükség.

Jelen vizsgálatot szoros együttműködésben végezzük Dr. Nagy Jánossal (SZIE MKK Növénytani és Ökofiziológiai Intézet), Dr. Kőrösi Ádámmal (MTA Ökológiai Kutatócsoport), Lang Zsolttal (SzIE ÁOTK Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék) és Dr. Fónagy Adriennel (DSc; MTA ATK Növényvédelmi Intézet).

Laczay Péter

SzIE ÁOTK  Élelmiszer-higiéniai tanszék

az állatorvos-tudomány kandidátusa, egyetemi tanár

e-mail: laczay.peter@aotk.szie.hu

A nyers tej hőkezelésére használt különböző eljárások hatása egyes gyógyszermaradékok stabilitására és antimikrobiális aktivitására.

Effect of heat treatment processes on the stability and antimicrobial activity of some antibiotic residues in milk.

A téma rövid összefoglalása: A tőgygyulladások kezelésére használt antibiotikumok maradékanyagai potenciális egészségkárosító hatásaik mellett gátolják a tejipari starterkultúrák szaporodását. A téma keretében tervezett vizsgálatok célja a tejipari gyakorlatban használt különböző pasztőrözési, illetve ultramagas hőmérsékleten történő hőkezelési eljárások hatásának tanulmányozása a klinikai tőgygyulladások kezelésére általánosan használt antibiotikumok stabilitására, illetve antimikrobiális aktivitására. Az antibiotikumok és bomlástermékeik koncentrációját a hőkezelt tejekben UPLC/MS/MS  eljárással, a tejipari starterkultúrák szaporodására gyakorolt hatását pedig a redoxpotenciál változásán alapuló gyors diagnosztikai módszerrel vizsgáljuk. A vizsgálatok eredményei fontos adatokat szolgáltathatnak arra vonatkozóan, hogy a tejben esetlegesen megjelelő hatóanyagok a különböző hőkezelési eljárások során milyen mértékben bomlanak le és a bomlástermékek mennyiben gátolják a tejipari starterkultúrák és ezáltal a tejsavasan erjesztett tejtermékek előállítását.

Angolul: The presence of residues of antibiotics used for mastitis treatment in milk may pose potential toxicological hazard to the consumer and may significantly inhibit the starter cultures of dairy products. The present studies are aimed to investigate the effect of commonly used heat treatment procedures on the stability of antibiotics used for treatment of clinical mastitis and the antimicrobial activity of the heat-treated residues.

The concentrations of the antibiotics and their degradation products will be determined by UPLC/MS/MS, whereas the effects on the dairy starter cultures will be evaluated by a rapid diagnostic method based on the measurement of redox potential changes. The results obtained from the present studies may provide important information about the effect of heat treatment processes on the rate and pattern of degradation of antibiotics potentially appearing in milk and their influence on the technological properties of fermented dairy products.

Elvárások: Állatorvos-doktori végzettség és legalább egy éves gyakorló vagy hatósági állatorvosként gazdasági haszonállat területen szerzett tapasztalat.

Requirements: Doctor of Veterinary Medicine degree and at least one year experience as a food animal practitioner or an official veterinarian in this field.

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) K.Róna, G.Klausz, E.Keller, M.Szakay, P.Laczay, M.Shem-Tov, P.Székely-Körmöczy: Determination of paramomycin residues in turkey tissues by liquid chromatography/mass spectrometry. Journal of Chromatography B-Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences  877, 3792-3798 (2009)

 

2.) J.Lehel, P.Laczay, J.Déri, E.G.Darin, P.Budai: Model study on the clinical signs and residue concentrations of sublethal carbofuran poisoning in birds. Journal of Wildlife Diseases, 46, 1274-1278 (2010)

 

3.) I.Szatmári, T.Barcza, P.Székely-Körmöczy, P.Laczay: Ecotoxicological assessment of doxycycline in soil. Journal of Environmental Science and Health, Part B, 47, 1–7 (2012)

Egyéb közölnivaló:

 

Magyar Tibor

MTA ATK ÁOTI

Állatorvos-tudomány kandidátusa, igazgató

e-mail: tibor.magyar@vmri.hu

A Riemerella anatipestifer hazai előfordulása, a törzsek jellemzése klasszikus és molekuláris módszerekkel

The prevalence of Riemerella anatipestifer in Hungary, characterisation of the strains by traditional and molecular methods

