Aktuális meghívók előadásokra                                              Űrlapok és dokumentumok az eljáráshoz

A  Egyetemi Habilitációs és Doktori Tanácsa  tagjai

Habilitációs eljárás

A felsőoktatásról szóló törvény a tudományos fokozattal rendelkezők oktatói és előadói képességének (habilitásának), valamint tudományos teljesítményének megítélésére lehetővé teszi a habilitációs eljárás lefolytatását. Az egyetemi SzMSz 7. sz. melléklete: az  Egyetemi Habilitációs Szabályzat  kimondja, hogy az eljárás során megítélésre kerül a jelölt:
             - oktatói és előadói képessége, tananyagfejlesztő készsége,
             - szakmai és tudományos felkészültsége,
             - hazai és nemzetközi oktatási, szakmai és tudományos tevékenysége,
             - vezetőoktatói feladatok ellátására való alkalmassága, valamint
             - általános emberi tulajdonságai és magatartása.

A habilitációs eljárás megindítását az kérheti, aki

(a)     legalább doktori (PhD), illetve azzal egyenértékűnek tekinthető tudomány kandidátusa fokozattal,

(b)     a tudományos fokozatát szervezett képzés keretében legalább öt éve, illetve egyéni felkészülőként legalább három éve szerezte meg,

(c)   büntetlen előéletű és cselekvőképes, valamint

(d)   igazolt oktatási, szakmai és tudományos tevékenysége, és annak eredményei megfelelnek a Kar Oktatói Követelmény Rendszere által az egyetemi docensre meghatározott követelményeknek. (itt tekinthető meg)

 

A habilitációs eljárás lefolytatására vonatkozó kérelmet– az „agrártudományok” tudományterület, „állatorvosi tudományok” tudományág (4.2) területén - a SzIE rektorának címezve, de az ÁODI titkárságára kell benyújtani

A habilitációs eljárást a kérelem benyújtásától számított egy éven, illetve Szakértő Bizottság kijelölését követő 60 napon belül be kell fejezni.
Az eljárás kezdetének időpontjai:
---
január 10-ig beérkező kérelmek esetén február 1-jét,
--- július   10-ig beérkező kérelmek esetén szeptember 1-jét kell tekinteni.

 

A kérelemhez mellékelendő a Pályázat  öt példányban. ( lásd F61 és F56.)

Az SzB és a jóváhagyott előadások ismeretében a jelölt a DI titkárságának e-mailben megküldi az előadások helyét és idejét (célszerűen az SzB tagjaival előzetesen egyeztetve). Az előadás idejét javasolt úgy megválasztani, hogy a tantermi előadás az órarendhez illeszkedjék, de lehetőség legyen azt közvetlenül követően az idegen nyelvű előadás megtartására is. Az eljárás keretében a magyar nyelvű előadást, az előkészületi időt is figyelembe véve, az EDHT ülését követő 60 napon belül meg kell tartani. Az idegen nyelvű előadást a magyar nyelvű előadást követően, ugyanazon a napon kell megtartani.

Az előadásokat követően a SzB értékeli a jelölt teljesítményét. Javaslata alapján az EDHT dönt a  „habil” cím odaítéléséről.

Az oklevél átadása ünnepélyes Egyetemi Tanácsülés során (általában az évzárón)  történik.

 

 

Az eljárás során használt dokumentumok és űrlapok

 

Jelentkezési lap

F50

Szakmai önéletrajz

F51

Habilitációs előadások jegyzőkönyve

F52

Segédlet a Szakértői Bizottság tevékenységéhez: értékelés és forgatókönyv

D54

Szavazó lap (szempontok az értékeléshez)

F55

Ellenőrző lista a jelentkezéshez mellékelendő dokumentumokról

F56

Doktori Iskola befogadó nyilatkozata

F57

Javaslat Szakértői Bizottság összetételére

F58

Publikációs tevékenység bemutatása

F60

Az előadások időpontjának bejelentése

F62

 Külső borító és tartalom

F65

Eljárási díjak 2006.09.01-től hatályos

 

Jelentkezési díj

10 000 Ft

Eljárási díj -  nem kari alkalmazott esetén

60 000 Ft

                   - kari alkalmazott  esetén

30 000 Ft

Kétnyelvű oklevél ára (+ talár használati díj)

20 000 Ft

 

A Szent István Egyetem Egyetemi Habilitációs Bizottságának tagjai:

                                 

A doktori képzés, a fokozatszerzés és a habilitáció legmagasabb irányító és döntéshozó testülete, amely kialakítja és felügyeli a doktori képzés, a fokozatszerzés és a habilitáció egyetemi rendszerét, biztosítja az egyetlen hazai, nemzetközileg ekvivalens tudományos fokozat minõségét, az alábbi tudományágakban odaítélendõ fokozatok nemzetközi ekvivalenciáját:

  • Agrár műszaki tudomány,
  • Állatorvos-tudomány,
  • Állattenyésztés-tudomány,
  • Biológia tudomány,
  • Gazdálkodás- és szervezéstudomány,
  • Környezettudomány, valamint
  • Növénytermesztési és kertészeti tudományágakban.

 

Funkció

Név

Beosztás

Elnök:

Dr. Hornok László

az MTA r. tagja, tudományos rektorhelyettes

Titkárok:

 

Dr. Kozák János

egyetemi tanár, a közgazdaságtudományok kandidátusa

Dr. Gyulai Gábor

egyetemi docens, a biológiai tudományok kandidátusa

Tagok:

Dr. Rusvai Miklós

egyetemi tanár, az Állatorvos-tudományi DI vezetője

Dr. Mészáros János

kutatóprofesszor, akadémikus

Dr. Mézes Miklós

egyetemi tanár, az Állattenyésztés-tudományi DI vezetője

Dr. Rombári Róbert

egyetemi tanár

Dr. Bakonyi Gábor

egyetemi tanár, a Biológia Tudományi DI vezetője

Dr. Orbán Sándor

egyetemi tanár

Dr. Szűcs István

egyetemi tanár, a Gazdálkodás- és szervezéstudományi DI vezetője

Dr. Veress József

egyetemi tanár

Dr. Heltai György

egyetemi docens, a Környezettudományi DI mb. vezetője

Dr. Kerényi Attila

egyetemi tanár

Dr. Farkas István

egyetemi tanár, a Műszaki Tudományi DI vezetője

Dr. Fekete András

egyetemi tanár

Dr. Heszky László

egyetemi tanár, a Növénytudományi DI vezetője

Dr. Páldi Emil

kutatóprofesszor

Dr. Tóth Tamás

egyetemi docens

Meghívottak

Dr. Szendrő Péter

egyetemi tanár

Staszny Ádám

doktorandusz