A Riemerella anatipestifer széles körben elterjedt kórokozó. Elsősorban kacsákban és libákban okoz megbetegedést, de számos egyéb házi- és vadmadár fajban is előfordul. Az anatipestifer betegség nagy gazdasági veszteségekkel jár a magas mortalitás, csökkent testtömeg-gyarapodás, a gyógykezelés és megelőzés költségei miatt. A kutatás célja a R. anatipestifer előfordulásának felmérése a hazai állományokban, egy törzsgyűjtemény létrehozása, valamint a törzsek fenotípusos és genotípusos jellemzése. A vizsgált tulajdonságok rendszerezése, az összefüggések keresése a kórokozó tulajdonságai és a gazdafaj, illetve a földrajzi elterjedés között és az ujjlenyomat-technikák (ERIC-PCR, Rep-PCR) a járványtani nyomozásban lehetnek segítségünkre. Vizsgálni szeretnénk végül a törzsek antibiotikum rezisztencia mintázatát és annak genetikai hátterét is.

Riemerella anatipestifer is a widely distributed bacterial pathogen. It causes disease mostly in ducks and geese but it also occurs in various other domestic and wild birds. The anatipestifer syndrome accounts for significant economic losses due to high mortality, reduced weight gain, and the costs of treatment and prevention. The objective of the research is to survey the occurrence of R. anatipestifer in Hungary, to create a strain collection, and the phenotypic and genotypic characterisation of the strains. The organisation of the studied features, the search for the correlation between these features and the host species and the geographical origin and molecular typing (ERIC-PCR, Rep-PCR) may help us in epidemiological investigations. Finally, we are going to study the antibiotic resistance pattern of the strains as well as its genetic background.

Elvárások:

Állatorvosi diploma, angol nyelvismeret

Requirements:

Certification in veterinary studies, English proficiency

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

OTKA, szerződéses bevételek

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Sellyei, B., Varga, Zs., Ivanics, É. and Magyar, T. 2008: Characterisation and comparison of avian Pasteurella multocida strains by conventional and ERIC-PCR assays. Acta Vet. Hung. 56(4):429-440.

 

2.) Sellyei, B., Bányai, K. and Magyar, T. 2010: Characterization of the ptfA gene of avian Pasteurella multocida strains by allele-specific polymerase chain reaction. J. Vet. Diagn. Invest. 22:607-610

 

3.) Sellyei, B., Wehmann, E., Makrai, L. and Magyar, T. 2010: Characterisation of Pasteurella dagmatis-like isolates recovered from the feline oral cavity. Vet. Microbiol. 145:279–285

Egyéb közölnivaló:

 

Nagy Béla

MTA ATK ÁOTI

MTA r. tagja

Bnagy@vmri.hu

Mobilis genetikai elemek szerepe az E. coli és Salmonella baktériumok virulenciájában és antibiotikum rezisztenciájában

Role of mobile genetic elements in virulence and antimicrobial resistance of E. coli and Salmonella bacteria

Összefoglalás: A kórokozó baktériumok virulencia (elsősorban adhéziós és toxikus tulajdonságokért felelős) génjeinek terjesztésében több mobilis – horizontálisan átadható - genetikai elem is szerepet játszhat (pl. plazmidok transzpozonok, profágok, patogenitási szigetek és un. genomi szigetek). A kórokozók  által előidézett megbetegedések megelőzését, gyógyítását gyakran nehezíti a különféle antibiotikumokkal szembeni rezisztencia megjelenése, melynek genetikai hátterében ugyancsak horizontális génátadási folyamatok állhatnak

(l: fent). 

Summary: Several mobile genetic elements (i.e. plasmids, transposons, prophages, pathogenicity islands) play an importan role int he horizontal transfer of virulence (primarily adhesion and toxicity) genes of pathogenic bacteria. Prevention and therapy of the disease caused by these bacteria is often hampered by antimicrobial resistance of these bacteria that may also be due to horizontal gene transfers (see: above).

Az itt tervezett vizsgálataink során az antibiotikum terhelésnek leginkább kitett két állatfajból (sertésből és baromfiból) gyűjtünk hazai Salmonella (S. Hadar, S. Infantis, S.Typhimurium, és S. Enteritidis), valamint hazai és külföldi kórokozó enterotoxikus és/vagy verotoxikus E. coli (ETEC/VTEC) valamint enteropatogén E. coli (EPEC) és kommenzalista E. coli törzseket. Ezeknek meghatározzuk a jellemző virulencia génjeit és azok genetikai hordozóit (l: fent), valamint antimikróbiális rezisztenciáját és azok egy részét meghatározó mobilis genetikai elemeket (integronok, plazmidok, transzpozonok). Végűl, egyes (eddig nem vagy nem egészen ismert) virulencia és antimikrobiális rezisztencia gének szerepének részletes genetikai (szekvencia) jellemzését végezzük el az irodalomban leírt, célzott gén deléciós módszerekkel és in vivo, in vitro fenotipizálási tesztekkel.

During the studies planned here, Salmonella (S. Hadar, S. Infantis, S.Typhimurium, és S. Enteritidis) bacteria willl be studied from the two animal species most extensively treated with antimicrobials,  as well as Hungarian  and foreign isolates of enterotoxigenic and/or verotoxigenic E. coli (ETEC/VTEC), and  enteropathogenic E. coli (EPEC) and commensal E. coli will be investigated. The characteristic virulence genes of these strains and their genetic determinants will be identified. Furthermore the antimicrobial resistance determinants, together with their genetic transfer elements (integrons, plasmids, transposons) will be investigated. Finally, the studies will aim the genetic (sequence level) and functional characterization of some selected (new or in in some respect newly recognized) virulence and antimicrobial resistance genes, using targeted gene gene deletions, from the literature, and in vitro, in vivo phenotyping tests.

Elvárások:

Állatorvos, biológus, vagy biotechnológus végzettség, angol „C” állami nyelvvizsga és állatkísérletek iránti elkötelezettség szükséges.

 

Requirements:

Veterinarian, biologist, or biotechnologist with English state exam („C”), and a strong interest in in vivo (animal) experiments, are requested.

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

 

EU FP6 ERANET PathoGenoMics (2008- ) és Intézeti

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

1.) Dow MA, Tóth I, Malik A, Herpay M, Nógrády N, Ghenghesh KS, Nagy B.(2006) Phenotypic and genetic characterization of enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) and entero-aggregative E. coli (EAEC) from diarrhoeal and non-diarrhoeal children in Libya.   Comp. Immunol. Microbiol. Infect. Dis. 29., 100-113.                 IF: 2,00

2.) Nógrády, N., Tóth, Á., Kostyák, Á., Pászti, J., Nagy B. (2007) Emergence of multidrug-resistant clones of Salmonella Infantis in broiler chickens and humans in Hungary. J. Antimicrobial Chemoter. 60., 645-648.       IF: 4,038

3.) Fekete P.Z., Nagy B. (2008) Salmonella Genomic Island (SGI1) and genetic characteristics of animal and food isolates of Salmonella Typhimurium DT104 in Hungary. Acta Vet. Hung. 56., 5-11.          IF (2008): 0,56

4.) Nógrády N., Imre A., Kostyák A., Nagy B. (2010) Molecular and pathogenic characterization of Salmonella enterica serovar Bovismorbificans of animal, environmental, food and human origin in Hungary. Foodborne Path Dis. 7., 507-513. IF (2008)  2,442

Imre. A., Olasz, F., Nagy B. (2011) Site directed (IS30-FljA) transopson mutagenesis system to produce nonflagellated mutants of Salmonella Enteritidis FEMS Microbiol Lett. (in Print),            IF(2008): 2,274

Rácz Bence

SzIE ÁOTK  Anatómiai és Szövettani Tanszék  tanszék

PhD, egyetemi adjunktus

racz.bence@aotk.szie.hu

Az energiaháztartásért felelős neuronok elektronmikroszkópos és molekuláris jellemzése rágcsáló hippokampuszban

Electronmicroscopic and molecular characterization of neurons responsible for energy-homeostasis in the rodent hippocampus

Az utóbbi években a hippokampusz (amely a tanulás és memóriafolyamatok szempontjából a legjelentősebb agyterület) egyre nagyobb figyelmet kap sokrétű idegi funkciói miatt. Például a gherlin (amely a béltraktus által termelt hormon, alapvető energiaszabályozási hatásokkal) szinapszisképződést és tartós hatásnövekedést (”LTP”) képes kiváltani a hippokampuszban. A hippokapmusz térbeli tájékozódást és memóriát kialakító funkciója mellett igen fontos szerepet játszik a szervezet belső miliőjéből érkező információk (pl. szomjúság vagy éhség) viselkedési mintázatokká alakításában, ezáltal kapcsolófunkciót lát el a motiváció és emléknyomok koordinált viselkedéssé alakításában. Az éhségérzet amellett, hogy élettani változásokat indukál ezen agyterületen, nagy valószínűséggel morfológiai változásokat is előidéz a hippokampusz plasztikus ideghálózatában.Tanulási folyamatok egyértelműen előidéznek ilyen változásokat, de arról igen kevés ismeretünk van, hogy milyen morfológiai változások történnek a szinaptikus környezetben különböző specifikus és meghatározott motivációs hatásokra.

Az glutamáterg axonterminálisainak túlnyomó többsége aktinban gazdag dendrittüskéken végződik. A tüskék alakja és mérete preszinaptikus aktivitásmintázatoknak megfelelően változik, ezáltal tartós plaszticitási folyamatokat idéznek elő. Mivel a tüskék alak és méretváltozásai alapvető szerepet játszanak a szinaptikus hatékonyság kialakításában, olyan proteineket vizsgálunk, amelyek kulcsszerepet játszanak az f-aktin szabályozásában. Vizsgálatainkat a rágcsáló hippokampusz CA1 régióján végezzük, amely a szinaptikus plaszticitási folyamatok egyik legkedveltebb modell területe.

 

Recent work implicates the hippocampus (a brain structure critical to learning and memory) in energy regulation. For example, gherlin, a gut hormone with vital effect on energy balance, can promote synaptogenesis and enhance long-term potentiation (LTP) in the hippocampus. Beyond coding spatiotemporal context, the hippocampus plays an important role in encoding relationships between internal states (especially thirst or hunger) and action, thus providing a mechanism by which motivation and memory are coordinated to guide behavior. Besides inducing physiological changes in hippocampal activity, appetitive drives likely trigger morphological changes in this plastic network. We now have considerable evidence that learning tasks can stimulate such changes, but to date we have very little knowledge about possible morphological changes in the synaptic neuropil under specific defined motivational conditions.

Glutamatergic axons of the forebrain and especially of the hipocampus terminate predominantly onto actin-rich dendritic thorns or "spines.". Since the morphology of a spine is determined by its actin cytoskeleton, regulated remodeling of actin filaments must underlie these shape changes. This activity-dependent remodeling implies complex signaling pathways targeting the actin-based “spinoskeleton”. In view of the pivotal role of spine "morphing" for sustained changes in synaptic efficacy, we will study the organization of proteins within the spine likely to regulate remodeling of F-actin. We will focus on the CA1 field of rodent hippocampus, a particularly favorable model for studies of synaptic plasticity.

Elvárások: Állatorvosi, biológus diploma, angol nyelv legalább középfokú ismerete, jó tanulmányi eredmény. Érdeklődés a laboratóriumi munka, szövettani, immunhisztokémiai, mikroszkópos vizsgálatok iránt. Korábbi, ezen a téren szerzett tapasztalatok előnyt élveznek.

 

Requirements: Veterinary or biology MSc degree, confident knowledge of English, high qualified school achievement. Interest in laboratory work, histochemistry, immunocytochemistry and microscopy. Previous experience in these fields is preferred.

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

OTKA K 83830 2011-2014

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Sotonyi P, Mezei G, Racz B, Dallman MF, Abizaid A, Horvath TL Gonadotropin-Releasing Hormone Fibers Contact POMC Neurons in the Hypothalamic Arcuate Nucleus. REPRODUCTIVE SCIENCES (2010)

 

2.) Racz B, Weinberg RJ Organization of the Arp2/3 complex in hippocampal spines.JOURNAL OF NEUROSCIENCE 28:(22) pp. 5654-5659. (2008

 

3.) Racz B, Weinberg RJ Spatial organization of cofilin in dendritic spines.NEUROSCIENCE 138:(2) pp. 447-456. (2006)

Egyéb közölnivaló:

 

Rusvai Miklós

SzIE ÁOTK Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani  Tanszék

MTAdoktora, egyetemi tanár

e-mail: bakonyi.tamas@aotk.szie.hu

A mézelő méh (Apis mellifera) vírusfertőzéseinek és parazitózisainak vizsgálata

Investigation of the viral infections and parasitoses of the honey bee (Apismellifera)

A téma rövid összefoglalása

A mézelő méh vírusfertőzései (pl., a heveny bénulás, a szárnytorzulás vagy a fekete anyabölcső vírusa) és parazitózisai (pl. a Nosema apis és N. ceranae fertőzöttség) a világszerte megfigyelhető nagyarányú méhpusztulások miatt kerültek az érdeklődés középpontjába. A tervezett vizsgálatok célja elsősorban a fertőzések okozta kórfolyamat tisztázása, a kórokozók szervlokalizációjának kiderítése a méhek szervezetében továbbá a kórfejlődés egyes lépéseinek nyomon követése immunhisztokémiai és in situ hibridizációs technikákkal.

angolul

The viral infections (i.e. acute bee paralysis, deformed wing, black queen cell) and parasitoses (i.e. Nosema apis and N. ceranae) of the honey bee (Apis mellifera) are in the focus of interest due to the heavy losses (colony collapse disease)observed in the apiaries worldwide. The planned investigations are aimed at clarifying the steps of the pathomechanism of the infections, detecting the distribution of the pathogens within the organs of the bees and studying the process of the pathogenesis using immunohistochemistry and in situ hybridisation.

Elvárások:

Szakirányú (pl. állatorvosi, orvosi, biológus, zoológus) végzettség; angol nyelvismeret, laboratóriumi, molekuláris biológiai munka iránti érdeklődés; virológiai laboratóriumi gyakorlat előny, mobilitás (pl. külföldi részképzésre/kutatásra való hajlandóság).

Requirements:

Specific diploma (i.e.: DVM, MD, Biology-Master, Zoology-Master); good command of English, interest in laboratory and molecular biology work; experience in virology laboratory work is a vantage, mobility (i.e.: willingness of study/research abroad)

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

TÁMOP 421B

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Forgách, P., Bakonyi, T., Tapaszti; Zs., Nowotny, N., Rusvai, M.: Prevalence of pathogenic bee viruses in Hungarian apiaries: situation before joining the European Union. Journal of Invertebrate Pathology, 2008. 98. 235-8. (IF: 2.005)

 

2.) Tapaszti Zs, Forgách P, Kővágó Cs, Békési L, Bakonyi T, Rusvai M. (2009) First detection and dominance of Nosema ceranae in Hungarian honeybee colonies. Acta Veterinaria Hungarica, 57 (3) 383-388 (IF: 0.624)

 

3.) Tapaszti Zs, Forgách P, Kővágó Cs, Topolska G, Nowotny N, Rusvai M., Bakonyi T.: Genetic analysis and phylogenetic comparison of Black Queen Cell Virus genotypes Veterinary Microbiology, Jun 11. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 19570624. (IF: IF: 2.370)

Egyéb közölnivaló:

 

Szenci Ottó

SzIE ÁOTK  Nagyállat Klinika Üllő

egyetemi tanár, klinikavezető

Szenci.Otto@aotk.szie.hu

A csikómagzat egészségi állapotának kombinált vizsgálata a magasvemhesség és a megszületést követő időszakban

Monitoring of equine fetal and neonatal well-being from mid-gestation to periparturient period

A magzat méhen belüli egészségi állapotának vizsgálata segítséget nyújt a szaporodásbiológiai gondozás során annak megállapítására, hogy szükséges-e beavatkozni vagy kezelni az állatot a vemhessége során, és így lehetővé válik a felkészülés az esetleges ellés körüli komplikációkra. A csikómagzat többszöri ultrahangos vizsgálata az anyaméhen belül informatív eszköze a magzati stressz megállapítására. A magzati stressz felismerése pedig az első lépés a perinatális morbiditás és mortalitás csökkentése felé. A vizsgálati módszerek köre kiterjed a korábban már alkalmazott (1) kolosztrum- és vér-globulin vizsgálatok folytatására, kiegészítve a csikómagzat (2) biofizikai profiljával és annak (3) validálására a vetélésből származó csikókkal tervezett anatómiai ellenőrző vizsgálatok révén. Így a kutatás célja korrelációt mutató immunbiológiai és morfometriai paraméterek felderítése a magasvemhesség időszakában. Ezen paraméterek meghatározása a diagnosztikai munkában előrelépést jelentene, mivel elősegítenék az újszülöttek mindenkori vitalitásának megállapítását.

A kolosztrum-csikóvér kapcsolat kutatását kiegészítendő (4) ELISA módszerre alapozott savópár vizsgálatokkal követnénk a vemhes kancákban az immunglobulin-titer alakulását és annak érvényesülését a kolosztrumban.

Knowledge of fetal well-being is useful for deciding when intervention is necessary during pregnancy and in preparing for periparturient complications. Ultrasonographic monitoring of fetal health in horses as well as the development of an equine biophysical profile are promising diagnostic tools for improving the veterinarian’s ability to diagnose fetal well-being and distress. The ability to diagnose fetal distress is the first step towards decreasing perinatal morbidity and mortality in the foal.

Immunoglobulines (Ig) in the colostrum and in blood samples, fetal biophysical profile, and ultrasound validation are to be evaluated during this study. Furthermore the aim is to prospect immunbiological and morphometric parameters specific to the equine fetus during mid- and late gestation.

As a result, defining these parameters would develop the diagnostic knowledge concerning neonatal vitality of the foal.

In addition, ELISA based serological surveys will be carried out on both the colostrum and the foal’s blood to measure the Ig level of the colotrum and the blood of the mare simultaneously.

 

Elvárások:

Requirements:

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

nincs

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Vincze B, Horváth D, Kulik M, Ritter D, Szenci O. Az újszülött csikó immunglobulin-ellátottságának és a kolosztrum minőségének ellenőrzése gyakorlati körülmények között. Magyar Áo. Lapja, 2010.132.507-515.

 

2.) Ari K, Bajcsy ÁCs, Kacskovics I, Mádl I, Takács L, Szenci O: A kolosztrum és az újszülött borjú immunglobulin-ellátottságának meghatározására alkalmas módszerek és a Midland-gyorsteszttel szerzett hazai tapasztalatok. Magy. Áo. Lapja, 2007. 129.259-268.                

 

3.) Horváth D, Horváth A, Kutasi O, Bakos Z, Szenci O: Az újszülött csikók immunglobulin-ellátottságának gyakorlati vonatkozásai. Irodalmi összefoglaló. Magy. Áo. Lapja, 2005. 127. 3-11.                

Egyéb közölnivaló:

 

Zádori Zoltán

MTA ATK ÁOTI

PhD, főmunkatárs

e-mail: zadori@vmri.hu

A CpG metiláció hatása a parvovírusok replikációjára

The effect of CpG methylation to the parvoviral replication

A téma rövid összefoglalása

A parvovírus génusz tagjainak genomjában a CpG dinukleotidok jelentősen alul reprezentáltak, aminek okát jelenleg nem tudjuk. Más vírusokban a CpG metiláció szerepet játszik a gén átírás szabályozásában, míg a gazdákban a patogének felismerésében és az innate immunrendszer aktiválásában.

Ahhoz hogy feltárjuk a metilációs helyek hiányának okát, vizsgálatainkban először meghatározzuk a replikatív és enkapszidálódott PPV genom metilációs mintázatát. Ezután a metilációs mintázatot in vitro megváltoztatva azonosítjuk azokat a régiókat, melyek modifikációja szignifikáns hatással bír a PPV replikációjára.

 

CpG dinucleotides are underrepresented in the genomes of the members of the pavovirus genus, for a so far unknown reason. CpG methylation is involved in gene regulation in viruses and also, in pathogen recognition and activation of the innate immune systems in the hosts. To reveal the reason behind the lack of methylation sites in parvoviruses we first determine the methylation pattern of the packaged and replicative form of PPV DNA. This will be followed by the identification of methylation-sensitive sequences in the genome; changing the methylation pattern of the virus in specific regions in vitro is expected to have significant effects on the viral infection.

Elvárások:

Kutatási tapasztalat parvovírusokkal, angol nyelvtudás, számítógépes ismeret

Requirements:

Experience in parvoviral research, fluent English, knowledge in bioinformatics

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás: 

NKTH-OTKA-EU 7KP  MB08-C 81187

Együttműködési szerződés a Svéd Mezőgazdasági Egyetem Állatorvosi Karának Virológia Osztályával

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

1.) Zádori Z, Szelei J, Tijssen P.  J Virol.2005;79:13129-38

 

2.)Liu K, Li Y, Jousset FX, Zadori Z et al. J Virol. 2011;85:10069-78.

 

3.) Szelei J, Woodring J, Goettel MS, Duke G, Jousset FX, Liu KY, Zadori Z, et al. J Invertebr Pathol. 2010 Dec 15. [Epub ahead of print]

Egyéb közölnivaló:

 

Zsarnovszky Attila

SzIE ÁOTK  Élettani és Biokémiai  tanszék

D.V.M., Ph.D., Egyetemi adjunktus

e-mail: zsarnovszky.attila@aotk.szie.hu

Környezeti ösztrogének hatása az ösztrogén- és pajzsmirigyhormonok expressziójára felődő patkány kisagyban.

Effects of environmental estrogens on the expression of estrogen- and thyroid hormone receptor expression in the developing rat cerebellum.

A téma rövid összefoglalása:

Az ösztrogének és pajzsmirighormonok kiemelten fontos szerepet játszanak a központi idegrendszer, ezen belül a kisagy fejlődésében. Patkányban a kisagy szövetfejlődésének túlnyomó része posztnatálisan zajlik, ennél fogva az egyes idegfejlődéstani lépések kitűnően tanulmányozhatók korai posztnatális korú állatokban. Tanszékünkön folyamatban lévő kutatások eredményei szerint a két említett hormon típus egyaránt és kölcsönösen hat mindkét hormon receptorainak expressziójára, amiből az ösztrogének és pajzsmirigyhormonok kisagyfejlődésben játszott interaktív szerepére következtethetünk. Jelen meghírdetett kutatási témánkban arra a kérdésre keressük majd a választ, hogy a környezetben megtalálható, endokrin „diszruptor”-ként viselkedő, ösztrogén-szerű hatással bíró vegyületek hogyan befolyásolják a normális kisagyi fejlődéshez szükséges hormonreceptorok fiziológiás expresszióját. Ezirányú vizsgálataink magukban foglalnak majd ipari melléktermékként, valamint természetes úton a szervezetbe kerülő (mikotoxin, phytoösztrogének) környezeti ösztrogénekre vonatkozó vizsgálatokat is. 

Angolul:

Estrogens and thyroid hormones play crucial roles in the development of the central nervous system, including the cerebellar. For the most part, cerebellar morphogenesis in rats takes place after birth, therefore, the postnatal rat cerebellum provides an excellent model for the study of cerebellar developmental events. Recent results from our laboratory indicate that estrogens and thyroid hormones interact to regulate the expression level of their own-, as well as each other’s cognate receptors. During our planned experiments we will investigate the modulatory effects of a number of environmental „endocrine disruptors”, including industrial pollutants, as well as naturally ingestable environmental estrogens (mycotoxins, phytoestrogens). We plan to determine the possible adverse effects of thes xenoestrogens on the regulation of normal hormone-receptor expression levels in the developing cerebellum.

Elvárások:

 

Requirements:

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

OTKA 81745

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Scalise TJ, Győrffy A, Tóth I, Kiss DS, Somogyi V, Goszleth G, Bartha T, Frenyó VL, Zsarnovszky A. Ligand-induced changes in estrogen- and thyroid hormone receptor expression in the developing rat cerebellum: a comparative quantitative PCR and Western blot study. Acta Vet Hung. 2012 (Accepted for publication)

 

2.) Somogyi V, Gyorffy A, Scalise TJ, Kiss DS, Goszleth G, Bartha T, Frenyo VL, Zsarnovszky A . Endocrine factors in the hypothalamic regulation of food-intake in females: a review of the physiological roles and interactions of ghrelin, leptin, thyroid hormones, estrogen and insulin. Nutrition Research Reviews 2011, Mar; 22:1-23.

 

3.) Gyorffy A, Sayed-Ahmed A, Zsarnovszky A, Frenyó VL, Decuypere E, Bartha T. Effects of energy restriction on thyroid hormone metabolism in chickens. Acta Vet Hung. 2009 Jun;57(2):319-30.

Egyéb közölnivaló: további, a témával kapcsolatos publikációk

Zsarnovszky A, Földvári EG, Rónai Z, Bartha T, Frenyó LV. Oestrogens in the mammalian brain: from conception to adulthood--a review. Acta Vet Hung. 2007 Sep;55(3):333-47.

Zsarnovszky A, Le HH, Wang HS, Belcher SM. Ontogeny of rapid estrogen-mediated extracellular signal-regulated kinase signaling in the rat cerebellar cortex: potent nongenomic agonist and endocrine disrupting activity of the xenoestrogen bisphenol A. Endocrinology. 2005 Dec;146(12):5388-96.

Kirby M, Zsarnovszky A, Belcher SM. Estrogen receptor expression in a human primitive neuroectodermal tumor cell line from the cerebral cortex: estrogen stimulates rapid ERK1/2 activation and receptor-dependent cell migration. Biochem Biophys Res Commun. 2004 Jul 2;319(3):753-8.

Wong JK, Le HH, Zsarnovszky A, Belcher SM. Estrogens and ICI182,780 (Faslodex) modulate mitosis and cell death in immature cerebellar neurons via rapid activation of p44/p42 mitogen-activated protein kinase. J Neurosci. 2003 Jun 15;23(12):4984-95.

Belcher SM, Zsarnovszky A. Estrogenic actions in the brain: estrogen, phytoestrogens, and rapid intracellular signaling mechanisms. J Pharmacol Exp Ther. 2001 Nov;299(2):408-14.

Gáspárdy András

SzIE ÁOTK Állattenyésztéstani, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet, Állattenyésztési és Genetikai Osztály

Institute for Animal Breeding, Nutrition and Laboratory Animal Science, Dept. for Animal Breeding and Genetics

Dr. habil, egyetemi docens

Gaspardy.Andras@aotk.szie.hu

A postagalamb versenyteljesítményével összefüggésben álló alkati tulajdonságok, valamint örökletes- és környezeti tényezők értékelése

Evaluation of type traits, as well of genetic- and environmental impacts related to the racing performances of homing pigeon

A téma rövid összefoglalása:

Hazai versenyeztetett postagalambok teljesítményének értékelése a versenyeredményeik alapján több szempont figyelembe vételével. A feldolgozás kiterjed a madarak alkati tulajdonságainak (pl. élősúly, testméretek, testméret-indexek, szárny- és szemtulajdonságok) megállapítására. A genetikai hatások (pl. egyed, anya) és a környezeti hatások (pl. tenyészet, életkor, versenyút, időjárási viszonyok) beépítése az egyed-modellbe, ami a postagalambok versenyeredményeinek értékelésében, tenyészérték-becslésükben újszerű. Az feldolgozás megmutatja a szelekciós előrehaladás érdekében figyelembe veendő tulajdonságokat és tényezőket.

Summary of the subject:

The evaluation of the racing ability of the homing pigeons will be carried out by taking several aspects into consideration. The investigation includes determining of constitutional characteristics (e.g. live weight, body measurements, measurement indices, and wing- and eye traits) of the birds. The genetic impacts (e.g. individual, dam) and the environmental impacts (e.g. stock, age, flight, and weather conditions) are built in the individual animal model, which is novel in the evaluation, in the estimation of breeding value of the homing pigeons. The processing will sows the valuable traits, as well as the factors, which are needed to be taken into account while selecting the birds.

Elvárások: Állatorvosi-, agrármérnöki- vagy biológusi diploma;

populációgenetikai ismeretek, előnyt jelent a galambászatban szerzett tapasztalat, vagy ilyen jellegű vizsgálatokban való elkötelezettség;

angol nyelvtudás

Requirements: Veterinarian- (DVM), agronomist- or biologist (MSc degree) education;knowledge of population genetics, experience in pigeon is advantage, or commitment to carry out such investigations;

command of English language

A meghirdetett téma finanszírozására rendelkezésre álló, már elnyert forrás:

tanszéki szolgáltatás bevétele, saját kutatási keret

A téma meghirdetőjének az elmúlt 5 évben megjelent, a meghirdetni kívánt témával összefüggő 3 publikációja:

 

 

1.) Gáspárdy A; Bárdos I; Nyitrai G. (2011): Postagalambok versenyteljesítményére ható környezeti tényezők. (Environmental factors affecting the racing performance of homing pigeons), “III. Gödöllői Állattenyésztési Tudományos Napok” „Tisztelgés Horn Artúr professzor úr szakmai munkássága előtt születésének 100. évfordulója alkalmából” c. konferencia, Gödöllő, 2011. október 14-15.

 

2.) Nyitrai G. – Gáspárdy, A. - Bárdos I. (2011): Az egek hírvivőinek sikere - az időjárási körülmények alakulása szerint. Postagalamb Sport, LVII. évf. november (11), 14-15. (The succsess of sky messengers – after climatic conditions)

 

3.) Nyitrai G. – Bárdos, I. – Veress, Gy. - Gáspárdy, A. (2010): Az idegrendszer válaszkészségének vizsgálata - a postagalamb pupilláján keresztül. Magyar Állatorvosok Lapja, Budapest, 132(8), 479-488.p. (Evaluation of the Nerve System’s Responsibility through the Pupil of the Racing Pigeon)

Egyéb közölnivaló:

beadott, de még el nem bírált TÉT-pályázat; a témában benyújtandó OTKA és más pályázat